48 38 14 88 post@dingruppen.no
Det er viktig å spørre om referanser på CV.

Referanser CV

En CV er en din egne subjektive oppfatning av deg selv og din arbeidserfaring. For at arbeidsgiver skal få et inntrykk av hvem du er fra noen andre, kan det hende de ønsker å snakke med noen som har jobbet med deg før.

Disse menneskene blir kalt for referanser og noen velger å inkludere sine referanser på CV-en sin.

Av og til synes arbeidsgiver eller rekrutterer at en attest ikke er utfyllende nok. Mange har gjerne ikke nok attester til å gi arbeidsgiver et inntrykk av hvem de er, spesielt om du er ung og har lite arbeidserfaring.

En referanseperson derimot vil kunne svare arbeidsgiver på konkrete spørsmål han har om både deg og din tidligere stilling.

I denne artikkelen skal vi gå nærmere innpå hva du bør tenke på når du skaffer deg referanser, samt hva som er vanlig vedrørende referanser på CV.

Hvem kan være referanse?

Det finnes ikke spesifikke regler når det kommer til valg av referanse, men det er likevel visse forutsetninger du bør ha.

Som ung kan du for eksempel benytte deg av en tidligere trener eller lærer om du skal søke din første jobb. Generelt skal en referanse helst være en person som har hatt lederansvar for deg i en jobbsetting.

Dette kan være en sjef, teamleder eller andre personer du har svart til i tidligere roller. Det er også mulig å benytte seg av kollegaer når du oppgir referanser.

Om du for eksempel bare har hatt en tidligere stilling, kan en kollega være fint å oppgi i tillegg til personen med lederansvar.

Her vil det være en fordel om denne kollegaen er noen du har hatt et tett samarbeid med utover vanlig arbeidsoppgaver som for eksempel et prosjekt eller andre samarbeidsoppgaver.

Da vil kollegaen kunne fortelle den potensielle arbeidsgiveren om hvordan du oppleves som kollega i slike situasjoner.

I utgangspunktet kan hvem som helst settes opp som referanse, men det er likevel et par ting du bør tenke over først.

Et familiemedlem vil for eksempel ikke være det beste valget, da dette kan oppleves som lite troverdig og inhabilt.

Finn en person som kjenner deg profesjonelt og har kjennskap til dine ansvarsområder. Velg noen som kan beskrive deg som arbeidstaker og hvordan du opptrer i et arbeidsmiljø.

Hvem kan du sette som referanser på CV?

Skal referanser stå på CV?

Om du velger å ha referanser listet på CV-en er opp til deg. Med mindre utlysningen spesifikt ber om dette, er det ikke nødvendig.

Men det er heller ikke negativt å ha referanser oppført, og det kan gi potensielle arbeidsgivere et inntrykk av at du er organisert.

Her er det dog viktig å gi referansen beskjed om at de står oppført slik at de er forberedt på å bli kontaktet.

Vanligvis vil ikke en arbeidsgiver kontakte referanser før etter du har vært på jobbintervju. En referansesjekk er gjerne et av de siste stegene i en ansettelsesprosess, men dette er kanskje et av de viktigste punktene.

En god referanse kan være avgjørende for om du får drømmejobben eller ikke, og de kan styre posisjonen din som aktuell kandidat.

Forhør deg med aktuelle referanser i god tid når du søker jobber. Slik kan du være forberedt om en potensiell arbeidsgiver spør om dette i en intervjuprosess.

Nøkkelkvalifikasjoner er definitivt noe en CV bør inneholde.

Slik velger du referansepersoner

Referansepersoner er ikke nødt å si fine ting om deg dersom de ikke ønsker. Derfor er det lurt å velge disse menneskene med omhu og gjerne ha et par punkter i bakhodet før du spør om de ønsker å stille som referanse.

Har du en potensiell referanseperson i tankene, er det viktig at du avklarer med dem om de faktisk er villig eller ønsker å stå som referanse.

Deretter må du sørge for at du har korrekt kontaktinformasjon til personen og opplysninger om hvor de jobber i dag.

Når du oppgir referanser vil det være lurt å avklare hvilken tilknytning du har til denne personen.

Tydeliggjør hvilket arbeidsforhold dere har hatt, slik at en potensiell arbeidsgiver vet hva de skal spør om når de kontakter personen.

Har du for eksempel valgt en sjef eller noen med lederansvar for deg, kan du skrive dette ned.

Velger du en kollega kan du spesifisere hvorfor du har valgt denne personen og hvordan dere jobbet sammen.

Spør referansepersonen om hvilket inntrykk de sitter igjen med av deg. Vær gjerne direkte og spør hvordan de vil beskrevet deg til en tredjeperson om de skulle blitt kontaktet av rekrutterer.

Det kan også være lurt å informere personen om hvilken type jobb du nå er på utkikk etter eller har søkt på, slik at referansepersonen kan gi gode tilbakemeldinger om deg til en slik stilling.

Det viktigste er at du har god innsikt i hvordan referansepersonen vil snakke om deg og hva de ville trukket frem under en samtale med rekrutterer.

Mange opplever å få spørsmål om dette når de er på intervju, og derfor er det smart å allerede ha en god oversikt over hvordan du vil bli beskrevet.

Her er det en fordel om du og referansepersonen har avklart hvilke styrker du har som arbeidstaker, slik at du med sikkerhet kan snakke om dette i et intervju.

Ikke alle referanser er like gode å ha på CV-en.

Dårlig referanse på CV

Noen opplever, mistenker eller vet at de har en dårlig referanse. Dette trenger ikke å bety at du ikke er en god arbeidstaker, men det kan være mange faktorer som spiller inn i hvorfor et arbeidsforhold ikke har endt godt.

Spørsmålet mange da sitter igjen med er «skal jeg unnlate referansen?». Som regel vil det være best å la være å oppgi referanser om de er dårlige, dette kan nemlig koste deg drømmejobben.

Om du ikke har referanser og intervjuer spør hvorfor dette er tilfellet, er det best å være ærlig og åpen.

Det er viktig at du forklarer den potensielle arbeidsgiveren eller rekrutterer hvorfor din tidligere arbeidsgiver ikke kan være referanse, eller hvorfor du ikke ønsker dette.

Dette vil spare deg for ubehageligheter og du vil fremstå som en oppriktig og ærlig kandidat. Referanser på CV er som regel det siste hinderet før en potensiell ansettelse.

Derfor er det viktig at du velger referansepersoner med omhu, og at du har gode avklarte avtaler med disse.

Sørg for at du har en god oversikt og innsikt i hva referansepersonene kommer til å si om deg som arbeidstaker.

Du kan føle deg trygg på at de kun vil stryke deg som kandidat og ikke koste deg et jobbtilbud.

Spør en du stoler på om å være din referanse på CV-en.

Få hjelp til CV i dag!

Det er ikke bare referanser på CV som er viktige å tenke på. I tillegg skal også nøkkelkvalifikasjoner, erfaring, utdanning, språk, og mye mer fremstilles.

Problemet for mange jobbsøkere, er at CV-en gjerne er så dårlig at arbeidsgiver ikke ser på den en gang. I en bunke av flere titalls CV-er, blir kun de beste lest.

Ved hjelp av en profesjonell tekstforfatter hos oss, kan du sørge for at CV-en din prioriteres! Vi skriver konkrete og gode CV-er som tiltrekker oppmerksomhet.