48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrivehjelp kan ta din skriving ett nivå opp.

Skrivehjelp

Skrivehjelp er noe både bedrifter og privatpersoner kan ha bruk for.

Bedrifter har ofte behov for hjelp til å lage markedsføringsmateriell som annonser, blogginnlegg og nyhetsbrev.

Som privatperson har du kanskje behov for hjelp til å skrive en tale eller lignende.

Det å skrive en god tekst kan ofte være tidkrevende, og det er mange som opplever å få skrivesperre.

Hvordan skal teksten bygges opp? Hva skal den handle om? Og hvordan skal du sørge for at den fenger leseren?

Dette er spørsmål mange sliter med å besvare, og som vi ser nærmere på her!

Meld deg på skrivekurs!

Hvorfor få skrivehjelp?

Med litt skrivehjelp kan du bruke tiden din på andre ting, mens en profesjonell tekstforfatter tar seg av skrivingen.

Dette vil også kunne spare deg for mye arbeid, siden det å skrive en god tekst ofte krever både research og gode språkferdigheter.

Veldig mange sliter dessuten med grammatikk og rettskriving. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig å skrive en god tekst.

Med skrivehjelp slipper du å bekymre deg for skrive- og grammatikkfeil. Motta en ferdigskrevet tekst med god språkflyt og gode formuleringer!

Skriver du for hånd, kan du virkelig skille deg ut.

Skrivehjelp på engelsk

Mange ønsker også skrivehjelp dersom de skal lage en engelskspråklig tekst. Selv om de fleste nordmenn føler de mestrer engelsk på et greit nok nivå, blir engelsken ofte fornorsket.

Det å mestre engelsk på morsmålnivå er noe de færreste nordmenn klarer. Et tekstbyrå kan skrive tekster for deg på engelsk, eller oversette norsk tekst til engelsk.

Dette kan for eksempel være aktuelt for bedrifter som ønsker å nå ut til en større målgruppe utenfor Norge.

Det er viktig å være god i engelsk for å oversette til dette språket.

Skrivekurs – bli en bedre skribent!

Istedenfor å motta skrivehjelp der noen skriver tekster for deg, kan du også delta på et skrivekurs.

Da kan du lære hvordan du selv kan skrive tekster som appellerer til mottakerne. Lær deg grunnleggende skrivetips, og lag tekster som effektivt formidler et budskap.

Når du deltar på et skrivekurs vil kurslederen gi deg tips og skrivehjelp underveis, slik at du selv kan mestre kunsten å skrive gode tekster.

En penn skriver på papir.

Korrekturlesing og språkvask

Et annet alternativ til skrivehjelp, er å skrive teksten selv og deretter få noen til å se over den.

Med korrekturlesing eller språkvask kan teksten din få en siste finpuss før den klargjøres til levering og/eller publisering.

Et tekstbyrå kan gjennomføre språkvask eller korrekturlesing av teksten din. Hva innebærer dette?

Eventuelle skrivefeil vil for eksempel rettes på, og det samme gjelder eventuelle tegnsettingsfeil og grammatiske feil.

Språkvask kan også innebære omformulering av setninger, eller at tekstens struktur forbedres.

Kanskje teksten din har tungleste setninger og få avsnitt? Dette kan et tekstbyrå rette på!

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Motta skrivehjelp i dag!

Skrivehjelp er nyttig for alle som sliter med å lage gode tekster på egen hånd. Det å lage en velskrevet tekst krever både inspirasjon, evne og skrivelyst.

Både bedrifter og privatpersoner kan dra nytte av skrivehjelp fra tid til annen. Din Tekstforfatter yter skrivehjelp til alle som har behov for det.

Vi kan skrive teksten for deg fra bunnen av, enten det er en markedsføringstekst, artikkel, bloggpost eller tale.

Vårt team sørger for at teksten har best mulig kvalitet, både med tanke på språk og innhold. Vi har også skrivekurs du kan delta på, dersom du har behov for litt ekstra skrivehjelp.

I tillegg til dette kan vi korrekturlese teksten din, slik at den blir best mulig. Kontakt oss i dag for å motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!