48 38 14 88 post@dingruppen.no
Retoriske virkemidler er med på å overbevise andre om de meningene du fremmer.

Retoriske virkemidler

Retoriske virkemidler er nyttige å bruke når du skal skrive en overbevisende tekst.

I retorikkens verden er det nemlig flere virkemidler som benyttes – blant annet for å gjøre at innholdet treffer mottakerne på et følelsesmessig plan.

I tillegg er det viktig at innholdet virker logisk og troverdig. Vi skal nå se nærmere på noen av de vanligste virkemidlene!

Flere bøker benytter retoriske virkemidler.

Hva er egentlig retorikk?

Retorikk kan defineres som kunsten å overbevise mottakerne, enten det er gjennom tale eller skrift.

Her er språklige virkemidler og argumentasjon viktige elementer. Skal du for eksempel selge et produkt eller en tjeneste, bør du markedsføre varen med retoriske virkemidler.

Først da vil potensielle kjøpere bli gjort om til faktiske kjøpere!

Tekstene dine kan reise verden rundt med dagens teknologi.

Noen vanlige retoriske virkemidler

Vi kan hovedsakelig dele retoriske virkemidler inn i tre deler – etos, patos og logos. Dette er kjent som de tre såkalte appellformene innen retorikk.

Ved hjelp av disse virkemidlene kan du mestre retorisk kommunikasjon på en planlagt og effektiv måte.

Finn ut hvilken av de tre appellformene du skal benytte deg av før du skriver en retorisk tekst. Skal du spille på følelser, fornuft eller troverdighet?

Hvilken appellform du bør velge avhenger av hva målet med retorikken en. Driver du for eksempel et reisebyrå og skal markedsføre en romantisk reise, kan det lønne seg å spille på følelser.

 

Etos

Skal du spille på troverdighet, er etos appellformen for deg.

Her handler alt om at retorikken skal få deg til å fremstå som mest mulig troverdig.

Mottakeren skal ha tiltro til budskapet ditt, og tolke det som sant – eller i det minste sannsynlig.

 

Patos

En retorisk tekst som skal appellere til mottakerens følelser, bør benytte retoriske virkemidler som patos.

Patos handler om å lage innhold som treffer leseren på et følelsesmessig plan.

Det er nemlig mye lettere å overbevise med innholdet ditt dersom mottakerens følelser påvirkes, enten det er sinne, glede eller tristhet.

 

Logos

Av alle retoriske virkemidler, er logos det riktige valget for deg som ønsker å framstille noe som sant eller sannsynlig.

Her gjelder det å for eksempel inkludere ekspertuttalelser eller lignende, altså noe som underbygger at budskapet er sant.

En tekstforfatter må vurdere flere virkemidler i sitt arbeid.

Spesifikke virkemidler innen retorikk

Det finnes mange spesifikke retoriske virkemidler å velge mellom.

Enten du benytter deg av appellformer som patos, logos eller etos, gjelder det å få fram budskapet ved å benytte smarte virkemidler som gjør argumenteringen mer effektiv.

Her er noen av de mest vanlige retoriske virkemidler innen retorikkens verden:

 

  • Humor
  • Lydord
  • Anaforer

 

Humor er effektivt når du vil at mottakeren skal kunne identifisere seg med budskapet ditt, og vil i mange tilfeller øke sjansen for at mottakeren lar seg overbevise.

Lydord handler om å referere til ord som etterligner den faktiske lyden som betegnes, som for eksempel «pang!».

Anaforer på sin side er gjentakelse av visse ord, slik at budskapet lettere treffer leseren.

Det finnes i dag mange forskjellige kanaler å kommunisere i.

Usikker på hvordan du skal gå fram?

Å benytte seg av retoriske virkemidler kan være nokså forvirrende, spesielt om du ikke har noen spesiell erfaring med retorikk fra før.

Har du bruk for retoriske tekster, som for eksempel reklametekster, finnes det heldigvis hjelp å få!

Din Tekstforfatter skriver tekster med retoriske virkemidler raskt og effektivt. Kontakt oss i dag for mer informasjon!