48 38 14 88 post@dingruppen.no
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse kan brukes i mange tilfeller. Enten du skal skrive denne til en søknad eller på generelt grunnlag, er det viktig at du jobber godt med innholdet.

For å lykkes med et prosjekt, er gjerne en god prosjektbeskrivelse en betingelse. Det er derfor mange oppdrag krever at en leverer dette før en i det hele tatt setter i gang arbeidet.

Skal du skrive en masteroppgave, er prosjektbeskrivelsen steg 1. Det gjelder også om du skal søke om støtte som forsker. Selv bedrifter må lage prosjektbeskrivelser til enkeltoppdrag.

Så hva er en egentlig en prosjektbeskrivelse, og hvordan utformer du dette dokumentet?

Motta gratis 500 ord!

Prosjektbeskrivelse eksempel

En prosjektbeskrivelse er en oversikt over det prosjektet en skal begi seg ut på. Dette er på mange måter sammenlignbart med en forretningsplan, men i stedet rettet mot ett enkelt oppdrag.

Et godt eksempel på en prosjektbeskrivelse, er dersom du skal skrive en masteroppgave. Da er det et krav at du skal beskrive prosjektet i detalj, slik at veileder kan avgjøre hvor passende prosjektet er.

Ved å benytte en prosjektbeskrivelse, får både du og veileder oversikt over hvorvidt prosjektet lar seg gjennomføre. Det samme prinsippet gjelder for bedrifter som gjør dette. 

Tips til konkrete prosjektbeskrivelser

For å konkretisere prosjektbeskrivelsene, anbefaler vi alltid å ha mange øyne på dokumentet. Be om tilbakemeldinger fra flere enn bare en veileder.

På den måten kan du få innspill på om beskrivelsen er klar, og om denne i det hele tatt vil la seg gjennomføre. Ved å spørre andre, slipper du også at veileder må ta basketaket.

Vi anbefaler korte og tydelige setninger gjennom hele prosjektbeskrivelse. Sørg for å bruke et enkelt språk, selv om du selvfølgelig blir nødt til å inkludere fagtermer innimellom. 

Vi skriver din prosjektbeskrivelse

Trenger du hjelp til å skrive en prosjektbeskrivelse? Din Tekstforfatter har skrevet mange av disse tidligere, og vi hjelper også veldig gjerne deg med denne oppgaven. 

Ta kontakt med oss i dag dersom du trenger hjelp til å skrive en god prosjektbeskrivelse!

Motta gratis 500 ord!