48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrive brev til kommunen

Skrive brev til kommunen

Et brev til kommunen burde skrives på en helt annen måte enn et personlig brev.

Offentlige brev krever en viss formalitet og det er viktig å få med seg alt av nødvendig informasjon.

De fleste vil oppleve å måtte sende et brev til kommunen en eller annen gang i livet. Men grunnlaget for brevet kan variere stor.

Kanskje ønsker du å klage på et vedtak, eller kanskje har du et forslag, et ønske eller en generell henvendelse. 

Avhengig av hva formålet bak brevet er, vil det være ulike krav til hvordan brevet bør skrives.

Likevel er det noen aspekter som går igjen, og vi skal nå gå nærmere gjennom hva du bør få med når du skal skrive et brev til din kommune.

Motta gratis 500 ord!

Slik skriver du klage til kommunen

Dersom du skal skrive et klagebrev, er det først og fremst viktig å få formulere hva det er du klager på.

Dette høres kanskje opplagt ut, men det er mange som sliter med å formulere nøyaktig hva det er de er misfornøyde med. I slike situasjoner blir ofte brevet ignorert eller lagt bort av behandler.

Sørg for at du er presis i språket og definer klagen din godt. Det er også viktig at du får med rett informasjon om deg og innsatsen du klager til.

Dobbeltsjekk at adressen er riktig, og identifiser saken din med fullt navn og eventuelle referansenummer.

Har du dokumenter som kan støtte opp klagen din? Legg disse ved brevet og gjerne vis til dem i selve klagen.

Gjør du dette bør du også presisere hvilke områder av dokumentene som er relevante for klagen.

Hva skal en klage til kommunen inneholde?

I tillegg til den nødvendige informasjonen nevnt ovenfor, er det smart å holde klagen så presis og kort som overhodet mulig.

Men husk også at du må få med viktig informasjon, og riktige datoer. Gå gjerne gjennom brevet til slutt og fjern deler som ikke er relevante.

Sørg for at du overholder klagefristen. Skal du klage på et vedtak vil det med stor sannsynlighet foreligge en klagefrist, denne er det viktig at du følger.

For å forsikre deg om at du overholder denne med god margin, er det lurt å sende klagen inn i god tid før fristen løper ut.

Unngå argumenter basert på følelser og hold deg til fakta. Du kommer betraktelig lengre hvis du bruker saklig argumentasjon fremfor følelsesmessige argumenter.

Beskriv hva du mener er uriktig i vedtaket, og finn gjerne de riktige lovbestemmelsene.

Formelt brev mal

Bruk en formelt brev mal

Et brev til kommunen behøver ikke å være en klage. Det kan være et forslag om endringer eller et ønske om bedring av tilbud.

Uansett hva årsaken til brevet er, vil du gjøre lurt å benytte deg av en formelt brev mal. Du kan finne flere slike på nettet og ofte er de kategorisert etter brevets formål. 

Dersom du har et forslag til kommunen du ønsker å fremme, er det flere viktige faktorer du bør få med i brevet. Akkurat som med et klagebrev, er det viktig å få med riktig informasjon.

Hvem er brevet adressert til og har du rett innsats, sektor og adresse? Tenk gjennom hva ønsket ditt er og finn ut hvem i kommunen som er en relevant mottaker.

Start gjerne med å forklare bakgrunnen for din henvendelse. Hva ønsker du at skal endres og hvorfor? Du kan også nevne behovet for endringen og kom gjerne med konkrete og relevante eksempler.

Forklar også hvorfor dagens situasjon ikke er tilfredsstillende og hvorfor de eksisterende tjenestene burde endres. Hva mangler og hva roten til problemet? 

Til slutt må du få frem nøyaktig hva du ønsker. Igjen er det viktig å formulere seg godt, slik at kommunen får en god forståelse av problemstillingen.

Har du konkrete eksempler på hva som kan gjøres for å bedre situasjonen, burde du inkludere disse i brevet. Legg også ved dokumenter og annen relevant dokumentasjon dersom du har dette.

Din Tekstforfatter hjelper deg med brev til kommunen

Et brev til kommunen er ikke det samme som et personlig brev. Det er visse elementer som bør bli inkludert, for at brevet skal bli tatt på alvor.

Hvis du ønsker at kommunen skal høre på saken din må du være presis, nøyaktig og få med alt av viktig informasjon. I tillegg er det selvfølgelig viktig at du holder klagefrister og har det formelle på det rene.

Det er ikke alltid lett å vite hvordan du best kommer gjennom til kommunen. Da kan det være godt å få hjelp av en kyndig tekstforfatter som kjenner til de formelle kravene for enkeltsaker og henvendelser.

Vi i Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne med ditt brev til kommunen.

Vi tilbyr nå 500 ord helt gratis og uforpliktende. Kontakt oss i dag og hør hvordan vi kan bistå deg må å få en god respons på ditt kommunebrev.

Motta gratis 500 ord!