48 38 14 88 post@dingruppen.no
Retorisk analyse av tale

Retorisk analyse av tale

Retorikk handler om kunsten å overbevise. Dette gjør seg gjeldende i taler, og da spesielt politiske taler. Finn ut hvordan du kan lykkes med en retorisk analyse av tale!

Hva har store navn som Barack Obama, Martin Luther King Jr. og Theodore Roosevelt til felles? Jo, en unik evne til å overbevise sitt publikum gjennom tale. 

Retorikk handler om kunsten å overbevise, og dette er spesielt relevant når vi snakker om taler. Taleren ønsker å formidle et budskap til lytterne, enten det er politisk eller ikke.

Vi skal nå se nærmere på hvordan du går frem for å mestre en retorisk analyse av tale eller tekst.

Appellformer innen retorikk

Appellformer innen retorikk

Når en taler skal overbevise sitt publikum, vil det som regel tas i bruk ulike appellformer. Disse kalles etos, patos og logos. 

 • Etos-appell: Tillit til avsenderen (taleren)
 • Logos-appell: Grad av saklighet og fornuftighet
 • Patos-appell: Grad av emosjonell påvirkning

En tale som har etos-, logos- og patos-appell vil med andre ord ha et godt grunnlag for å bli vellykket, i hvert fall i den grad at mottakeren lar seg påvirke. 

Etos, logos og patos er viktig å ha kjennskap til for at du skal kunne foreta en retorisk analyse av tale.

Slik kan en tale appellere

Etos-appel, altså tillit til taleren, forsterkes gjerne dersom vedkommende har høy yrkesstatus, bruker kroppsspråk på en god måte eller har et godt språk. 

Graden av logos, altså fornuft, i talen vil kunne påvirkes av argumentasjon, bruk av eksempler, fagord og et godt språk, samt kunnskap til motargumenter.

Dersom taleren klarer å vekke følelser hos lytteren, har vedkommende som regel god patos-appell.

Patos kan forsterkes ved å bruke virkemidler som gjentakelser, kontraster og andre virkemidler. Dersom taleren snakker om egne følelser kan også dette ha innvirkning.

Ei dame som skriver på pc

Retorisk analyse av tale – steg for steg

Vi skal nå se nærmere på hvordan du steg for steg kan foreta en retorisk analyse av tale. Du kan også bruke denne fremgangsmåten om du skal analysere en tekst. 

 1. Hvem er taleren eller forfatteren
 2. Hva slags tale eller tekst er det snakk om?
 3. Hva er talen eller tekstens hovedtema?
 4. Hvordan er talen eller tekstens «kairos», altså timing?
 5. Hvem er talen eller tekstens målgruppe?
 6. Si litt om taler eller forfatter sin etos
 7. Hva slags språklige funksjoner i talen eller teksten dominerer?
 8. Diskuter appellformene etos, patos og logos
 9. Benyttes det språklige virkemidler? Hvordan påvirker de eventuelt mottaker?
 10. Benyttes det indirekte eller direkte argumentasjon i talen eller teksten?
 11. Har talen eller teksten unødvendige elementer? Er det noe som kunne blitt forbedret?
 12. Hva er taleren eller forfatterens mening om saken? Har du en annen mening?
 13. Oppgi kilder
Taler

Få skrivehjelp

Er du usikker på hvordan du skal lage en retorisk analyse av tale eller tekst? Mange opplever å få skrivesperre når det gjelder som mest. 

Din Tekstforfatter bistår kunder med en rekke ulike tekster for forskjellige formål. Vi lager blant annet taler der appellformer tas i bruk. Bestill din tekst i dag! Send oss en e-post på partner@dintekstforfatter.no