48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask satser avhenger ofte av hvor komplekse tekstene er.

Språkvask satser

Språkvask satser er noe du bør ha oversikt over før du bestiller korrekturlesing eller språkvask. Med språkvask kan teksten din oppnå høyere kvalitet, og det vil bli enklere for leseren å tolke budskapet.

Korrekturlesing og språkvask handler blant annet om at skrivefeil rettes opp i, og at grammatiske feil fjernes. Det er også vanlig at setninger skrives om på. Dette gjør at teksten får bedre flyt og at den blir enklere å lese.

Under korrekturlesing og språkvask vil for eksempel lange og tunge setninger deles opp. Dette kombinert med korrigering av eventuelle skrivefeil, sørger for at teksten din blir klar for publisering. Men hva bør tjenesten koste deg? Hvilke språkvask satser gjelder?

Motta gratis 500 ord!

Språkvask og korrektur – dette er forskjellen

Det er ofte ulike satser på språkvask og korrektur. Dette er fordi språkvask i mange tilfeller er mer omfattende enn korrektur.

Mens korrekturlesing i all hovedsak handler om å fjerne skrivefeil og eventuelle grammatikkfeil, er språkvask ofte mer omfattende.

Språkvask er tjenesten for deg som sliter med å formulere gode setninger. Dette skyldes at språkvask innebærer at setninger og avsnitt skrives om på ved behov.

Dermed vil teksten oppnå bedre flyt. Av den grunn er språkvask satser litt høyere, siden det ligger mer jobb bak.

Språkvask og korrektur brukes ofte om hverandre i forbedring av tekster.

Akademisk språkvask – hva koster tjenesten?

Mange har behov for språkvask av akademiske tekster, masteroppgaver, bacheloroppgaver og avhandlinger.

Dette er tekster som skrives av personer i et fagmiljø. Derfor vil tekstene ofte inneholde mange – og til dels avanserte – faglige uttrykk.

Språkvask av en slik tekst vil naturligvis kreve mer av den som gjennomfører jobben. Ord og utrykk må søkes opp, og det ligger mye research bak.

I tillegg er en akademisk tekst ofte ganske lang, noe som gjør jobben enda mer tidkrevende.

På grunn av dette koster akademisk språkvask ofte litt mer enn «ordinær» språkvask. Dersom du er usikker på pris, anbefaler vi å ta direkte kontakt med tekstbyrået.

Du vil da kunne få et eksakt prisanslag på tekstbyråets språkvask satser.

 

Språkvask bacheloroppgave

En bacheloroppgave er kanskje en av de første akademiske tekstene du skriver som student.

Dette kan føles skummelt, og du er kanskje ikke sikker på rettskriving og grammatikk. Kjenner du deg igjen? Da anbefaler vi å benytte språkvask før innlevering.

Ved å la et tekstbyrå korrekturlese bacheloroppgaven din, er du sikker på at den er fri for skrivefeil før den leveres til sensur.

Slik vet du at sensoren ikke får et dårlig førsteinntrykk på grunn av irriterende skrivefeil.

Språkvask koster penger, og dette kan nok føles som mye penger for en fattig student. Husk imidlertid at det er en smart investering, og at en god bacheloroppgave kan bidra til at du får drømmejobben ved en senere anledning.

Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Hva koster språkvask og korrekturlesing?

Prisen på språkvask varierer mye, da det er flere faktorer som spiller inn. Vi har allerede nevnt at tekstens vanskelighetsgrad kan ha innvirkning, samt lengde.

Noen tekstbyrå prissetter tjenesten per ord, mens andre opererer med fast timepris. Husk at pris ikke bør være eneste avgjørende faktor – kvaliteten er minst like viktig.

Velg et tekstbyrå som setter kvalitet og god kundeservice i høysetet.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Gunstige språkvask satser finner du her!

Språkvask kan løfte kvaliteten på teksten din. Språkvask satser kan imidlertid variere mye, og baseres blant annet på lengde og vanskelighetsgrad. Heldigvis finnes det prisgunstige alternativer!

Din Tekstforfatter tilbyr språkvask av både korte og lange tekster, inkludert akademiske tekster, bachelor- og masteroppgaver.

Vi opererer med gunstige språkvask satser, og tar 1,400 kroner per time for arbeidet vi utfører.

Med språkvask fra oss vil du få en tekst av høy kvalitet og med god flyt. Kontakt oss i dag for spørsmål om språkvask satser og korrektur. Husk at du kan motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!