48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Språkvask B2B

Språkvask er viktig for førsteinntrykket. I dagens digitale tidsalder hvor forbrukere rullerer mellom sider og sanseinntrykk er oppmerksomhetsspennet kort. Dessuten er valgfriheten stor.

Dette medfører i tur en hardere kamp om kunder, herunder tiden deres. Det er få ting som virker så lite innbydende for en potensiell kunde som slett grammatikk eller en inflasjon av skrivefeil, enten du er ute etter nye lesere på bloggen, har en bedrift som skal utstede informasjonsmateriell, eller leverer IT-løsninger.

En sier ofte at en ikke skal skue hunden på hårene, men faktum er at en bedrift også vil forhåndsdømmes på bakgrunn av ytre faktorer, deriblant kvaliteten på tekstmaterialet. Det er spesielt sant for oss i Din Tekstforfatter, da vi tross alt holder på med tekst til daglig!

Vi tilbyr derfor språkvask av høy kvalitet, slik at du som kunde kan føle deg trygg på at din bedrift fremstår profesjonell og konsistent utad. Gjennomarbeidet tekstmateriale vitner om en gjennomprofesjonell bedrift!

Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta 500 ord gratis språkvask i dag!

Motta 500 ord gratis språkvask!

Hvert eneste ord teller i en tekst.

Språkvask definisjon

Språkvask handler om å rydde opp i formuleringer og tilpasningsdyktighet for en tekst. For sistnevnte kan dette for eksempel relatere til hvorvidt en tekst passer inn i en spesiell form for publikasjon eller ei.

I sin natur er språkvask langt mer komplekst enn korrektur for eksempel, og mange vil hevde at språkvask i grunn bare er et annet ord for redigering.

Det vil si, redigering åpner ofte opp for at personen bak jobben kan endre hele formuleringer. I en språkvask er målet heller å forbedre nåværende formuleringer, slik at det eksakt samme budskapet kommer frem.

Nettopp derfor skilles korrektur, språkvask, og redigering fra hverandre. Det er allikevel vanskelig å definere helt klare skillelinjer her.

En bør ikke være redd for å bruke en rød penn og markere feil i teksten.

Språkvask skal forbedre formuleringer

Det fremste formålet med språkvask er å presisere uklare formuleringer og rette grammatiske feil, med det formål at det er budskapet du ønsker å fremheve, og ikke utførelsen, som skal stå i fokus. Fundamentet for enhver god tekst er adekvat lesbarhet.

I en moderne bedriftshverdag er dette imidlertid noe som kan vise seg vanskelig å opprettholde, da tid gjerne er et gode man har for lite av, med den konsekvens at språklig kvalitet viker for innholdsmessig kvantitet.

Med vår tjeneste er det slutt på frustrasjon over dårlig gjennomarbeidede tekster som stjeler verdifull tid fra å opprette kundekontakt og løfte merkevaren din ytterligere.

Det er i så måte en tidsbesparende investering som vil kunne hjelpe deg med å ligge et hestehode foran konkurrentene. Samtidig er symboleffekten ved en nøye redigert og polert tekstprofil stor.

En bedrift som gjør seg flid med presentasjon og anerkjenner kundens behov for enkelhet og tilgjengelighet, er en bedrift som innbyr til å bli oppfattet som en profesjonell aktør!

En penn, teksten, og en kaffekopp er perfekt for språkvask.

Trenger du hjelp til rotete tekster?

Vi er stolte av å hjelpe bedrifter i ulike bransjer på veien. Derfor tilbyr vi våre tjenester innen språkvask til konkurransedyktige priser. Arbeidet utføres av kvalifiserte oppdragstakere med stor språkforståelse, og ikke minst et godt blikk!

Og så spør du deg kanskje hva som skiller våre språkvaskere fra de øvrige? Svaret på det er at de har et kompromissløst forhold til kvalitet. De har også et meget raskt leveringsnivå og en genuin interesse for ditt bransjeklima.

Skulle du mot formodning ikke være fornøyd med arbeidet tilbyr vi hurtigredigering. Vi tar også imot forespørsler for hasteleveringer samme dag. 

Ved å benytte deg av våre tjenester kan du være trygg på å få en velredigert språklig profil i retur. Kontakt oss for en hyggelig pris, og gå en grammatisk friksjonsfri fremtid i møte!

Ofte er det tekniske viktig når en vasker språk.

Språkvask pris per ord

Språkvask er vanskelig å sette en pris på. Vi i Din Tekstforfatter jobber med en transparent timepris på 1,400 kr. Allikevel setter vi satsene for språkvask til pris per ord.

Dette er for å gi deg som kunde en mer transparent sluttpris. Vi gir deg et originalt prisanslag som gir deg oversikten over hvilke rammer prosjektet har.

Her varierer prisen med tanke på hvor omfattende språkvasken vil være. Merk at vi tilbyr 500 ord helt gratis med språkvask, slik at vi får en innsikt i oppdragets omfang.

Dette er et uforpliktende tilbud. Om vi derfor kommer tilbake med en pris per ord som du ikke er komfortabel med, så kan du trekke deg akkurat når du vil.

Ord hulter til bulter er ikke uvanlig å støte på i tekster.

Språkvask engelsk priser

Språkvask på engelsk er minst like viktig som på norsk. I de fleste tilfeller vil vi faktisk argumentere for at det er enda viktigere.

Altfor mange nordmenn smykker på seg tittelen med engelsk som morsmål, uten å inneha de nødvendige ferdighetene. Vi har derfor valgt å ansette en amerikansk tekstforfatter på heltid, som for øvrig også jobber med språkvask.

Dette sikrer at du får språkvask på engelsk av en person som faktisk kan språket. En nordmann som har bodd i utlandet, slik som undertegnede, er selv ikke i stand til å gjøre en skikkelig språkvask.

Det er en dårlig ide å be norske firmaer med norske språkvaskere om å ta seg av din engelsk språkvask. La oss gi deg en skikkelig språkvask med profesjonelle innen det aktuelle språket!

Språkvask priser varierer basert på teksten det er snakk om.

Språkvask jobb

Leter du etter en språkvask jobb? Dette er en givende jobb som gir deg muligheten til å hjelpe andre med forbedret kommunikasjon. Språkvask handler tross alt bare om å forbedre formuleringer i tekster.

I løpet av jobben vil du lære mye om en rekke produkter og tjenester, samtidig som du helt sikkert også får jobbe med både veldig morsomme og veldig tørre tekster.

Vi i Din Tekstforfatter tilbyr foreløpig ingen ren språkvask jobb. Allikevel tilbyr vi frilansoppdrag innen disiplinen, slik at du kan få prøvd deg frem.

Hvem vet, kanskje tilbyr vi en språkvask jobb i fremtiden! Det er ingen tvil om at det er store behov for tjenesten i det norske markedet, spesielt siden såpass mange velger å skrive tekstene sine selv.

Det er gjerne mer enn en person som deltar i en full språkvask.

Korrekturlesing er mindre nøye

Korrektur og språkvask blandes ofte sammen. Korrekturlesing er derimot mindre nøye, og dette handler mer om ord og grammatikk enn hele formuleringer.

Der korrekturlesing peker ut en stave- eller kommafeil, så vil en språkvask handle om å endre på en hel setning, eller kanskje til og med et avsnitt.

Denne differansen mellom de to er viktig å presisere. Mange blandet nemlig korrekturlesning med språkvask, og det er kanskje ikke så rart.

Begge er tross alt brukt i samme prosess, men det er litt mer sjeldent at sistnevnte blir brukt. Ved tilfeller der det blir brukt skal tross alt tekstene slite ganske mye med formuleringene.

 

Motta 500 ord gratis språkvask!

Dersom du selv har skrevet en tekst du ikke er fornøyd med, eller kanskje en tekstforfatter har levert et halvbra resultat, så kan du motta bistand fra Din Tekstforfatter. Vi hjelper deg med å forbedre formuleringer, slik at leseren bedre forstår tekstene!

Om du er på gjerdet angående din avgjørelse, så skal du være oppmerksom på at vi tilbyr 500 ord helt gratis med språkvask. Dermed kan du se hvilken kvalitet vi tilbyr, helt risikofritt, før du velger å benytte våre tjenester!

Fyll inn skjemaet nedenfor og motta 500 ord helt gratis!

Motta 500 ord gratis språkvask!