48 38 14 88 post@dingruppen.no
Ingunn Hegge, språkkonsulent i Din Tekstforfatter.

Språkkonsulent

En språkkonsulent kan hjelpe deg med å forbedre tekstene dine. Dette kan være nyttig dersom du har laget en tekst som skal publiseres eller leveres inn.

Da er det ofte viktig å ha en tekst av høy kvalitet, slik at budskapet best mulig når ut til mottakerne.

Når du benytter en språkkonsulent, vil vedkommende sørge for at teksten din når sitt fulle potensial.

Med god språklig kvalitet kan teksten din selge, inspirere eller engasjere!

Motta gratis 500 ord!

Hva gjør en språkkonsulent?

En språkkonsulent sørger for at formelle stavefeil og grammatiske feil rettes opp i.

Vedkommende vil blant annet rette på orddelingsfeil, og sørge for at teksten ikke inneholder tegnsettingsfeil. Korrekturlesing sørger for at teksten din blir lettere å lese.

Når en språkkonsulent går gjennom teksten din, vil vedkommende også passe på at teksten har god flyt.

Noen ganger må setninger skrives om, eller strukturen på innholdet endres. Omfattende bearbeiding som dette kalles gjerne språkvask.

 

  • Retting av skrivefeil
  • Grammatiske feil rettes opp i
  • Tegnsettingsfeil fikses
  • Omskriving av setninger for bedre flyt

En språkkonsulent er ofte utleid til firmaer som har behov for ekstra kvalitetssikring av tekstene sine.

Konsultasjonstjenester innen språk blir mer og mer populært blant bedrifter, siden innhold er veldig viktig for effektiv markedsføring.

En god språkkonsulent tenker over mye innenfor teksten.

Når trenger du en språkkonsulent?

Mange ønsker hjelp fra en språkkonsulent dersom de skal levere inn en viktig oppgave i forbindelse med studier. Dette kan for eksempel være en masteroppgave eller bacheloroppgave.

Det er også vanlig at bedrifter velger å benytte en språkkonsulent når tekster skal publiseres.

Kanskje bedriften din skal sende ut et nyhetsbrev, eller skal dele et blogginnlegg på nettsiden?

Eller vil du kanskje sikre at annonsen din har høy språklig kvalitet før publisering?

En språkkonsulent hjelper ofte med kvalitetssikring av brosjyrer, menyer, kataloger, skilt og manus også.

Uansett hva slags tekst du har, vil den som regel kunne forbedres ved hjelp av korrektur eller språkvask.

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Hva koster korrekturlesing eller språkvask?

Pris på språkvask og korrekturlesing kan variere en del.

Dersom du hyrer inn en språkkonsulent vil vedkommende ofte ha egne satser for ulike arbeidsoppgaver.

Du kan også benytte et tekstbyrå som språkkonsulent.

Et tekstbyrå som tilbyr korrekturlesing og språkvask kan enten ta betalt per ord eller per time.

For eksakte priser anbefaler vi å ta direkte kontakt, da mange faktorer kan ha innvirkning på prisen.

Det kan være mye å rette opp under korrektur av en tekst.

Slik hjelper en språkkonsulent

En språkkonsulent er en person med høy kompetanse innen språk, og kan hjelpe deg med både språkvask og korrekturlesing.

Ved å benytte deg av en slik tjeneste, sørger du for at teksten din når sitt fulle potensial.

Språkvask innebærer ikke bare at eventuelle skrivefeil og tegnsettingsfeil rettes opp, men også orddelingsfeil og lignende.

I tillegg vil en språkkonsulent sørge for at setninger omformuleres ved behov, og at teksten oppnår optimal struktur.

En god språkvask sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Få hjelp med språkvask og korrektur!

Har du behov for en språkkonsulent? Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne!

Vi har lang erfaring med korrekturlesing og språkvask, og kan dessuten skrive tekster for deg fra bunnen av.

Hos oss er kvalitet en viktig faktor som alltid tas hensyn til.

Vi sørger dessuten for å skrive tekst som fenger din målgruppe, slik at budskapet når fram.

Kontakt oss i dag for mer informasjon, og få din gratis prøvetekst på 500 ord.

Motta gratis 500 ord!