48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrive dokumenter

Skrive dokumenter

Skal du skrive dokumenter? Disse har krav til et mer formelt språk enn andre tekster. Da er det viktig å tenke nøye over sine formuleringer. Hvordan skriver du best mulige dokumenter?

Tekster har diverse sjangre. Her finner en alt fra nærmest uforståelige dikt til tørre kontrakter. I den sistnevnte kategorien må nok det å skrive dokumenter sies å være.

Her er det ikke stort med rom for å inkludere farger i språket. Skal du skrive dokumenter, blir det gjerne ganske så tørt. Les mer for tips om hvordan du lager de beste dokumentene!

Skrive dokumenter på PC

Skrive dokumenter på PC

Det er vanligst i dag å skrive dokumenter på PC. Dette gir deg god fleksibilitet til å dele innholdet over e-post for eksempel. Du kan dessuten skrive ut dokumentene om du trenger fysiske kopier.

Tiden der arkiver bugnet over av alle de dokumentene du trengte, er nå over. Mapper og bedre former for organisering på PC har tatt over det tradisjonelle alternativet.

Dessuten er en stor fordel ved å skrive dokumenter på PC at du kan samarbeide med andre live. To eller flere personer kan sitte på vidt forskjellige steder og skrive i samme dokument!

Formell språkbruk er å foretrekke

Formell språkbruk er unektelig å foretrekke når du skal skrive dokumenter. Det er som nevnt i innledningen ikke særlig lurt å prøve seg på fargerikt språk. Dette passer ikke teksttypen.

Når noen leser et dokument, forventer de et seriøst og profesjonelt språk. Dette betyr at språket helst skal være ganske tørt, noe som selvfølgelig skiller seg fra de fleste andre teksttyper.

Et tips for å skrive formelt, er å ekskludere litterære virkemidler. Spesielt effektivt er det å utelukke adjektiv fra tekstene dine, da disse setter mest farge på en tekst.

Få hjelp til å skrive dokumenter

Få hjelp til å skrive dokumenter

Trenger du hjelp til å skrive dokumenter? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med dette! Vi har lang erfaring med å skrive en rekke forskjellige dokumenter.

Blant annet kan vi hjelpe deg med kontrakter, testamenter og fullmakter. Vår tjeneste Din Framtidsfullmakt hjelper deg å skrive fremtidsfullmakter som får gjennomslag.

Kontakt oss i dag for hjelp til å skrive dine dokumenter!