48 38 14 88 post@dingruppen.no
Reklame er viktig for synlighet

Reklame

Reklame kan defineres som enhver kommersielt motivert og betalt form for kommunikasjon. Budskapet som kommuniseres kan for eksempel være produkter eller tjenester, og senderen av budskapet har som motiv å selge, høste oppmerksomhet eller vekke interesse.

For at bedriften din skal kunne oppnå dette, er det avgjørende at budskapet kommuniseres riktig.

Med god reklame kan du tiltrekke deg mange nye kunder og tilhengere, noe som igjen kan gi økt omsetning for bedriften.

Dette er noe de fleste bedriftseiere drømmer om, men langt de færreste vet hvordan en god reklametekst eller markedsføringskampanje bør utformes.

Vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner god reklame, og hvordan du kan lykkes!

 

Reklame via ulike plattformer

Reklame finnes overalt – enten det er på store bannere som henger på bygninger, rubrikkannonser i avisen, eller reklamevideoer på Facebook og Instagram.

Tiden da reklame hovedsakelig ble vist på TV og i aviser for lengst forbi. Fremveksten av internett har gitt bedrifter mange spennende muligheter innen markedsføring og reklame. 

Internett

Dersom du driver en bedrift og ønsker å reklamere for et produkt eller en tjeneste, bør ikke internett som markedsføringskanal undervurderes.

Faktisk er reklame på internett den raskest voksende reklamekanalen. Dette har kanskje sammenheng med at det er lett å nå målgruppen på internett, enten det er via avisannonser eller annonser på sosiale medier.

Internett byr på mange teknologiske muligheter, og den kanskje største fordelen er at du effektivt kan rette reklame mot en veldig smal målgruppe.

Nettsider som Facebook har målrettet reklame, noe som gjør at forbrukere ser reklame som er skreddersydd for nettopp dem.

Har du nylig søkt på «fiskestang» i nettleseren? Da er sjansen stor for at du ser reklame for nettopp fiskestenger.

Bedrifter som ønsker å nå den yngre målgruppen benytter gjerne plattformer som Snapchat eller Instagram, der mange unge mennesker er aktive daglig.

På Facebook og Twitter er det også mulig å nå ut til de unge, men også mange eldre. Hvilken plattform som passer best for din reklame, kommer helt an på hva du skal selge. Bilreklame kan postes i bilmagasiner – for eksempel. 

TV og aviser

Selv om internett er et ypperlig sted å markedsføre tjenester og produkter, skal det ikke legges skjul på at TV og papiraviser også er gode plattformer.

Dette gjelder kanskje spesielt om du vil nå ut til målgrupper i alderen 50+. Det å få reklametid på TV er imidlertid ikke billig, og det er ofte kun allerede kjente merkevarer som har råd til det. 

Viktigheten av en fengende reklametekst

Enten du planlegger å kringkaste bedriftens reklame på sosiale medier, e-post, blogger eller i aviser, gjelder det å ha en selgende og velskreven reklametekst.

Når du skal lage reklame, er det få elementer som kan overlates til tilfeldighetene. Du skal blant annet ha kjennskap til målgruppen din, og ha en plan for hvilke virkemidler som skal tas i bruk.

Skal du ha en reklamesnutt (video) vil tekst også være nyttig, da du må planlegge eventuelle replikker og reklametekst i videoen.

Da kan det være greit å skrive et manus der de ulike karakterenes replikker planlegges ned til detalj. Manuset vil også gi en god beskrivelse av omgivelser og stemning i reklamefilmen. 

Det å skrive en god markedsføringstekst er imidlertid ikke gjort i en håndvending. Ikke bare skal kunnskap om grammatikk og rettskriving være på plass – du bør også ha god fantasi!

Skal du skille deg ut i mengden av reklame, er du nødt til å presentere noe som vekker forbrukernes oppmerksomhet.

En person som viser oversikt over en modell man benytter for reklame

Følg AIDA-modellen!

For å gjøre produktet eller tjenesten du skal markedsføre mest mulig synlig for forbrukerne, gjelder det å følge visse prinsipper når du lager reklame.

Du kan få mye hjelp av AIDA-modellen, som forklarer forbrukerteori på en enkel og oversiktlig måte.

En reklametekst kan skrives med denne modellen i bakhodet.

AIDA står for «Attention» (oppmerksomhet), «Interest» (interesse), «Desire» (ønske) og «Action» (handling).

Dette er prinsipper som benyttes hyppig av bedrifter og organisasjoner innen produksjon av markedsføring og reklame.

Få målgruppens oppmerksomhet

Uten evne til å fange forbrukernes oppmerksomhet, er ikke reklamen din verdt noen verdens ting.

Unngå derfor at bedriftens reklame «drukner» i all annen reklame som finnes på nett, TV og i aviser. Klarer du først å fange mottakernes oppmerksomhet, har du allerede kommet langt.

Det er blant annet lurt å benytte seg av kontraster i reklame, enten det er snakk om visuelle virkemidler (for eksempel farger) eller kontrastrikt innhold (for eksempel en historie om rike kontra fattige mennesker).

Uten kontraster kan reklame fort bli både kjedelig og lite oppmerksomhetsvekkende.

Ellers kan det nevnes at kjendiser og influensere ofte benyttes i reklame, noe som skyldes at disse menneskene ofte har stor innflytelseskraft på forbrukerne.

Folk vil gjerne identifisere seg selv med de «rike og berømte», og blir gjerne oppmerksomme med en gang de ser idolet sitt på skjermen eller i en annonse. 

Gjør produktet eller tjenesten interessant

For å gjøre reklamen interessant for potensielle kjøpere, bør du først og fremst ha innsikt i målgruppens interesser og vaner.

Eldre damer, ungdommer og småbarnsforeldre har vidt forskjellige interessefelt (stort sett), og dette bør tas hensyn til. Ved å vinkle reklamen mot din spesifikke målgruppe, kan mottakeren finne elementer som fenger han eller henne.

Det kan også være lurt å spille på det geografiske. Jo nærmere et budskap står mottakeren rent geografisk, jo mer interessant er det.

Du kan i tillegg spille på «det nye», da nytt i de fleste tilfeller skaper mer blest og oppmerksomhet enn noe som er utdatert.

Tenk også på å lage reklame med tydelig dynamikk. Ting som beveger seg, både fysisk og billedlig, gjør innholdet mer interessant.

Skap et ønske

Enhver reklame bør tydeliggjøre hva nøyaktig forbrukeren får ved å kjøpe produktet eller tjenesten.

Legg vekt på elementer som forbrukeren har behov for, og hvilke fordeler vedkommende får ved å kjøpe det du selger. Ergo – hvilke behov kan tilfredsstilles?

Din reklame skaper ikke nye behov hos forbrukeren, men kan gjøre vedkommende oppmerksom på hvilke behov han eller hun allerede har.

Mennesker har for eksempel mange grunnleggende behov, som mat, drikke og søvn, samt behov for sosial status og tilhørighet. Andre behov som kan nevnes er anerkjennelse, kunnskap og trygghet.

Se for deg en typisk brunostreklame – her spilles det mye på at produktet er særnorsk, og at det har vært en del av norsk kultur gjennom generasjoner.

Er du norsk er sjansen stor for at du ønsker å være en del av dette nasjonalromantiske fellesskapet. Her er det behovet for tilhørighet som gjør seg gjeldende, men også det grunnleggende behovet for mat. 

Handling

Det ultimate målet med enhver reklame er å få mottakeren til å gjennomføre en handling – som å kjøpe produktet, leie en tjeneste eller å endre vaner.

Husk at det er viktig at produktet lever opp til forventningene, ellers risikerer du at kunden aldri handler hos deg igjen. Det lønner seg med andre ord å være ærlig når det gjelder reklame.

Det er viktig med retorikk innen reklame

Retorikk innen reklame

Retorikk er et annet ord for talekunst, og er en av de eldste påvirkningsteoriene vi vet om.

Når du skal lage reklame er det lurt å ha kjennskap til enkelte elementer innen retorikkens verden, da dette hjelper deg å påvirke mottakerne. 

Retorikk handler i stor grad om de tre byggeklossene patos, logos og etos. Disse appellformene kan gjerne beskrives som overtalingsmidler.

Benytter du deg av alle disse når du lager reklame, er sjansen stor for at reklamen blir interessant for målgruppen!

Etos handler om å gjøre kommunikasjonen mest mulig troverdig. Her gjelder det blant annet å bevise ovenfor målgruppen at bedriften din er seriøs.

For at et produkt eller en tjeneste skal oppfattes som troverdig, kan det for eksempel være nyttig å inkludere ekspertuttalelser i reklamen. Sørg også for et ryddig og profesjonelt design.

Patos handler om å spille på mottakerens følelser. Dersom du mestrer kunsten å gjøre mottaker følelsesmessig engasjert i reklamen din, er sjansen større for at vedkommende husker produktet eller tjenesten. 

Logos handler om hvorvidt det du kommuniserer oppfattes som fornuftig og logisk hos mottakeren.

For at produktet skal fremstå som fornuftig å kjøpe, bør reklamen inneholde saklig informasjon som understøtter dette.

Trenger du hjelp med din reklametekst?

Det er mye som skal tas hensyn til når du lager reklame. Innholdet du presenterer i din reklame skal ikke bare fange mottakerens oppmerksomhet og skape interesse, det skal også gjøre at vedkommende genuint får lyst til å handle produktet ditt. I tillegg bør du ta hensyn til retoriske appellformer som etos, logos og patos. 

Å mestre disse markedsføringsteknikkene kan være vanskelig dersom du ikke har utdannelse innen markedsføring eller nødvendig erfaring.

I slike tilfeller kan det være smart å få hjelp av et tekstbyrå med kompetanse innen markedsføring. Din Tekstforfatter skriver reklametekster, nyhetsbrev og andre markedsføringstekster som gagner din markedsføring.

Vi fokuserer ikke bare på å lage tekst som er grammatisk korrekt og behagelig å lese – vi sørger også for å lage tekst som er genuint interessant for din målgruppe.

Akkurat nå kan du motta 500 ord gratis, slik at du kan teste hvordan våre tjenester innen markedsføring fungerer. Kontakt oss i dag om du ønsker reklametekster som selger og engasjerer!

Motta gratis 500 ord!