48 38 14 88 post@dingruppen.no
En prosjektbeskrivelse skal gjerne inneholde statistikk.

Prosjektbeskrivelse mal

Prosjektbeskrivelse mal er det perfekte verktøy for deg som har behov for å konkretisere et prosjekts innhold, bakgrunn, formål og gjennomføringsmetode.

En prosjektbeskrivelse blir for eksempel benyttet om du skal søke om støtteordninger eller lignende. Derfor er det viktig at prosjektbeskrivelsen din er tydelig, lett forståelig og velskrevet.

Det kan være utfordrende å skrive en prosjektbeskrivelse – både med og uten prosjektbeskrivelse mal – dersom du ikke har gjort dette tidligere.

Vi skal nå dele våre beste tips for en vellykket prosjektbeskrivelse. Her ser vi nærmere på hva en prosjektbeskrivelse bør inneholde og hvordan dette innholdet skal presenteres!

En tekstforfatter i dag må kjenne til mange virkemidler.

Innhold i en prosjektbeskrivelse mal

En god prosjektbeskrivelse bør først og fremst inkludere informasjon om prosjektets innhold. Du bør her forklare konkret hva du skal gjøre.

Deretter bør du gi mottakeren en god beskrivelse av formålet med – og bakgrunnen for – prosjektet. Forklar hvorfor du ønsker å gjennomføre prosjektet og hva som eventuelt skal utforskes.

Du skal også gi en presentasjon av hvordan prosjektet skal gjennomføres, og belyse hvilke ressurser som eventuelt trengs. Dette kan være for eksempel praktiske, økonomiske, faglige eller tekniske ressurser.

En god beskrivelse av prosjektet er nødvendig for at mottakeren skal kunne vurdere om prosjektet er bærekraftig og mulig å gjennomføre.

Søker du på en støtteordning bør du også nevne spesifikke elementer som nevnes i utlysningen. Det er viktig at mottakeren får all nødvendig informasjon, slik at de kan vurdere hvorvidt prosjektet ditt kvalifiserer for støtte.

En god prosjektbeskrivelse mal har rom for de overnevnte elementene!

Få orden i det kaoset et prosjekt vanligvis er!

Presentasjon av innhold i prosjektbeskrivelsen

Du bør ha et ryddig oppsett i prosjektbeskrivelsen din. Derfor kan det være lurt å bruke en prosjektbeskrivelse mal, siden dette gir deg et ferdig oppsett.

Uansett om du går for en mal eller lager prosjektbeskrivelsen fra bunnen av, er det viktig å presentere det viktigste innholdet tidlig i teksten – altså hva prosjektet handler om.

Det er også viktig at din prosjektbeskrivelse ikke er unødvendig lang. Dette vil bare gjøre teksten tyngre å lese gjennom for mottakerne.

Skriv kortfattet og enkelt, men omfattende nok til at all nødvendig informasjon kommer med i prosjektbeskrivelsen.

Følg gjerne en prosjektbeskrivelse mal for å få en passelig lengde på teksten.

Rapporter, caser, og andre oppgaver skal alle treffe målgruppen.

Høy kvalitet er avgjørende!

En prosjektbeskrivelse mal kan være veldig nyttig, men den kan dessverre ikke trylle fram selve innholdet for deg – dette må du stå for selv.

Dersom du synes det er vanskelig å skrive prosjektbeskrivelsen, kan du eventuelt få hjelp av et tekstbyrå. Da er du sikker på at kvaliteten er god, og at teksten ikke inneholder skrivefeil og tungleste setninger.

Din Tekstforfatter har erfarne skribenter som kan skrive din prosjektbeskrivelse for deg. Vi kan også korrekturlese teksten din dersom du allerede har skrevet den.

Dette vil sørge for at prosjektbeskrivelsen din blir fri for overflødig informasjon, skrivefeil eller grammatiske feil.

Vi kan enten fylle ut en prosjektbeskrivelse mal, eller bli enig om et skreddersydd oppsett i samråd med deg.

Vi sørger også for en fengende beskrivelse av selve prosjektet ditt, noe som gjør teksten mer interessant å lese for mottakerne.

Gi oss nødvendig informasjon om prosjektet, og vi leverer en ferdig prosjektbeskrivelse – enkelt og greit. Kontakt oss i dag!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du dessuten de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!