48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrive brev

Skrive brev til NAV

Planlegger du å skrive brev til NAV? Enten det er en søknad eller en klage på vedtak, gjelder det å vite hvordan du skal formulere teksten best mulig.

Mange ønsker å skrive brev til NAV, men er usikker på fremgangsmåte. Kanskje du ønsker å skrive et klagebrev fordi du har fått avslag på søknad om uføretrygd, sosialhjelp eller andre vedtak? Eller planlegger du kanskje å skrive en søknad om dagpenger eller foreldrepenger? 

Vi skal her se nærmere på hvordan du kan skrive et brev til NAV på en mest mulig enkel og effektiv måte.

Skjema

Et NAV skjema kan være vanskelig å følge

Når du skal skrive brev til NAV kan du som regel finne egne skjemaer på nettsiden deres. NAV tar også imot klager og søknader på papir, dersom du av ulike grunner ikke kan eller vil sende brevet digitalt.

Mange synes at NAV sine skjema kan være vanskelige å følge. Det benyttes gjerne byråkratiske eller juridiske uttrykk du ikke forstår betydningen av, og oppsettet kan føles innviklet. Du er ikke alene om å sitte igjen med denne følelsen! 

Det kan hjelpe å se på et eksempel på klage til NAV dersom du er usikker. Du kan også få hjelp til å skrive klagen din, slik at du er sikker på at all viktig informasjon inkluderes. 

Hvordan skrive klage til NAV?

Dersom du har mottatt et vedtak på en søknad som du mener er uriktig, har du rett til å klage. Ifølge NAV skal klagen sendes til kontoret som behandlet søknaden din, enten på e-post eller med et fysisk brev.

Klagen din skal inneholde informasjon om hvilket vedtak det er snakk om, og du kan gjerne legge vedtaket med som et vedlegg. I tillegg må du beskrive hva du mener er uriktig med avgjørelsen, og hvorfor. Husk også ha signere brevet, og legg ved eventuell dokumentasjon.

Klagen din vil deretter behandles på nytt. Saksbehandlingstiden kan variere fra avdeling til avdeling.

Når du skal skrive brev til NAV er det viktig å huske på at teksten skal være forståelig og strukturert. Dersom du ikke formulerer deg riktig, risikerer du i verste fall at klagen ikke kan behandles.

Skrive brev

Få hjelp med å skrive brev til NAV

Det å skrive brev til NAV kan være utfordrende. Hvordan kan du øke sjansen for at klagen din vurderes på nytt med ønsket utfall? Et godt utgangspunkt er å skrive et velformulert og tydelig klagebrev som argumenterer godt for hvorfor et vedtak er uriktig.

Noen hyrer advokathjelp til dette formålet, noe som kan være både dyrt og tungvint. La heller Din Tekstforfatter hjelpe deg med å skrive brev til NAV, og få en klar og velformulert klage eller søknad.

Kontakt oss i dag om du trenger hjelp med å skrive brev til NAV!