48 38 14 88 post@dingruppen.no
Datamaskin med tastatur

Prospekt

Et prospekt er en viktig del av kjøp og salg av bolig. Boligprospektet gir deg som kjøper innsikt i tilstanden til boligen, slik at du bedre kan fatte et valg om hvorvidt du skal kjøpe den eller ei.

Enten du skal kjøpe eller selge bolig, er det en hel del å tenke på. Boligens tilstand er selvfølgelig viktig å få en god oversikt over. Det er nettopp dette et prospekt hjelper til med å gjøre.

Hva er prospekt?

Et boligprospekt, ofte også kalt salgsoppgaven, er et dokument som eiendomsmegleren bruker ved kjøp og salg av bolig. Dokumentet inneholder som regel følgende tre deler:

  • Salgstekst og beskrivelse av boligen
  • Lovpålagte opplysninger
  • Boligsalgsrapport eller takst

Del to og tre er det fint lite å gjøre, mens du med del en virkelig kan legge inn en god innsats. Din Tekstforfatter hjelper både eiendomsmeglere og private med å utvikle gode salgstekster for prospekt.

Salgsoppgaven bør fenge!

Salgsoppgaven, som prospektet ofte kalles, bør fenge kjøper. Enten du er eiendomsmegler eller privatperson som selger på egen hånd, er det i den selgende teksten du skal investere mest tid.

En kombinasjon av gode bilder og engasjerende tekst er viktig. Det betyr selvsagt ikke at en skal lyve om boligen, men en må heller jobbe med å fremheve de positive fordelene ved den.

Bilde av prospekt

Uriktige opplysninger i prospekt

NB: Du kan oppleve store konsekvenser ved å føre inn uriktige opplysninger i prospekt.

Uansett vil kjøper ha retten til å heve kjøpet, eventuelt få deg til å dekke kostnader for å utrette skader for eksempel. Det er ingen god idé å jukse med prospektet sitt.

Stadig er det saker i media der folk har fått en smekk på fingeren for feilaktige opplysninger. Ta med alt i boligprospektet, men jobb med å presentere det fra en positiv, men realistisk vinkel!

Prospekt til leilighet

For en leilighet gjelder de samme reglene som ved hus. Her er det derimot selvfølgelig andre opplysninger en må ta hensyn til, slik som for eksempel bygget leiligheten ligger i.

Din Tekstforfatter har skrevet flere prospekter til leiligheter, både store og små. I dagens alder er disse enkle å selge, men et godt prospekt til leilighet hjelper deg å presse prisen opp maksimalt.

Person som skriver på datamaskin

Prospekt for eiendom

Et prospekt for en eiendom er noe vanskeligere å utrette. Her er det viktig å vite hvilke styrker en kan spille på, da en tross alt ikke kan pynte opp med dekor og lignende for å friste kjøperen.

Fokuser på utsikt, beliggenhet, og ikke minst hvor enkelt det vil være å bygge hus på eiendommen. Det er tross alt sistnevnte som ofte er et problem, og det kan bli dyrt å klargjøre for bygging.

Hvordan kan du bestille prospekt?

Er du nysgjerrig på å lese mer om en bolig, leilighet, eller eiendom? Da kan du bestille prospekt på nett! Disse finnes ofte på meglerens nettside, og det er da mulig å laste ned prospektet.

Dersom du møter opp på visning, vil uansett flere prospekt ligge i åpenheten, slik at du kan se gjennom. Dette illustrerer hvordan prospektet ofte er et hjelpemiddel for eiendomsmegler i salget deres.

Merk at du kan bli bedt om å legge igjen kontaktinformasjon på nett for å se boligprospekt.

Her anbefaler vi å ikke legge inn egen informasjon, da det fort kan bli mange henvendelser dersom du ser flere prospekter.

Dersom du har interesse for en bolig, leilighet, eller eiendom, anbefaler vi å bestille prospekt. Dette er ofte en god indikasjon for hvorvidt du bør møte opp på visning eller ei.

Hva prospekt må inneholde

Hvordan bør du lese gjennom oppgaven?

Vårt beste råd er å lese gjennom veldig nøye! Hvorfor det? Jo, realiteten er at mange boliger blir solgt lynraskt. Da kan det hende at det er for sent å sette seg inn i boligens tilstand først ved større interesse.

Det kan være veldig slitsomt å lese mange boligprospekter. Informasjonen blir til tider tung å lese, selv i den selgende delen. Din Tekstforfatter sørger for unike, selgende deler, som er gode å lese.

Den kanskje største fordelen med å lese seg godt opp på prospektet, er å unngå konflikter. For dersom du havner i en skvis med selger, stiller du dårlig om du ikke hadde lest gjennom alt!

«Som den er» betyr ikke frihet for ansvar!

Som selger er det også en god del betraktninger du bør gjøre for deg selv. En av de viktigste er at prospektet bør være altomspennende og dekke deg for enhver konflikt med kjøper.

I mange situasjoner de siste årene, har selger hevdet at de er frie for ansvar fordi prospektet har sagt «selges som den er». Dessverre er det ikke slik det alltid fungerer, og flere saker har gått i kjøpers favør.

Merk at du ikke trenger å opplyse om absolutt alt. Det viktigste er å opplyse om eventuelle feil og mangler som ville gjort at boligen hadde blitt solgt rimeligere. Kort oppsummert: Vær ærlig!

Få hjelp til prospekt

Hva skal et prospekt inneholde?

Som nevnt er et prospekt tilegnet å illustrere boligens tilstand. Men hva betyr egentlig dette? Nedenfor har vi listet de forskjellige elementene et boligprospekt må inneholde:

  • Grunnareal: Hvor stor er tomten? Bruksarealet?
  • Byggeår og -måte: Når ble boligen bygget og hvordan? Materialer?
  • Eieform: Er det selveie, borettslag, andelsleilighet? Etc.
  • Forpliktelser: Tinglyste forpliktelser som vedlikehold av vei må fremheves.
  • Utleiemuligheter: Kan deler av boligen potensielt leies ut?
  • Attest fra kommunen: En såkalt ferdigattest fra kommunen bekrefter at det som ble godkjent i byggesøknaden, er ferdigstilt. Det er allikevel mulig å ikke ha dette.
  • Ligningsverdi: Boligens verdi må opplyses om i prospekt. Formueskatt og skatteprosent baseres på denne verdien.

Dersom du skal kjøpe en leilighet, vil et prospekt i tillegg inneholde informasjon om fellesgjeldens lånevilkår, månedlige felleskostnader, og informasjon rundt mislighold av disse kostnadene.

Boligsalgsrapport eller takst

Takst er en enkel gjennomgang av boligen, mens boligsalgsrapport går veldig i dybden. Sistnevnte gir en god oversikt for hvilke kostnader kjøper bør forvente seg i tiden fremover.

Anbefalinger til fornyelse og vedlikehold vil forekomme. Dette vil gjøre arbeidet med å sammenligne boliger enda enklere for kjøper. En takstmann fra Norges Takseringsforbund må benyttes til dette.

Motta hjelp til prospekt i dag!

Er du eiendomsmegler? Eller skal du selge boligen din privat? Da vil vi gjerne hjelpe deg med å skrive et godt prospekt! Dette er tross alt nøkkelen til å overbevise kjøper og lande salget.

Våre tekstforfattere leverer fengende og engasjerende tekster som vekker interessen til kjøperne. Overbevis i dag med fine bilder og enda finere salgstekster!

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat!