48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrive forretningsplan

Skrive forretningsplan

Planlegger du å skrive en forretningsplan? Dette er et dokument som er gunstig for planlegging i oppstartsfasen, og samtidig et nyttig styringsverktøy for etablerte bedrifter.

Når du skal skrive forretningsplan er det gunstig å utdype bedriftens forretningsidé, så vel som ulike målsetninger. Du bør også definere målgruppen på en tydelig måte, og inkludere opplysninger om hvilke markeder selskapet skal satse på.

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan skrive en forretningsplan. Finn ut hva planen bør inneholde, og få tips til nyttige hjelpemidler som forenkler jobben betraktelig!

Forretningsplan

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan kan defineres som et dokument der bedriften beskriver forretningsidéens grunnlag. Planen skal blant annet inneholde informasjon om virksomhetens overordnede mål.

I tillegg til dette er det vanlig å gi en sammenfatning av hva slags strategier som skal benyttes for å nå målsetningene.

Forretningsplanen fungerer ofte som grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner og budsjetter innad i bedriften. Samtidig er det mange som velger å skrive forretningsplan for å sikre tillit og støtte utad, for eksempel fra leverandører, banker, kunder og investorer.

Forretningsplan eksempel

Dersom du skal skrive forretningsplan for bedriften din, er du kanskje usikker på hva nøyaktig som bør inkluderes av informasjon. 

Vi skal her gi deg noen eksempler på elementer som bør tas med i en standard forretningsplan. Ta gjerne utgangspunkt i dette når du lager forretningsplanen din! 

 • Innledning (bakgrunn, nøkkelpersonell, initiativtakere og fakta om bedriften)
 • Forretningsidé
 • Bedriftens visjoner
 • Markedsvurdering (bransje, målgruppe, eventuelle konkurrenter, forventet markedsandel)
 • Beskrivelse av produkt eller tjeneste
 • Informasjon om rettighetsbeskyttelse og eventuelle patenter
 • SWOT-analyse
 • Forretningsmodell
 • Bedriftens målsetninger
 • Markedsplan (segmentering, prisstrategi, distribusjonsplan og markedsføringsaktiviteter …)
 • Kompetansebehov
 • Budsjett, kapitalbehov og lønnsomhetsvurdering
 • Risikoanalyse
 • Bedriftens fremdriftsplan
Forretningsplan mal i excel

Forretningsplan mal i Excel

Dersom du ønsker et enkelt og grunnleggende oppsett for din forretningsplan, finnes det smarte løsninger blant annet i Excel.

I Excel kan du blant annet finne følgende nyttige maler:

 • Sjekkliste for forretningsplan med SWOT-analyse
 • Sjekkliste for forretningsplan

Med sjekkliste for forretningsplan vil du blant annet finne oversikt over viktige elementer som bør inkluderes i planen. Du finner også en SWOT-analyse der du kan legge inn bedriftens sterke og svake sider, samt muligheter og begrensninger.

Vi skriver for deg

En forretningsplan er en plan som kan være nyttig å ha både i oppstartsfasen og ved senere anledninger. Planen er ikke bare gunstig for bedriften selv, den kan også være nyttig for leverandører, investorer og andre.

Når du skal skrive forretningsplan for bedriften din, bør du blant annet inkludere informasjon om forretningsidé, målsetninger og en markedsvurdering. Dette kan være utfordrende å få til, spesielt for deg som ikke har erfaring på området.

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med å skrive en forretningsplan som er både oversiktlig, forståelig og nyttig. Vi sørger for å inkludere alle viktige elementer, slik at planen kan brukes internt og samtidig deles med eksterne parter.

Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon!