48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språklige bilder

Språklige bilder

Språklige bilder kan betraktes som språklige utsmykninger. Dette er et språklig virkemiddel som går ut på at uttrykk benyttes i overført betydning heller enn i ordrett betydning. 

Med språklige bilder kan du sørge for at budskapet ditt når frem til leseren mer effektivt, og teksten din kan få et mer unikt og personlig preg.

Det finnes mange ulike former for språklige bilder, og vi skal nå se nærmere på disse!

Motta gratis 500 ord!

Kanskje bedre kjent som metafor?

De fleste tenker gjerne på metaforer når det er snakk om språklige bilder. Metaforer er nettopp det – språklige bilder der et uttrykk eller ord benyttes i billedlig og overført betydning.

Et eksempel på en metafor er å beskrive et menneske som «et persilleblad», noe som beskriver en overfølsom eller sart person. Et annet eksempel på en metafor, er å si at en forretning som fungerer som den skal «holder hjulene i gang».

Metaforer handler med andre ord om å beskrive noe eller noen med en annen ting. Dette må ikke forveksles med sammenligninger, hvor man bruker ord som «lik» eller «som». Det å si «du er mektig som en løve» er med andre ord ikke en metafor.

Av alle språklige bilder, er kanskje metaforen den mest kjente. Det finnes imidlertid mange andre former for språklige utsmykninger også!

Språklige bilder eksempler

Det finnes mange eksempler på språklige bilder. Felles for dem alle er at ordene eller uttrykkene anvendes i overført – og ikke bokstavelig – betydning. Her er en oversikt over ulike eksempler på språklige bilder:

  • Metaforer
  • Allusjoner
  • Personifikasjoner
  • Besjelinger
  • Katakreser
  • Allegorier
  • Lignelser
  • Sammenligninger
  • Sinnbilder
  • Symboler

Et eksempel på en allusjon er en markedsføringstekst eller et blogginnlegg for feriereiser, med tittelen «Ti bud for deg som skal reise til London». Dette er en allusjon til Bibelen, og kan naturligvis ikke tolkes bokstavelig i sammenheng med feriereiser. Det er et språklig bilde, med andre ord.

Språklige bilder kan også fås gjennom besjeling. Dette går ut på at du gir ikke-menneskelige ting eller dyr menneskelige egenskaper.

Språklige bilder i hverdagen

De fleste av oss benytter språklige bilder i hverdagen, uten engang å være klar over det. Et klassisk eksempel er å si at «klokken går». En klokke kan selvfølgelig ikke «gå» i ordets rette betydning. Denne formen for besjeling har blitt en del av hverdagstalen vår.

Et annet eksempel på bruk av språklige bilder i dagligtale, er å si at «solen smiler» eller at det er «truende skyer» på himmelen.

Språklige bilder funksjon

Språklige bilder funksjon

Den viktigste grunnen til at vi bruker språklige bilder, er at de har en tendens til å fremheve budskapet. Når det brukes språklige bilder som metaforer, besjeling og sammenligninger, blir det lettere for mottakeren å danne seg et indre bilde av budskapet. 

Du kan også sørge for at teksten din blir mer «levende» når du bruker språklige virkemidler. Med språklige bilder kan du lage tekst som virkelig skiller seg ut og blir lagt merke til, enten det er en reklametekst eller et eventyr.

Et flott virkemiddel i markedsføringen

Det er spesielt populært å benytte seg av språklige bilder innen markedsføring. Ved hjelp av metaforer, besjeling, sammenligninger og andre virkemidler, kan du sørge for at budskapet enklere når frem til målgruppen.

Det er for eksempel ikke uvanlig å inkludere språklige bilder i bedriftens slagord. Red Bull har for eksempel slagordet «Red Bull gir deg vinger», som spiller på at du får mer energi (og ikke fysiske vinger).

Få hjelp til dine tekster!

Dersom du planlegger å ta i bruk språklige bilder i tekstene dine, kan både metaforer, besjeling, sammenligninger, allegorier og lignende virkemidler være nyttige.

Hvis du er usikker på hvordan du skal anvende virkemidlene, finnes det heldigvis hjelp å få. Din Tekstforfatter kan levere ferdige tekster tilpasset dine krav og ønsker – og gjerne med språklige bilder.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!