48 38 14 88 post@dingruppen.no
Semikolon

Semikolon

Et semikolon (;) kan betraktes som en mellomting av et komma og et punktum. Tegnet forveksles ofte med kolon, men har et annet anvendelsesområde. Semikolonet understreker sammenheng!

Med et semikolon kan du enkelt og effektivt understreke en nær sammenheng mellom to helsetninger som er nært beslektet. Tegnet gir et mindre opphold mellom de to setningene, og kan gi teksten bedre flyt.

Er du usikker på når du egentlig kan bruke semikolon, eller hva som er forskjellen på semikolon og kolon? Dette skal vi nå se nærmere på!

Bruke semikolon

Når bruker man semikolon?

Et semikolon benyttes når du har behov for å lage et opphold mellom to hovedsetninger, samtidig som du ønsker å understreke at det er en sammenheng mellom de to. Her er noen eksempler:

 • I dag spiste vi taco til middag; i morgen blir det nok suppe.
 • Stine kom ikke tidsnok til eksamen; hun hadde glemt å slå på vekkerklokken.
 • Kun en mindre del av bakken er måkt; resten er dekket av snø.
 • I går kjøpte han seg ny sportsbil; i dag ble han skadet i en bilulykke.

Semikolon kan også benyttes dersom du har behov for å skille ulike ledd i en lengre, sammensatt oppramsing. Her er et par eksempler:

 • Bedriftens styre består av Jan Andersen, daglig leder; Anne Berg, nestleder; Jon Johnsen; varamedlem; Linda Olsen; styremedlem.
 • Resultatet av dagens måling var 3,21; 1,12; 8,32; 1,32.

Hva er forskjellen på kolon og semikolon?

Mange blander semikolon (;) og kolon (:) om hverandre. De to tegnene har imidlertid vidt forskjellige bruksområder, så det gjelder å holde tungen rett i munnen.

En grei huskeregel er at kolon benyttes foran ordrette replikker, sitater eller tanker, eller foran spesifiseringer, oppramsinger, eksempler eller forklaringer. Her er noen eksempler:

 • Middagsretten inneholder tre ulike grønnsaker: brokkoli, paprika og løk.
 • Det hun egentlig prøvde å si, var: Jeg har fått nok.
 • Sagt på en annen måte: En mutasjon er en tilfeldig endring av genetisk arvemateriale.

Som du kanskje la merke til, skal det kun brukes stor forbokstav bak kommaet dersom det som følger etter kommaet er en full setning.

Semikolon brukes altså til andre formål – der du skal understreke en sammenheng mellom to helsetninger og har behov for et lite opphold.

Semikolon

Stor bokstav etter semikolon?

Dersom man benytter et kolon vil det som regel være stor forbokstav etter tegnet dersom det etterfølgende er en hel setning (og ikke en oppramsing). Når det er snakk om semikolon derimot, skal det være liten forbokstav bak tegnet.

Det finnes likevel unntak. Dersom det første ordet etter et semikolon er et egennavn, skal stor forbokstav benyttes.

Andre semikolon regler

En grei huskeregel er at du i de fleste tilfeller kan benytte punktum istedenfor semikolon. Det kan også være mulig å erstatte semikolonet med et komma.

Dersom du velger å erstatte et semikolon med komma, vil det ofte være behov for å legge inn en konjunksjon som «men». Sjekk eksempelet nedenfor!

 • Tidligere drev vi med skoghogst; nå driver vi med treplanting.
 • Tidligere drev vi med skoghogst. Nå driver vi med treplanting.
 • Tidligere drev vi med skoghogst, men nå driver vi med treplanting.

Trenger du skrivehjelp eller korrektur?

Et semikolon er nyttig når du ønsker å understreke sammenhengen mellom to helsetninger, samtidig som det er behov for et mindre opphold. Semikolon benyttes også som et ledd mellom ulike elementer i en oppramsing.

Dersom du er usikker på om bruken av tegn eller korrekt i teksten din, kan Din Tekstforfatter gi teksten språkvask. Vi kan også levere ferdigskrevne tekster – enten det er snakk om korte reklametekster eller lange blogginnlegg.

Kontakt oss i dag for en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!