48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Språkvask og oversettelse

Språkvask og oversettelse er to ulike tjenester et tekstbyrå kan hjelpe deg med – enten det er snakk om en norsk eller engelsk tekst.

Med språkvask sikrer du at teksten din når sitt fulle potensial før den publiseres eller leveres inn.

Oversettelse er nyttig for alle som ønsker teksten sin på et annet språk enn originalspråket.

Kanskje du har en bedrift og ønsker å nå ut til en større internasjonal målgruppe? Oversett norske produktbeskrivelser, kategoritekster og markedsføringsmateriell til engelsk!

Vi skal nå se nærmere på hva språkvask og oversettelse innebærer, og når du har bruk for det. Finn ut hvilke tjenester dine tekster kan dra nytte av!

Motta gratis 500 ord!

Hva er språkvask og oversettelse?

Språkvask er en prosess som kan sammenlignes med omfattende korrekturlesing.

Dette betyr blant annet at teksten din gjennomgås av en språkvasker eller korrekturleser som fjerner skrivefeil, grammatiske feil, tegnsettingsfeil og lignende.

I tillegg vil teksten redigeres ytterligere ved behov. Kanskje den inneholder veldig lange og kompliserte setninger som er vanskelige å lese?

Ved språkvask vil setninger ofte skrives om eller kortes ned, slik at leserne enklere kan prosessere teksten.

Oversettelse handler om at en tekst gjengis og tolkes på et nytt språk. Hensikten med dette er at lesere som ikke kan det opprinnelige språket teksten var skrevet på, skal kunne dra nytte av teksten.

Ønsker du å reklamere for bedriftens produkter i et annet land, nytter det ikke å markedsføre på norsk. Sørg for at du alltid markedsfører tekster på et språk målgruppen forstår.

Både språkvask og oversettelse hjelper deg med andre ord å kommunisere på en mer effektiv måte. Nå ut til mottakerne dine med lettleste tekster på et forståelig språk.

Oversettelse og lyd går dessverre ikke helt hånd i hånd.

Språkvask engelsk

Mange privatpersoner og bedrifter har behov for språkvask på engelsk. Kanskje du skal skrive en masteroppgave som skal gjennomgås av en engelskspråklig sensor?

Eller har du markedsføringsmateriell som skal publiseres for engelskspråklige mottakere?

Mange nordmenn behersker engelsk på et nivå som er godt nok til daglig bruk, men det å skrive en akademisk tekst eller lignende krever 100 % korrekt engelsk.

Sørg derfor for språkvask av engelskspråklige tekster om resultatet skal bli best mulig.

Engelske ordbøker er kjekke å ha ved oversettelser til engelsk.

Oversette dokumenter pris

Har du behov for å oversette viktige dokumenter? Dette kan ofte være tidkrevende arbeid, og mange faglige begreper skal oversettes på korrekt vis.

Heldigvis kan et tekstbyrå hjelpe deg med dette. Men til hvilken pris? Pris på oversettelse av dokumenter og andre tekster avhenger først og fremst av tekstens lengde.

En svært avansert tekst vil dessuten ofte koste mer enn en enkel tekst. Kontakt ditt tekstbyrå for en uforpliktende prisantydning, og sammenlign deretter priser.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Få hjelp med språkvask og oversettelse!

Språkvask og oversettelse er to ulike tjenester, men begge sørger for at teksten din blir leselig og forståelig for mottakerne.

Mens språkvask handler om å finpusse på teksten ved å redigere og fjerne skrivefeil, handler oversettelse om å overføre teksten til et nytt språk.

Dersom du har behov for språkvask og oversettelse – eller bare én av delene – kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Kontakt oss i dag for å motta et gunstig gratistilbud, nemlig 500 ord helt gratis!

Motta gratis 500 ord!