48 38 14 88 post@dingruppen.no
Satser for språkvask

Satser for språkvask

Satser for språkvask vil ofte sprike en del fra tekstbyrå til tekstbyrå. Det er dessuten mange faktorer som spiller inn når prisen på korrekturlesing eller språkvask avgjøres. Det er imidlertid noe vi alle kan være enige i – språkvask er en smart investering!

Språkvask sørger for at tekstens kvalitet løftes, og at den får bedre lesbarhet. God flyt er viktig, enten det er snakk om en masteroppgave, avhandling, artikkel, bacheloroppgave eller markedsføringstekst.

Med en real språkvask vil ikke bare kjedelige skrivefeil rettes opp i, teksten vil også rettes med tanke på grammatikk, tegnsetting, avsnitt og språkbruk.

Dette sørger for at det endelige resultatet er en tekst leseren vil elske. Så, hva er vanlige satser for språkvask?

Motta gratis 500 ord!

Disse faktorene avgjør pris på språkvask

Språkvask utføres på både korte, lange, enkle og kompliserte tekster. Det sier derfor seg selv at tiden det tar å utføre språkvask kan variere en del.

En kort tekst med enkelt innhold vil typisk sett gå mye raskere å korrekturlese enn en akademisk tekst.

Når ditt tekstbyrå skal bestemme satser for språkvask, vil det ofte være slik at kompliserte tekster koster mer enn enkle tekster.

Antall ord vil dessuten ha stor innvirkning på pris. Tekstbyrået kan ha satser for språkvask basert på timepris eller antall ord.

  • Vanskelighetsgrad
  • Lengde på tekst
  • Timepris / pris per ord 

Akademisk språkvask

Blant tekstene som hyppigst trenger språkvask, finner vi akademiske tekster. Dette er tekst som forfattes av mennesker i et fagmiljø.

Dette kan for eksempel være på en høgskole eller et universitet. Typiske akademiske tekster vi ser mye av, er master- og bacheloroppgaver.

Akademisk språkvask er nyttig for studenter som ønsker å sikre høy språklig kvalitet på teksten sin.

Skal du levere inn en masteroppgave, er det ikke ønskelig at teksten er full av tegnsettings- og skrivefeil.

Satser for språkvask av akademiske tekster varierer. Det beste er å kontakte tekstbyrået direkte, slik at du kan få et nøyaktig pristilbud.

Korrekturleser

Hvordan jobber en korrekturleser?

Når en korrekturleser skal gå gjennom teksten din, vil vedkommende passe på at både skrivefeil, tegnsettingsfeil og grammatikkfeil rettes. En korrekturleser vil også sørge for at teksten flyter godt.

Det er ikke uvanlig at vedkommende leser gjennom teksten din både én og to ganger. Dette sikrer at det endelige resultatet blir bra.

Den som korrekturleser vil operere med satser for språkvask som er avklart på forhånd. Slik unngår du overraskelser prismessig.

Hva bør satser for språkvask ligge på?

Nøyaktig pris for språkvask er vanskelig å si noe konkret om, siden det er så mange innvirkende faktorer. 

Du bør imidlertid regne med en timepris på rundt 1 400 kroner, men her finnes det store variasjoner. Husk at tekstens vanskelighetsgrad også spiller inn.

Få hjelp av en språkvasker!

Satser for språkvask kan variere mye. Det viktigste er imidlertid at du velger en tjeneste som yter god service, samt høy kvalitet på tekstene.

Dette vil sørge for at tegnsettingsfeil og skrivefeil rettes opp i, slik at teksten blir klar for take-off. 

Din Tekstforfatter har gunstige satser for språkvask, samtidig som kvaliteten ivaretas. Kontakt oss i dag for et prisoverslag, og motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!