48 38 14 88 post@dingruppen.no
Sirkelkomposisjon handler om at hele teksten kommer tilbake til sin opprinnelse igjen.

Sirkelkomposisjon

Sirkelkomposisjon er et litterært virkemiddel som gjerne benyttes når du ønsker å symbolisere at tekstens handling er gjentakende eller kontinuerlig.

Det kan imidlertid være vanskelig å mestre sirkelkomposisjon i teksten, selv om konseptet er nokså enkelt.

Vi skal nå se nærmere på hva sirkelkomposisjon er, og hvordan det brukes!

En god tekstforfatter skal forme tekstene etter mange elementer.

Hva er sirkelkomposisjon?

Benytter du deg av sirkelkomposisjon i en tekst, betyr det enkelt og greit at handlingens begynnelse og slutt er knyttet sammen på et vis.

Novellen «Karen» som ble utgitt av den kjente prosaforfatteren Alexander Kielland i 1882, er blant de mest kjente verkene hvor sirkelkomposisjon benyttes.

En forfatter som tar i bruk sirkelkomposisjon begynner typisk på en skildring eller beretning tidlig i teksten, for deretter å stoppe og hoppe videre til tidligere hendelser.

Slik kan forfatteren forklare elementer ved historien nærmere, for deretter å sno tekstens handling tilbake til nåtiden.

Kanskje har en av de mange bøkene du har lest basert seg på sirkelkomposisjon?

Hvordan anvende sirkelkomposisjon?

Sirkelkomposisjon kan benyttes på flere ulike vis. Én variant er at tekstens begynnelse og slutt knyttes sammen ved hjelp av likt motiv eller lignende form.

Et eksempel på dette er en bok som innleder handlingen ved å skildre en fødsel. Hvis handlingen også avsluttes med en fødselsskildring, vil historien ha en form for sirkelkomposisjon.

Sirkelkomposisjon kan også benyttes ved at tekstens innledning og slutt skildres i samme tid eller på samme sted.

Lars Saabye Christensens «Beatles» er et godt eksempel på dette. Her får leseren innblikk i handlingens endelse allerede i begynnelsen.

Hvis teksten starter og slutter med samme avsnitt eller en lik setning, vil dette også knytte tekstens begynnelse og slutt sammen i en sirkelkomposisjon.

Det finnes med andre ord flere måter å anvende dette litterære virkemiddelet når en tekst skal utformes.

Tekster blir ofte bare bolker uten mye mål og mening.

Når benyttes teknikken?

Sirkelkomposisjon skal ikke bli brukt ukritisk i alle slags tekstsjangre. Det mest vanlige er å benytte skriveteknikken i noveller.

Den kan imidlertid også forekomme i markedsføringstekster, manus, eventyr og lignende.

For å vinkle det på en annen måte, er det ikke vanlig å benytte sirkelkomposisjon i for eksempel fagartikler, GDPR-tekster eller pressemeldinger.

Mestrer du teknikken, kan den anvendes der det er naturlig. Men da skal du helst vite hva du gjør.

Forretninsplan er et godt eksempel på en tekst som ikke har nytte av sirkelkomposisjon.

Få skrivehjelp!

Dersom du er litt usikker på hvordan du skal benytte sirkelkomposisjon i teksten din, er det heldigvis hjelp å få.

Vi i Din Tekstforfatter vet nøyaktig hvordan tekstens innledning og slutt elegant kan kobles sammen.

I tillegg kan vi hjelpe deg med å skrive resten av teksten, dersom du trenger ytterligere hjelp.

Vi har lang erfaring med å skrive alt fra artikler og noveller, til fagartikler, pressemeldinger og manus.

Har du allerede laget en tekst med (eller uten) sirkelkomposisjon, kan vi dessuten hjelpe deg med å korrekturlese den.

Med litt språkvask vil din tekst fremstå som mer velskreven, engasjerende og profesjonell!

Du kan nå motta 500 ord gratis – uten noen form for forpliktelser. Be oss gjerne skrive en tekst med sirkelkomposisjon, slik at du kan se hvordan dette gjøres.

Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre teksttjenester!

Motta gratis 500 ord!