48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skal du skrive pressemelding, må du tenke over hvem som leser den.

Skrive Pressemelding

Lyst til å få din pressemelding på trykk? Eller inspirere media til å dekke en sak som er relevant for deg og din bedrift?

Vi i Din Tekstforfatter hjelper deg med å skrive pressemeldinger som virkelig slår an!

Pressemeldinger kan dekke et hav av ulike saker og temaer, og skrives de på en god måte kan du nå ut til svært mange lesere.

Lyst til å lære mer om hvordan du kan skrive en god pressemelding? Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Hva er egentlig en pressemelding?

En pressemelding er rett og slett en tekst som skal sendes inn til media, for å spre informasjon om en bestemt sak.

Pressemeldingen skal ha nyhetsverdi, og det er i dag vanligst å sende den inn gjennom en e-post, eller legge den ut i forskjellige kanaler på nett.

Man kan også benytte seg av videopressemeldinger, som kan sendes ut til nyhetsredaksjoner.

Selv om mange tror det, er ikke pressemeldinger det samme som nyhetsartikler. De er gjerne skrevet på en subjektiv måte, og brukes ofte for å fronte egne meninger eller ønsker.

Bruken av pressemeldinger har eksistert i lang tid, og nå er det vanlig at flere ulike bransjer benytter seg av denne type tekst.   

Man kan ofte skrive en pressemelding for å formidle nyheter fra en bedrift. Andre ganger er pressemeldinger noe offentligheten forventer dersom det har oppstått en situasjon.

Uansett hvorfor dere har behov for en pressemelding, er det viktig at den er godt skrevet og velformulert!

En tekstforfatter vurderer alltid en rekke elementer ved en tekst.

Hvordan skrive en god pressemelding?

Når man skal skrive gode pressemeldinger er det først og fremst viktig å finne ut hva nyhetsverdien i teksten er. Finn nyheten og vinklingen, deretter vil gjerne teksten komme av seg selv.

Tematikken for pressemeldingen bør engasjere og informere dersom du ønsker at den skal bli plukket opp av mediene og lest av befolkningen.

Derfor bør du benytte deg av et levende språk, som er kortfattet og lett å forstå. Poengene dine bør være klare og tydelige, og strukturen på teksten bør være gjennomtenkt.

Det er svært vanlig å dele inn en pressemelding i en innledning, hoveddel og avslutning. I innlegningen kan det være lurt å få med en spennende overskrift, og en kort ingress som oppsummerer nyheten.

Hoveddelen av pressemeldingen trenger ikke være langtekkelig og overforklarende, men bør heller få frem den informasjonen du mener er nødvendig, på en finpusset måte.

Benytt deg gjerne av mellomtitler og sitater for å bryte opp teksten, gjøre den mer leservennlig og spennende.

I avslutningen kan du vurdere å ha med en CTA, og oppsummere ditt viktigste poeng. Det er også vanlig å ha med en generell tekst om bedriften helt nederst i pressemeldingen.

Kontaktinformasjon til folk det kan være aktuelt å intervjue i forbindelse med en eventuell artikkel basert på pressemeldingen er også lurt å ha med.

Den ferdige pressemeldingen bør ikke overskride en A4-side, og det hjelper ofte å legge ved fine bilder eller illustrasjoner når du sender inn pressemeldingen til mediene.

Da har de alt som trengs for å publisere saken din, eller skrive en egen artikkel basert på informasjonen du har sendt inn.  

Pressemeldingen kan spres til en rekke forskjellige medier for full effekt.

Din Tekstforfatter hjelper deg!

Trenger du hjelp med å skrive pressemeldinger? Din Tekstforfatter kan ta seg av utformingen og ferdigstillelsen for deg.

Hos oss finner du dyktige skribenter med bred erfaring når det kommer til ulike testoppdrag. 

Vi kan hjelpe deg med å skape flotte pressemeldinger, og lager gjerne ulike versjoner til forskjellige medier – slik at du har en større sannsynlighet for å få saken din på trykk.

Med oss på laget får du en velutviklet tekst, uten tunge setninger, skrivefeil eller unødvendige gjentagelser.

Fyller du inn skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene hos oss helt gratis og uforpliktende!

Motta gratis 500 ord!