48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er en resonnerende tekst?

En resonnerende tekst kan skrives på mange måter. Først og fremst vil en slik tekst kunne relateres til begrepet «resonnere» som betyr å tenke. Hvis du skal skrive en resonnerende tekst bør du være både konkret og strukturert i din utforming av teksten.

Hovedsakelig følger teksten en rekke tanker som fører til en konklusjon. Denne tankerekken bør være saklig og logisk utformet.

Hvis du skal skrive en resonnerende tekst er det viktig at du setter deg inn i temaet på en grundig måte før du begynner å skrive. Vage tilnærmelser og ordspråk er ikke godt nok for en resonnerende tekst.

Eksempler på dette er når du velger å benytte fraser som «flere enn før» eller «mange hevder at». En resonnerende tekst kan skrives som en artikkel og kan på mange måter benyttes når du skal skrive tekster som skal publiseres på nett.

Resonnerende tekst kan være noe så enkelt som et notat en tar.
Notater kan tilfredsstille kravene til teksttypen

Sakkunnskap og kildebruk

Det viktigste å huske på når du skal skrive en resonnerende tekst er å sette seg inn i temaet på en grundig måte før du begynner å skrive. Det er i slike tekste lov å ta med detaljert informasjon som datoer og årstall. 

For at meningsinnholdet skal fremstilles nøyaktig bør det unngås overdrivelser og bastante utsagn. Det er i slike tekster viktig med sakkunnskap som kan refereres til fakta og kunnskap som kan dokumenteres.

I resonnerende tekster bør det benyttes flere enn bare en kilde. Dette for å kunne opplyse om et større mangfold og belyse sakkunnskap fra flere sider. Det er derfor viktig at du som skribent skriver med tanke på god kildekritikk. Kildene dine må vøre både relevante og pålitelige.

Referat og sitat i artikler

Det er fult mulig å skrive resonnerende når du skal skrive en artikkel. Med tanke på at resonnerende tekster både er pålitelige og kildekritiske kan slik tekster benyttes av skribenter og journalister ved publisering av artikler i aviser og tidsskrifter.

Det er viktig at referat og sitat i teksten benyttes på en profesjonell måte med tanke på at det alltid skal kunne refereres til kilde.  Hvis du skriver en resonnerende tekst bør du referere til dine kilder i slutten av teksten.

På slutten av teksten er det vanlig å presentere en kildeliste der det informeres om hvilke kilder du har benyttet. Det kan være nyttig å benytte seg av en resonnerende tekst når du skal skrive en teks som skal basere seg på faktaopplysninger og innhold som skal skrives ved bruk av ulike kilder og henvisninger.

Resonnerende tekst på nett

En resonnerende tekst baserer seg hovedsakelig på saklig informasjon og en aktiv bruk av kilder. En god og informativ tekst kan med fordel benyttes på nettsider som tilhører bedrifter for å informere kunder og klienter om fakta som kan relateres til bedriftens virke.

I slike tekster kan nøkkelord fordeles i teksten slik at søkemotorer lettere finner frem til nettsiden. Teksttypen kan også sammenlignes med en informativ artikkel. Det er derimot ikke nødvendigvis lurt å benytte resonnerende tekst om du behøver en tekst til en markedsføringskampanje.