48 38 14 88 post@dingruppen.no
En språkvasker i Oslo får nyte en av Norges fineste havner.

Språkvask Oslo

Språkvask i Oslo og omegn er perfekt for bedrifter i østlandsregionen som har behov for finpuss av tekst.

Med språkvask kan teksten din gå fra å være middelmådig til å bli lettlest, engasjerende og profesjonell.

Vi skal nå se nærmere på hva et tekstbyrå som tilbyr språkvask i Oslo og andre områder kan tilby av tjenester.

Finn ut hva språkvask går ut på og når du bør benytte deg av tjenesten!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos Din Tekstforfatter!

Motta gratis 500 ord!

Språkvask definisjon

Hva er språkvask? Du kan gjerne se på språkvask som en omfattende variant av korrekturlesing.

Det betyr at teksten din rettes for grammatikkfeil og skrivefeil, men at den i tillegg redigeres på andre måter om dette bedrer tekstens kvalitet.

Dersom teksten din inneholder lange og tunge setninger, kan et tekstbyrå som tilbyr språkvask i Oslo og omegn fikse dette.

Setningene kortes ned, og teksten blir enklere å fordøye for dem som skal lese den.

 

Korrektur av tekst

En viktig del av enhver språkvask er korrekturlesing. Mange sliter med rettskriving og grammatikkfeil.

Kanskje du er usikker på orddeling og særskriving? Eller er du usikker på tegnsetting og plassering av komma?

Et tekstbyrå som tilbyr språkvask i Oslo hjelper deg!

En god språkvask sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Språkvask – satser

Mange er nysgjerrige på hva språkvask koster. Dette vil naturligvis variere veldig, og er avhengig av tekstens lengde.

I noen tilfeller vil også tekstens opprinnelige kvalitet spille inn. Inneholder teksten din omfattende feil, vil det naturligvis ta mer tid å rette den enn ellers.

Kontakt ditt tekstbyrå med tjenester innen språkvask i Oslo og omegn, og få mer informasjon om prissatser. Husk uansett på at språkvask alltid er en smart og god investering.

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Når trenger du språkvask?

Språkvask i Oslo og omegn er nyttig for alle bedrifter og privatpersoner i østlandsområdet som har tekst som skal publiseres eller leveres.

Har du for eksempel en viktig oppgave som skal leveres inn – som en masteroppgave? Da kan en språkvask sikre høy språklig kvalitet.

Språkvask kan også være nyttig dersom du skal publisere blogginnlegg, lage en reklamekampanje eller sende ut nyhetsbrev.

Sørg for at tekstene dine oppleves som lettleste, profesjonelle og interessante!

Du kan få hjelp av andre til å fikse på din tekst.

Språkvask engelsk priser

Et tekstbyrå med tjenester innen språkvask i Oslo kan ikke bare hjelpe deg med språkvask på norsk.

Har du en engelskspråklig tekst som trenger korrektur eller språkvask? Selv om de fleste nordmenn behersker engelsk på et greit nivå, har de færreste full kontroll på språket.

Det engelske språk skiller seg fra norsk på mange områder. Setningene bygges opp annerledes, og ord som skrives i ett ord på norsk, skrives gjerne i to ord på engelsk.

Det er lett å la seg forvirre! Med språkvask av engelske tekster når teksten sitt fulle potensial.

Priser for språkvask på engelsk er stort sett ikke dyrere enn hva språkvask av norskspråklige tekster er.

Sørg imidlertid for at du velger et tekstbyrå med rettferdige priser og høy kompetanse innen engelsk.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Finpuss tekstene dine!

Språkvask i Oslo eller omegn er nyttig for alle som ønsker at tekstene de leverer eller publiserer skal ha høy kvalitet.

Både bedrifter og privatpersoner benytter seg av språkvask, og prosessen innebærer tekstredigering og fjerning av skrivefeil.

Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne med språkvask på engelsk eller norsk. Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker å motta en gratis språkvask på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!