48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hjernen og psykologi spiller en stor rolle innen markedsføring.

Psykologi i markedsføring

Psykologi i markedsføring er mer relevant enn du kanskje er klar over.

Markedsførere tar absolutt hensyn til det psykologiske aspektet når annonser, reklame og annet markedsføringsmateriale lages.

Det å spille på mottakernes følelser er for eksempel veldig vanlig innen reklame, og bidrar til å effektivisere formidlingen av et budskap.

Her kan du lære mer om psykologiske strategier som brukes innen markedsføring!

Motta gratis 500 ord!

Hva påvirker kjøpsatferden?

Det er flere faktorer som kan påvirke kjøpsatferden, noe som danner grunnlaget for psykologi i markedsføring.

Mennesker blir ofte mer impulsive og foretar kjøp når de blir følelsesmessig påvirket.

Det er også viktig å skape tillit hos kjøperen, noe som vil være avgjørende for at kjøp skal utføres.

Ingen vil handle hos en bedrift de ikke stoler fullt og helt på. For å kunne påvirke kjøpsatferden, vil psykologiske strategier tas i bruk.

Psykologi kan identifiseres gjennom data, der grafer går tydelig opp og ned uten annet grunnlag.

Psykologiske strategier i markedsføring

Psykologi i markedsføring handler om å lage markedsføringsmateriell som spiller på mottakernes følelser og instinkter.

Det er nemlig ingen hemmelighet at menneskets instinktive krav er avgjørende når det kommer til kjøpsbeslutninger.

De fleste reklamer og markedsføringskampanjer du støter på er nøye gjennomtenkt fra markedsførerens side. Målet er å konvertere deg til kunde.

Ved hjelp av ulike psykologiske strategier kan bedrifter gjøre produktet mer attraktivt for forbrukerne.

 

Impulser hos forbrukeren

Mange markedsførere spiller på forbrukerens frykt for å gå glipp av et godt tilbud.

Derfor benyttes ofte setninger som «begrenset opplag», «kun x antall produkter tilgjengelig» eller «selger så langt lageret rekker» innen markedsføring.

Psykologi i markedsføring handler blant annet om å vekke impulser hos forbrukeren.

Markedsføring handler ofte om å gi forbrukeren følelsen av at et kjøp må gjøres med en gang, for å ikke gå glipp av en god deal. Da gjøres ofte impulskjøp!

 

Forbrukerens følelser

Følelser er et viktig aspekt innen psykologi i markedsføring. Ved å appellere til forbrukernes følelser, sørger du for at vedkommende får et følelsesmessig bånd til produktene dine.

Det kan for eksempel spilles på frykten for å gå glipp av et godt tilbud, altså redsel.

Dersom du skal selge veganske produkter kan du vekke sinne hos forbrukeren ved å vise hvordan enkelte dyr behandles i kjøttindustrien. Det kan også spilles på humor og glede!

 

Skap tillit

Både tekstinnhold gjennom inbound marketing, gode erfaringer, anmeldelser fra andre forbrukere og fargebruk er faktorer som kan bidra til å skape tillit hos forbrukeren.

Visste du for eksempel at fargen blå på bedriftens logo, nettside og emballasje er tillitsvekkende? Det er ikke tilfeldig at både Facebook, Microsoft, Twitter og PayPal har blått tema.

Det er også viktig at bedriftens nettside fremstår som profesjonell. Dette er også med på å bygge tillit hos forbrukeren.

Bruk bilder og tekstinnhold av høy kvalitet, og sørg for at nettsiden er brukervennlig.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Bruk psykologi i markedsføring!

For at produktene og tjenestene dine skal kjøpes av forbrukerne, er psykologi i markedsføring viktig å ta hensyn til.

Ved å bruke farger, bilder og tekstinnhold korrekt, kan du klare å påvirke forbrukerens tillit og følelser.

Din Tekstforfatter hjelper deg et godt stykke på vei. Vi lager markedsføringsinnhold for bedrifter, og benytter oss av psykologiske virkemidler i markedsføring.

Kontakt oss i dag om du for eksempel ønsker annonser, tekst til inbound marketing eller nyhetsbrev.

Motta 500 ord gratis ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Motta gratis 500 ord!