48 38 14 88 post@dingruppen.no
En sammensatt tekst inneholder flere forskjellige elementer.

Sammensatt tekst

Sammensatt tekst blir hyppig brukt i dagens samfunn – både på sosiale medier, i aviser og på andre plattformer.

En sammensatt tekst gjør det lettere å formidle et budskap på en effektiv måte, og bidrar til å vekke mottakernes oppmerksomhet.

Men hva er egentlig en sammensatt tekst, og hvorfor benytte denne formen for innhold?

Det er flere eksempler på sammensatte tekster i hverdagen, for eksempel på mobil.

Dette kjennetegner en sammensatt tekst

En sammensatt tekst kan også kalles en «multimodal tekst». Dette er enkelt forklart en tekst der mer enn én modalitet blir brukt for å formidle budskapet.

Et eksempel på dette er tekst som inneholder bilder, lyd eller videoklipp i tillegg til ord.

Sammen vil disse uttrykksmåtene danne en helhet ved at de alle påvirker mottakeren på hver sin måte.

  • Tekst kombinert med bilder, video og lyd
  • Påvirk mottakeren med ulike modaliteter
Det er ikke uvanlig at nettside består av mye tekst.

Hvorfor benytte tekster som er sammensatte?

Ulike uttrykksmåter vil ha ulike formål og funksjoner i teksten din.

Et bilde kan for eksempel vise mottakeren hvordan et produkt ser ut, mens selve ordene sier noe om hva produktet heter og hvilke fordeler det byr på.

Ved å kombinere de forskjellige uttrykksmåtene, kan en sammensatt tekst utnytte fordelene ved hver av disse.

 

Bilder og video vekker følelser!

Fordelen ved å kombinere tekst med bilder eller video i en sammensatt tekst, er at bilder ofte er et nyttig redskap når du ønsker å engasjere mottakernes følelser.

Skrift kan også vekke mottakernes følelser, men er kanskje enda mer gunstig til å formidle spesifikk informasjon.

Bilder og video vil ofte ikke egnes like godt til å få fram faktaopplysninger.

 

Skrift oppfordrer til handling

Skrift som kombineres med video eller bilder i en sammensatt tekst er et supert verktøy når du skal oppfordre mottakeren til å gjennomføre en handling.

Etter at mottakeren har blitt følelsesmessig påvirket av lyd, video og bilder, kan tekst bidra til å overføre følelsene til en spesifikk handling – som å kjøpe et produkt eller en tjeneste.

Se for deg at du driver en veldedig organisasjon som ønsker å samle inn penger til sårbare mennesker i et u-land.

En video eller bilder kan få fram den utfordrende situasjonen menneskene i dette området befinner seg i, og vil effektivt kunne påvirke mottakernes følelser.

Ord og tekst informerer mottakeren om hvordan han eller hun kan hjelpe.

Du kan spre dine tekster til flere medier og enheter.

Vi hjelper deg med innhold!

Ønsker du å lage en sammensatt tekst, men er usikker på hvordan du skal gå fram? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med innhold til enhver sammensatt tekst.

Vi skriver tekst som komplementerer bilder og video på en gunstig måte, slik at du effektiv kan formidle budskapet ditt til mottakerne.

Våre skribenter har lang erfaring med alt fra markedsføringstekster til fagartikler, og sørger for at teksten du mottar er av høy kvalitet.

Vårt teamfokuserer blant annet på at teksten din har høy språklig kvalitet fri for grammatiske feil eller skrivefeil.

I tillegg sørger vi for at selve innholdet er tilpasset målgruppen, noe som gjør en sammensatt tekst mer effektiv.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan en sammensatt tekst utformes, eller om du har spørsmål om våre tjenester!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!