48 38 14 88 post@dingruppen.no
Når du skal skrive er det kun blyant/tastatur og litterære virkemidler, med en dose kreativitet.

Skrivetips

Skrivetips er kjekke å ha i bakhodet – enten du er hobbyskribent, student eller tekstforfatter.

Enten du skal skrive en artikkel, markedsføringstekster eller en roman, er det enkelte tips som forenkler skriveprosessen.

Det er blant annet viktig å vite hvem du skriver for, og å ha en idé om hva du skal skrive om.

Det finnes også noen smarte tips som bidrar til at teksten din får høyere kvalitet, noe som øker sjansen for at budskapet når fram til leseren.

Motta gratis 500 ord!

Skrivetips nummer én: Finn målgruppen

Vårt første skrivetips er å kartlegge målgruppen din. Dette trenger ikke å være noe avansert. Bare tenk over hvem det er du skal skrive for.

Er det unge, voksne eller eldre mennesker du skal skrive for? Eller kanskje en blanding? Er det hovedsakelig kvinner, eller menn?

Tenk også over hvor målgruppen befinner seg geografisk sett. Er leserne spredt over hele Norge, eller skriver du for menneskene i nærmiljøet?

Eller skriver du kanskje for en målgruppe i et annet land? Dette vil kunne påvirke hvordan du bør formulere deg.

Skriver du for eksempel et blogginnlegg for en målgruppe i utlandet, er det viktig å skrive på et språk målgruppen forstår. Ta også hensyn til målgruppens interesser.

Dette vil være viktig å ha kunnskap om for at du skal kunne bestemme deg for hva du skal skrive om.

 

Valg av tema

For at målgruppen din skal oppfatte teksten som interessant, er det viktig at teksten formidler informasjon de faktisk ønsker å lese.

Har du en blogg om sminke, og målgruppen din er sminkeinteresserte jenter i 20-års alderen, hjelper det ikke å skrive om jaktteknikker.

Sørg for at du velger et tema som er engasjerende, oppsiktsvekkende, interessant eller lærerikt for målgruppen.

Et skrivetips er å hente inspirasjon fra lignende blogger, magasiner eller andre kilder.

Det å skrive er en gammel kunst som føres videre.

Hvordan skrive gode setninger?

Mange er ute etter skrivetips som kan hjelpe dem å skrive bedre setninger. Teksten din er bygget opp av setninger, og da er det naturligvis viktig at disse er best mulig.

En god setning skal formidle noe, og fremstå som sammenhengende. Setningene som plasseres i samme avsnitt bør også ha en viss sammenheng mellom seg.

Bind gjerne ordene sammen med bindeord, altså ord som understreker forholdet mellom setninger og avsnitt. Eksempler på slike ord er:

 

  • Likevel
  • Selv om
  • Deretter
  • Derfor
  • Alt i alt
  • Dermed

 

En god setning bør selvfølgelig også være grammatisk riktig, og ikke inneholde skrivefeil.

Dersom du er usikker på grammatikk eller staving, kan du få hjelp av stavekontroll i programmer som Word.

En penn skriver på papir.

Skrivehjelp eller korrektur?

Det er mange skrivetips å ta hensyn til for at en tekst skal bli best mulig. Først og fremst må du kjenne målgruppen din og finne ut hva du skal skrive om.

Dernest er det viktig vite hvordan en setning skal bygges opp for å lage en meningsfull tekst.

For at teksten din skal få så høy kvalitet som overhodet mulig, kan det være smart å la et par profesjonelle øyne se over den.

Et tekstbyrå som Din Tekstforfatter har lang erfaring med språkvask og korrekturlesing. Vi kan se over teksten din, og rette opp der det er nødvendig.

Vi kan også skrive teksten for deg. Du vil da motta en tekst som anvender mange smarte skrivetips, slik at den blir best mulig.

Motta gratis 500 ord!