48 38 14 88 post@dingruppen.no
En god språkvasker sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Språkvask og korrektur

Språkvask og korrektur er to begrep som brukes om hverandre veldig ofte. Er det egentlig noen forskjell? Vi mener forskjellen er der, men vi pirker ikke på det om kunder bruker feil ord!

I denne artikkelen skal vi kort gå gjennom hvor vi mener forskjellen ligger for disse to tjenestene. Vi skal også gå nærmere inn på pris, samt språkvask og korrektur på andre språk.

Trenger du språkvask og korrektur i dag? Uansett hvilken tjeneste du velger, gir vi deg de første 500 ordene helt gratis. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor!

Motta gratis 500 ord!

Hva er språkvask?

Språkvask er akkurat hva det høres ut som – en vask av språket! Det kan for eksempel være grammatikk, men kanskje enda mer relevant er forbedring av formuleringer.

Akkurat her skiller språkvask seg litt fra korrektur. En språkvask er nemlig mer rettet mot hvordan teksten kommuniserer med leseren.

Målet med prosessen, er at leser enklere skal fatte poengene i teksten. Allikevel bør det fortsatt innrømmes at språkvask og korrektur glir ganske så inni hverandre.

Det kan være mye å rette opp under korrektur av en tekst.

Lese korrektur

Det å lese korrektur handler mer om å finne skrivefeil og andre mindre skjønnhetsfeil rent grammatisk. Dermed er ikke dette like omfattende.

Begge tjenestene er like viktige for en tekst, men du kan leve med en tekst som ikke er korrekturlest. Poenget kommer fortsatt frem, bare med irriterende feil.

Prosessen med å lese korrektur er mye enklere, og dette går dermed raskere enn en språkvask.

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Språkvask pris

Språkvask pris avhenger av tekstens kompleksitet. Din Tekstforfatter har en timepris på 1,400 kr, der vi jobber meget effektivt og raskt.

Prisen er den samme for korrektur, men husk på at dette gjerne går en god del raskere. Vanligvis kommer vi oss gjennom en stor mengde tekst på en hel time.

Allikevel spiller som nevnt kompleksitet en stor rolle. Derfor kan vi ikke gi noen pris per ord her, og dette er heller ikke noe du bør gå for som kunde.

Dersom en leverandør som priser seg per ord for språkvask og korrektur får en vanskelig oppgave, vil kvaliteten bære preg av dette. De må tross alt innhente profitten de har planlagt!

Økonomien er viktig å tenke på når du skal kjøpe tjenester.

Språkvask engelsk

Språkvask av engelsk bør utføres av profesjonelle språkvaskere med engelsk som morsmål. Mange nordmenn setter «flytende engelsk» på CV-en, men det stemmer veldig sjeldent.

Realiteten er at nordmenn er kjempeflinke i engelsk, men de er flere mil unna flytende engelsk. Det er rett og slett noe en lærer seg ved å bo i et engelsktalende land i mange år.

Vår språkvasker, Harry Albert Turkington, har snakket engelsk hele livet sitt. Dermed er du garantert en gjennomgående god kvalitet i språkvasken du mottar.

En god språkvask er noe mange nordmenn trenger.

Hjelp til språkvask og korrektur!

Trenger du hjelp til språkvask og korrektur? Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med begge disse tjenestene gjennom vårt profesjonelle team.

Uansett kan du motta de første 500 ordene helt gratis i dag. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg!

Motta gratis 500 ord!