48 38 14 88 post@dingruppen.no
En salgsplan gir bedriften oversikt over de aktivitetene de skal ta del i for salget.

Salgsplan

Salgsplan er et nyttig verktøy som brukes aktivt av mange bedrifter. En salgsplan lar deg planlegge hvordan bedriftens salg skal gjennomføres på taktisk, strategisk og operativt nivå.

Bedrifter har som regel både langsiktige og kortsiktige mål, og med en velskreven salgsplan blir det lettere å nå målene.

Bedriftseiere som ikke har utarbeidet en salgsplan tidligere, eller ikke har mye erfaring på området, er gjerne usikre på hvordan en salgsplan skal skrives.

Vi skal her se nærmere på hvilke elementer en god salgsplan skal inneholde, og hvordan du kan oppnå et best mulig resultat.

Trenger du hjelp med en salgsplan? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Innhold i en salgsplan

En salgsplan gir enkelt forklart bedriften din oversikt over kortsiktige og langsiktige salgsmål.

I tillegg får du en grei oversikt over hvordan bedriften kan nå disse målene rent praktisk. En salgsplan gir også oversikt over bedriftens salgsprogram, der du kan se hvordan og når ulike virkemidler skal brukes.

Salgsplanen du lager skal også gi bedriften oversikt over ulike salgsaktiviteter. Dette inkluderer blant annet logistikk, tidspunkter, koordinering og handlingsplaner.

En kan si at strategiene, aktivitetsprogrammet og salgsbudsjettet til sammen utgjør din salgsplan.

I tillegg til alt dette bør en vellykket salgsplan ha en kontrollfunksjon som sørger for kvalitetssikring.

 

  • Salgsmål (hvilke salgsmål ønsker bedriften å oppnå?)
  • Strategi for salg (hvordan skal bedriftens salgsmål oppnås?)
  • Salgsprogram (bedriftens virkemidler for å oppnå salgsmål)
  • Salgsaktiviteter (oversikt over konkrete aktiviteter i forbindelse med salg, i form av handlingsplan, tidsplan og eventuelt budsjett)
  • Kontroll og styring (Kvalitetssjekk av alle salgsplanens ledd)
Gode selgere planlegger ved hjelp av en salgstrakt.

Formålet med salgsplanen

Formålet med en salgsplan er å gi hver enkelt selger innad i bedriften – og bedriften som helhet – en plan for hvordan salg skal gjennomføres.

Ved å samkjøre bedriftens selgere blir det lettere å nå både små og store mål. En salgsplan kan hjelpe bedriften å oppnå økonomiske mål på både kort og lang sikt.

En salgsplan må skrives med en rekke elementer i tankene.

En del av bedriftens markedsplan

Det er viktig at salgsplanen din skrives i tråd med resten av bedriftens mål og planer. Derfor bør en salgsplan være en del av selve markedsplanen eller forretningsplanen.

Bedriftens markedsplan oppsummerer hvordan selve markedsføringen bør legges opp for å understøtte forretningsmodellen din.

Forretningsplanen- eller modellen beskriver bedriftens mål, forretningsidéer og ulike strategier.

Samkjører du din salgsplan med markedsplanen og forretningsplanen, øker sjansen for å lykkes med samtlige strategier.

Alle komponenter i en maskin er viktige for maskinens totale funksjon, og slik er det med bedriften din også.

Alle bedriftens mål og aktiviteter bør derfor være koordinert for å kunne nå målene som settes.

Først når alle i et team jobber for et felles mål over tid, vil det være mulig å oppnå bedriftens ønskede salgsresultater.

Å skrive med gullpenn gir en bedre følelse.

Vi hjelper deg!

Å lage en salgsplan krever en del arbeid, og kan være en ganske forvirrende prosess for alle som ikke har erfaring med den slags.

Det kan også være utfordrende å skrive med et godt, profesjonelt og tydelig språk. Vurder derfor om du trenger hjelp av et profesjonelt tekstbyrå med erfaring innen salgsplanlegging.

Dersom du er usikker på hvordan du skal utforme bedriftens salgsplan, markedsplan eller forretningsplan, er dette noe vi i Din Tekstforfatter kan hjelpe med.

Vi lager din salgsplan på en oversiktlig og ryddig måte, slik at bedriften din utstråler profesjonalitet.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan skrive din salgsplan!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du dessuten de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!