48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Språkvask honorar

Et språkvask honorar bør være mest mulig gunstig for deg som bestiller tjenesten. Språkvask er en smart investering, enten du er privatperson eller trenger tekster av høy kvalitet til bedriften din.

Språkvask innebærer enkelt og greit at teksten din gjennomgår en siste finpuss før den eventuelt publiseres eller leveres inn. Som privatperson kan det for eksempel være aktuelt med språkvask av masteroppgaver, bacheloroppgaver eller lignende.

Bedrifter ønsker ofte språkvask av markedsføringstekster som skal sendes ut til kunder eller publiseres på nett. Prisene på språkvask kan imidlertid variere, og det gjelder å finne et tekstbyrå med et gunstig språkvask honorar.

Hva bør du forvente at språkvask skal koste deg, og hvilke faktorer er med på å avgjøre prisen? Dette kan du lese mer om her.

Motta gratis 500 ord!

Hva er språkvask?

Før vi forklarer språkvask honorar nærmere, skal vi se nærmere på hva språkvask er. Korrekturlesing går ut på å rette opp i eventuelle grammatikkfeil og skrivefeil i en tekst. Språkvask er mer eller mindre det samme, men ofte på et mer omfattende nivå.

Et språkvask honorar vil derfor ofte være litt dyrere enn ved enkel korrekturlesing. Dette kan imidlertid variere fra tekstbyrå til tekstbyrå. Språkvask innebærer også retting av skrivefeil og grammatiske feil. I tillegg blir setninger omstrukturert og fikset på ved behov.

Språkvask og korrektur vil også innebære at tegnsettingsfeil rettes opp i, og eventuell omstrukturering av avsnitt. Det blir også lagt vekt på at språket har god flyt, og at det er konsekvent bruk av ord, egennavn og uttrykk.

 

  • Skrivefeil og grammatikkfeil rettes
  • Retting av tegnsettingsfeil
  • Omstrukturering av setninger og avsnitt ved behov
  • God flyt og konsekvent ordbruk sikres
En god språkvask online sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Er akademisk språkvask dyrere?

Akademisk språkvask omfatter blant annet språkvask av akademiske tekster som masteroppgaver og bacheloroppgaver. Siden denne type tekst ofte har et mer avansert språk og krav om svært høy kvalitet, kan språkvask honorar påvirkes.

Noen tekstbyrå vil derfor kreve et høyere språkvask honorar dersom en akademisk tekst skal korrekturleses eller gjennomgå språkvask. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle, så forhør deg gjerne med tekstbyrået først.

Språkvask og korrektur brukes ofte om hverandre i forbedring av tekster.

Korrekturlesing norsk, engelsk og andre språk

Det er ikke bare norskspråklige tekster som har behov for språkvask og korrektur. Mange ønsker hjelp med korrekturlesing av engelskspråklige tekster også.

Dette er gjerne et språk du ikke føler deg like trygg på som norsk. Da kan det være greit med en ekstra gjennomgang!

Et språkvask honorar kan i noen tilfeller være dyrere for fremmedspråklige tekster. Dette varierer fra tekstbyrå til tekstbyrå.

Hvert eneste ord teller i en tekst.

Hva koster språkvask?

Et tekstbyrå sitt språkvask honorar vil som regel avhenge av flere ulike faktorer. Det er spesielt tekstens lengde som spiller en viktig rolle her. Jo lengre teksten er, jo dyrere vil som regel språkvask være.

I tillegg vil faktorer som kvalitet og vanskelighetsgrad spille inn. Hvis du er usikker på hvilket språkvask honorar som gjelder hos ditt tekstbyrå, anbefaler vi å ta kontakt. Du vil da få et nøyaktig prisoverslag.

Når du skal rette en tekst, er det viktig å vurdere en rekke elementer.

Bestill språkvasktjenester!

Språkvask vil kunne øke kvaliteten på teksten din betraktelig, enten det er en akademisk tekst, reklametekst eller noe annet. Dette sikrer topp kvalitet før publisering av teksten.

Et språkvask honorar vil variere etter lengde og vanskelighetsgrad, men det finnes gunstige tjenester du kan benytte deg av.

Din Tekstforfatter utfører språkvask for privatpersoner og bedrifter, og leverer teksten tilbake med høy kvalitet.

Vi vet at mange ønsker å teste tjenester før de eventuelt bestemmer seg. Kontakt oss derfor om du ønsker en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!