48 38 14 88 post@dingruppen.no
Når du skal skrive er det kun blyant/tastatur og litterære virkemidler, med en dose kreativitet.

Skriv så det selger

Skriv så det selger! Det å lage selgende tekstinnhold er viktig for enhver bedrift som ønsker å nå ut til målgruppen din med markedsføringstekster.

Enten det er en bannerannonse, et nyhetsbrev eller innlegg til sosiale medier, bør teksten fremheve positive sider ved produktet eller tjenesten.

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan skrive på en selgende og informativ måte!

Motta gratis 500 ord!

Lag selgende tekster med storytelling

Historiefortelling eller storytelling er ofte en viktig ingrediens når du skal skrive så det selger. Vi mennesker elsker gode historier, og lar oss både fascinere og trollbinde av en god spenningskurve.

Dersom du implementerer storytelling i markedsføringsteksten din, kan du øke sjansen for at budskapet ditt når frem til mottakeren.

Skriv så det selger ved å flette salgsbudskapet ditt inn i en fengende historie. En god historie starter ofte med en form for presentasjon av karakterer og konflikt.

Spenningen bygges deretter opp etter hvert som konflikten utvikler seg, før det hele når et klimaks.

Deretter presenteres løsningen (dette kan være varen eller tjenesten din), før historien avsluttes.

Ved hjelp av historiefortelling kan du sørge for at potensielle kunder husker produktene dine bedre, og at de får positive assosiasjoner til det.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Skriv for målgruppen

For at du skal kunne skrive så det selger, er det også viktig å ha målgruppen i bakhodet. Når du vet hva målgruppen interesserer seg for og ønsker av produkter, er det lettere å lage tekst som fenger dem.

Når du skal finne ut hvem målgruppen er, bør du blant annet tenke over hvor målgruppen befinner seg. Geografisk beliggenhet vil blant annet ha noe å si for hva slags språk du skal kommunisere på.

Du bør i tillegg vite demografiske detaljer om kunden. Hvor gammel er den typiske kunden din? Foruten dette, kan psykografiske aspekter som interesser og livssyn spille inn.

Salgstrakten er viktig innenfor markedsføring.

Skriv så det selger med språklige virkemidler

Når du skal lage en selgende tekst bør du også benytte deg av språklige virkemidler. Det finnes mange virkemidler som kan anvendes i en reklametekst eller lignende.

Her er noen av de mest populære formene for språklige virkemidler:

 

  • Allusjon
  • Besjeling
  • Rim
  • Gjentakelse
  • Metaforer eller sammenligninger
  • Kontrast

 

Gjentakelse er for eksempel noe en ser hyppig innen reklame. Ved å gjenta budskapet (til en viss grad), sørger du for at mottakeren lettere kan huske det.

Kontraster kan også hjelpe deg med å skrive så det selger. Kanskje du kan belyse fordelene ved å benytte produktet, mot ulempene ved å ikke benytte det?

Sammenligninger og metaforer kan også gjøre teksten mer selgende. Ved å sammenligne produktet ditt med noe positivt, bidrar du til at kunden får gode assosiasjoner til det.

En tekstforfatter må tenke gjennom flere ting når de skriver.

Få hjelp til å skrive selgende tekster!

Det er mange tips som kan hjelpe deg når du skal skrive på en selgende måte. Både språklige virkemidler, fokus på målgruppen og historiefortelling er blant rådene vi kan gi deg.

Det kan likevel føles tidkrevende og komplisert å komme i gang med skrivingen. Din Tekstforfatter kan skrive selgende tekster for deg.

Har du kanskje behov for et nyhetsbrev, et blogginnlegg eller annonser? Vi skriver tekst tilpasset målgruppen din, og benytter oss av mange nyttige virkemidler.

Skriv så det selger med vår hjelp. Kontakt oss i dag dersom du ønsker å motta en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!