48 38 14 88 post@dingruppen.no
En reklameanalyse kan avdekke mye rart!

Reklameanalyse

Reklameanalyse er et nyttig verktøy for deg som ønsker å kartlegge hvor effektiv en reklame er. Klarer for eksempel reklamen å overbevise mottakeren?

En reklameanalyse lar deg blant annet se nærmere på reklamens virkemidler, oppbygging og innhold. Vi skal nå se nærmere på hvordan en reklameanalyse kan bygges opp!

Det går an å analysere reklamer helt fra oppstarten til TV.

Innledning: Presenter en oversikt

Det første du bør gjøre når du skal gjennomføre en reklameanalyse, er å innlede med en oversikt.

Hva slags følelser vekker reklamen hos mottakerne, og skaper den noen assosiasjoner? Dette gir leseren en idé om hva reklamen handler om, før selve analysen presenteres.

I innledningen kan du også kartlegge hva slags sjanger reklamen tilhører, og hvorvidt tekst er et av virkemidlene.

Forklar også hva slags budskap reklamen formidler. Er det for eksempel et produkt eller en tjeneste som skal selges?

Det er også greit å skrive om hvorvidt reklamen fokuserer på produktet eller tjenestenes egenskaper.

I tillegg til dette bør du kartlegge hvem som er reklamens målgruppe. Finn også ut hvem som står bak reklamen (er det f.eks. en bedrift eller en organisasjon?).

 

  • Vekker reklamen følelser eller skaper assosiasjoner?
  • Hvilken sjanger tilhører reklamen?
  • Er tekst et virkemiddel?
  • Hva er reklamens budskap?
  • Vektlegges produktet eller tjenestens egenskaper?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvem formilder budskapet?
Reklame kommer i mange former.

Beskrivelse av reklamen

En reklameanalyse bør også inneholde en beskrivelse av reklamen. Beskriv for eksempel generelle trekk ved reklamen, og hvordan annonsen eller kampanjen fremstår utad.

Denne delen trenger ikke være så lang – det viktigste er at leseren får innsyn i hva reklamen handler om.

 

Fordypning, analyse og tolkning

Så snart du har presentert en oversikt over og beskrivelse av viktige elementer i reklamen, er det på tide å starte på selve analysen. Under en reklameanalyse bør du rette oppmerksomhet mot reklameannonsens spesifikke bestanddeler.

Steg én er å kartlegge reklamens hovedbilde. Hva er blikkfanget i den spesifikke reklamen, og hvorfor legger du merke til akkurat dette?

Blikkfanget kan være enten tekst eller et bilde. Beskriv gjerne eventuelle elementer i forgrunnen og bakgrunnen dersom det er bilder i reklameannonsen.

Steg nummer to er å analysere tittelen eller slagordet i reklamen. Kartlegg hvorvidt det er en åpenbar tittel, eller om dette er noe uklart. Har reklamen en tittel, bør du blant annet finne ut hva slags budskap den formidler.

Se også på visuelle virkemidler. Er det for eksempel brukt en spesiell font på skriften? Analyser også valg av ord i reklametittelen.

Steg nummer tre i din reklameanalyse er å analysere reklamens brødtekst. Hva slags informasjon gir brødteksten om tjenesten eller produktet, og hvor er den plassert i annonsen (er den lett å få øye på)?

Se også nærmere på hvorvidt brødteksten kommer med lovnader om produktet eller tjenesten som skal selges. Steg nummer fire i en reklameanalyse handler om å analysere eventuelt slagord, samt logo og fargebruk.

Dukker for eksempel slagordet eller logoen opp hyppig i reklameteksten? Hva slags inntrykk sitter du igjen med etter å ha lest slagordet eller sett på logoen? Her kan det være greit å ta hensyn til fargebruk (er fargene kjølige eller varme?).

Det er viktig å strekke seg ut i flere kanaler.

Identifiser virkemidler

Når du skriver en reklameanalyse, er det viktig å drøfte reklamens virkemidler underveis. De fleste annonser eller reklamekampanjer inneholder rikelig med argumentasjon.

Det er ikke tilfeldig hvordan virkemidler tas i bruk, og de er der gjerne for å appellere til mottakernes følelser, informere og gi kjøpelyst. Bruken av virkemidler avgjør hvorvidt reklamen er vellykket eller ikke.

I forbindelse med virkemidler er uttrykkene etos, patos og logos sentrale. Dette er retorikkens tre appellformer, og er helt avgjørende å anvende riktig når reklame lages.

Retorikk – eller talekunst om du vil – kan være en avgjørende faktor for hvordan reklamen tolkes av mottakerne.

Etos handler om at reklamen skal vekke tillit hos mottakerne, noe som oppnås ved at reklamen er troverdig. Logos handler om hva slags argumentasjon reklamen inneholder.

Kan fakta som oppgis i argumentene og påstandene i reklamen etterprøves? Stoler du på argumentene? Patos på sin side handler om å appellere til forbrukernes følelser.

 

  • Etos: Troverdighet
  • Logos: Sannhet
  • Patos: Følelsesappell
Video er blitt ett av de viktigste mediene for reklame i 2020.

Konklusjon

En reklameanalyse bør rundes av med en oppsummering eller konklusjon der du presenterer de viktigste funnene.

Husk at leseren din skal kunne hoppe rett fra innledningen til konklusjonen uten å gå glipp av viktig informasjon.

Pass på at du ikke introduserer ny informasjon i oppsummeringen eller konklusjonen.

 

Få hjelp med reklamer!

Det å lage en god reklameanalyse kan være nokså utfordrende. Ikke bare skal den inneholde overnevnte elementer, men den bør også være velskreven og ha et godt språk.

Din Tekstforfatter hjelpe deg med analyse av reklamer, samt tekstforfatting av enda bedre versjoner. Vi har god erfaring innenfor disiplinen!

Vårt team sørger for at dine reklamer er velskrevne og grammatisk korrekte, samt fri for irriterende skrivefeil.

Nå kan du dessuten motta 500 ord gratis, slik at du får en smakebit på hvordan tjenestene våre fungerer.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om hvordan en reklameanalyse utformes, eller om du trenger hjelp til reklamer!

Motta gratis 500 ord!