48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask av norsk holder æren til språket levende.

Språkvask norsk

Språkvask av norsk er nyttig for alle som ser et forbedringspotensial i teksten sin. Det å skrive en god tekst kan være utfordrende, og det finnes mange potensielle fallgruver.

Grammatiske feil, skrivefeil, tunge setninger og ukorrekt tegnsetting er blant de vanligste utfordringene.

Med språkvask av norsk, vil teksten din kunne nå sitt fulle potensial. Dette er perfekt dersom du skal publisere eller levere inn en viktig tekst. 

Fyller du ut skjemaet nedenfor, gir vi deg de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Hva er språkvask?

Språkvask norsk kan betraktes som omfattende korrekturlesing av en norskspråklig tekst. Dette betyr at den som går gjennom teksten din, altså en språkvasker, ikke bare fjerner skrivefeil og grammatiske feil.

Språkvaskeren vil også omstrukturere setninger dersom dette skulle være nødvendig for å øke tekstens lesbarhet. Lange setninger som er tunge å lese blir gjerne delt opp i to eller flere setninger.

Du kan med andre ord se på språkvask norsk som en form for tekstredigering. Teksten din var kanskje bra i utgangspunktet, men den vil bli upåklagelig etter en språkvask.

En god språkvask sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Språkvask masteroppgave pris

En av de vanligste forespørslene innen språkvask norsk, er språkvask av masteroppgaver og bacheloroppgaver.

Dette er oppgaver du gjerne har brukt svært lang tid på, og oppgaven har stor betydning for videre utdannelse eller jobbmuligheter.

For at sensorene skal få et best mulig inntrykk, kan språkvask av masteroppgave eller bacheloroppgave være en god investering.

Setninger som er formulert dårlig omstruktureres og kortes ned, og skrivefeil eller grammatikkfeil redigeres.

Mange er nysgjerrige på hva språkvask av denne typen oppgaver koster. Dette vil naturligvis variere etter lengden på oppgaven, og kan avtales nærmere med ditt tekstbyrå.

Det kan være mye å rette opp under korrektur av en tekst.

Korrekturlesing engelsk

I tillegg til språkvask norsk, er det mange som har behov for korrekturlesing eller språkvask av engelske tekster.

Kanskje du skal levere en masteroppgave på engelsk? Eller et viktig dokument til en internasjonal samarbeidspartner i jobbsammenheng?

Språkvask og korrekturlesing av engelske tekster er også noe et tekstbyrå kan bistå med.

Mange nordmenn tror at de behersker engelsk godt nok, men engelskkunnskapene dine er sannsynligvis ikke på morsmålnivå. Med språkvask blir teksten flytende og lettlest!

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Språkvask engelsk priser

Prisene på engelsk språkvask eller korrekturlesing kommer også an på lengde, på samme måte som språkvask av norsk.

Husk uansett at språkvask er en god investering som er verdt beløpet du betaler. Finn et tekstbyrå som kan gjøre jobben til en hyggelig og rettferdig pris!

Korrektur er en viktig del av jobben for en språkvasker.

Gjør teksten din klar for take-off!

Uansett om du har en reklametekst, artikkel, pressemelding eller en novelle, kan et tekstbyrå hjelpe deg å gjøre teksten bedre.

Språkvask handler ikke bare om å ta bort irriterende skrivefeil og grammatikkfeil, men også om å gjøre teksten lettlest.

Med språkvask av norsk vil teksten din finpusses før publisering eller innlevering. Du trenger dermed ikke bekymre deg for at leseren sitter igjen med et dårlig inntrykk grunnet skrivefeil.

Din Tekstforfatter utfører en rekke tjenester innen korrektur og språkvask, inkludert språkvask norsk. Se frem til hyggelige priser og rask levering!

Kontakt oss i dag dersom du ønsker å motta vårt gratistilbud: En språkvask av norsk på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!