Sosial markedsføring

Sosial markedsføring

Sosial markedsføring har vokst kraftig de senere årene. Sentralt i denne veksten har utvilsomt fremtreden av sosiale medier bidratt til at disiplinen har blitt mer populær.

Markedsføring kan angripes fra en rekke forskjellige vinkler. En av de mest spennende i nyere tider er det sosiale aspektet. Å engasjere seg med målgruppen for markedsføringen kan gi meget gode resultater.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva sosial markedsføring er og hvordan bedriften din kan bruke denne strategien for økt omsetning.

Hva er sosial markedsføring?

Hva er sosial markedsføring?

Sosial markedsføring er et samlebegrep for strategier og teknikker som handler om å sosialisere med målgruppen sin i markedsføringen. Disiplinen deles gjerne opp i tre forskjellige deler.

Personlig markedsføring

Personlig markedsføring handler om å relatere til målgruppen på en personlig måte. Alt fra å besvare kommentarer på Facebook, til å sende ut personlige e-poster rettet mot enkeltkunder, faller inn under dette.

Fordelen med personlig markedsføring, er at du bygger et forhold med tillit. Dette gjør at kunden har en mye større sannsynlighet for å velge deg til kjøp av produkter og tjenester.

Intern markedsføring

Intern markedsføring er et annet eksempel på sosial markedsføring, der du jobber internt i organisasjonen. Det vil si at du markedsfører produkter og tjenester mot de ansatte.

Målet er ikke nødvendigvis å selge disse til ansatte, men heller å få med de ansatte på laget. Øk deres interesse for produktene og tjenestene, og gjør at de brenner for det de jobber med å selge selv.

Forbrukergenerert markedsføring

Forbrukergenerert markedsføring vil si at markedsføringen automatisk utvikles av kundene dine. Uoppfordrede tilbakemeldinger, poster i SoMe og andre måter å dele innhold på, gjelder her.

Denne formen for markedsføring har simpelthen et spørsmål om hvorvidt du gir kundene dine muligheten til å lage markedsføring. Er nettbutikken for eksempel satt opp til å gi tilbakemeldinger?

Slik fremmer du sosial markedsføring

Slik fremmer du sosial markedsføring

Du kan fremme sosial markedsføring både internt og eksternt i bedriften din. Vær aktiv i SoMe og besvar kommentarer, få med de ansatte på laget og gi kundene muligheter for å generere innhold selv.

Fordelene med sosial markedsføring vil vise seg tidlig. Bedriften blir mer personlig og ikke så stiv som den kanskje har vært. Dette vil videre være gunstig for din merkevarebygging fremover.

Vi hjelper deg på veien!

Trenger du hjelp til å igangsette sosial markedsføring? Din Tekstforfatter har god erfaring med å skrive fengende og personlige tekster som treffer målgruppen din.

Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker å sette i gang med sosial markedsføring!

Motta gratis 500 ord!