48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkbilder

Språkbilder

Språkbilder er et samlebegrep for virkemidlene som innebærer å beskrive noe ukjent med noe som er kjent. Dette kan altså ansees for å være en underkategori av språklige virkemidler i norsk. Språklige virkemidler som metafor og sammenligning faller inn under denne underkategorien.

Når forfattere benytter seg av disse virkemidlene, så mener de det selvsagt ikke bokstavelig. I henhold til språkbilder så handler alltid om noe i overført betydning.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på språkbilder, og vi skal gi deg noen eksempler som vil gjøre det enklere å forstå hva vi mener. I tillegg skal vi se nærmere på det språklige virkemiddelet metafor, som er et typisk språkbilde. Vi skal også se hvilken effekt språklige bilder kan ha på markedsføring.

Språkbilder og metaforer

Hva er språkbilder?

Som nevnt er språkbilder en underkategori av språklige virkemidler i norsk. Når forfatteren bruker disse virkemidlene, så kan det være i mangel på en formulering som er god nok. Men det er også for å tilføre noe positivt til teksten. Her er noen eksempler på typiske språkbilder:

1) Hun strålte som en sol.

2) Han møtte veggen.

For at kommunikasjonen av disse virkemidlene skal være vellykket, så må leseren ha kunnskap om de ulike konseptene som beskrives. Det hjelper altså ikke å vite at dette er metaforer, du må også vite hva de forskjellige metaforene står for.

Siden vi vet at sol er noe som har både positive denotasjoner og konnotasjoner knyttet til seg, så kan vi med utgangspunkt i det første eksempelet tolke at hun var veldig glad. Den andre beskrivelsen står derimot for noe negativt, og betyr at vedkommende er helt utmattet og kunne trengt en liten pause.

Språkbilder og metaforer

En metafor er et av virkemidlene vi finner i underkategorien språkbilder. Dette virkemiddelet er blant de vanligste språkbildene vi finner i det norske språket. Det betyr også at språket vårt er fullt av slike bilder, og nedenfor kan du se noen eksempler på det:

1) Vi leter etter nålen i høystakken.

2) Du må holde hjulene i gang så lenge du kan.

Som nevnt må leseren ha kunnskap om begrepene det refereres til når språkbildene i en tekst skal analyseres. Kunnskap om hvilken prosess det sies at det å lete etter nålen i høystakken er, samt hva det betyr å holde hjulene i gang, er noe som kommer godt med her.  

Metafor funksjon

Metafor funksjon i tekster

Metafor er et virkemiddel med en helt spesiell funksjon. En tekst uten språklige virkemidler kan likestilles med en historie uten handlingskurve. Fellesnevneren her er at resultatet hadde vært en veldig kjedelig tekst. Det er det virkemidler som metafor forhindrer.

Når forfatteren bruker metaforer i teksten sin, så leker vedkommende seg med språket. Selv det er en metafor, og lek er noe vi forbinder med det å ha det moro. Det betyr at forfatteren har det gøy når vedkommende prøver å finne ut hvilke språklige bilder som passende i den aktuelle teksten.

Språklige bilder kan piffe opp markedsføringen

På lik linje som språklige bilder kan gjøre en skjønnlitterær tekst mer spennende, så kan disse bildene også bidra til å piffe opp markedsføringen.

Det kan du gjøre ved å bruke morsomme metaforer.

Hvis du inkluderer morsomme metaforer eller andre språklige bilder i teksten din, så vil mottakeren synes at det er morsomt. Det igjen er noe som øker sjansen for at de kommer til å huske det de har sett eller lest, og det er jo det som er litt av poenget med markedsføring!