48 38 14 88 post@dingruppen.no

SEO artikler i 2020

SEO artikler har i en lang årrekke vært det mest populære begrepet for artikler som har som formål å heve rangeringen i søkemotoren. Her er det mange faktorer som spiller inn i hvordan disse artiklene utformes og publiseres.

Vi skal i denne artikkelen, som er en SEO artikkel i seg, gå nærmere inn på hvordan denne artikkeltypen vil utvikle seg i 2020. Aldri før har tekst vært viktigere for SEO!

En kvinne skriver SEO artikler på sin datamaskin.
En god artikkel på nett vil fremme din nettside i Google.

SEO artikler følger disse ideene

Det er et par grunnleggende elementer som har fulgt SEO artikler helt siden de første artiklene som fokuserte på optimalisering. I de senere årene har det også kommet er par nyheter. Vi ser nærmere på disse nedenfor.

Nøkkelord

Det er liten tvil om at nøkkelord har en stor rolle å spille i SEO artikler. Bøker, annonser, magasiner, nyhetsartikler, eller hvilken som helst tekst vil fremme en rekke nøkkelord. Dette er jo tross alt essensen i teksten.

Når det gjelder SEO artikler, så er det derimot slik at nøkkelordet gjerne skal håndplukkes og plasseres strategisk inn i teksten. Helst skal det for eksempel dukke opp tidlig i artikkelen, samt inkluderes i H1, H2, H3, osv.

Nøkkelord hører også hjemme i tittelen, URL, og metabeskrivelsen. Det er videre også et poeng at lenker inn mot din artikkel, eller ut mot andres artikler innenfor samme emne, med nøkkelordet som ankertekst, er meget effektivt for bedre SEO.

Nøkkelord i SEO artikler får frem poenget i teksten på en bedre måte.
Bruker du nøkkelord for å kommunisere tydelig til leseren hva det er du vil få frem?

Lengde

Et noe undervurdert element innenfor SEO artikler er deres lengde. Mange setter seg fort fast i nøkkelordene og stopper opp der. Allikevel er en av de viktigste tingene en skal fokusere på nettopp hvor lange artiklene er.

Lengde er ikke synonymt med kvalitet, men det er allikevel ofte en indikator på at forfatteren har en viss ekspertise rundt emnet. Derfor verdsetter Google høyt de tekstene som har en god lengde, og dermed følger SEO artikler ofte dette rådet.

Selv om det er vanskelig å si hvor lange artiklene bør være, så er ofte konkurrentene et godt mål. Skyskraperteknikken er et godt eksempel på dette, der en ser på konkurrentenes innhold og forsøker å overgå dette ved å tilføre leseren mer verdi.

En mann skriver på papir mens han undersøker emnet på nett.
Mange gir opp nesten før en har begynt. Å legge til litt mer lengde på teksten er gunstig!

Enkle å lese

SEO artikler er som hovedregel enkle å lese. Dette er viktig fordi Google ønsker å gi leserne innhold som de enkelt kan konsumere. Dersom innholdet er for tungt å lese, så vil hverken du eller Google tjene på at brukerne forlater siden din.

Det kanskje viktigste elementet her er at setningene helst skal være korte. En god ide kan være å kutte ut unødvendige komma eller lange formuleringer. Korte og innskutte setninger fungerer uansett bra språkmessig.

Lengde på avsnittene, samt nok undertitler, er også andre faktorer Google ser på. Et godt tips er å lese gjennom dine artikler og spørre deg selv: Er dette innholdet enkelt å lese? Hvis ikke, så bør du jobbe med dette for SEO.

En god SEO artikkel vil engasjere dine leser, og det krever at den er enkel å lese, ikke en tykk og tett tekst.
Tekst som står tett i tett er sjeldent gode nyheter for leserengasjement.

SEO artikler gjør ingen skade

Undertegnede elsker SEO artikler, og det av langt flere grunner enn bedret rangering i Google. Det å ha SEO i bakhodet gjør noe med artiklene våre, selv om vi ikke alltid skriver for klienter som skal publisere på nett.

For eksempel er det å komme rett på sak, skrive organisert, bruke nøkkelord effektivt, og dele opp teksten for bedre lesevilkår, alle viktige teknikker vi bruker. Dette gjør rett og slett våre tekster mye bedre.

SEO artikler gjør ingen skade. Uansett om du skal publisere på nett eller ei, så er det en god ide å forme ditt innhold etter de parameterne Google setter. Deres mål er jo tross alt å gjøre sine brukere fornøyd, og dette er brukere som til syvende og sist er dine kunder!