48 38 14 88 post@dingruppen.no
En god språkvasker sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Språkvasker

Språkvasker er smart å anvende dersom du skal levere eller publisere viktige tekster.

Kanskje du driver en bedrift og ønsker å publisere produktbeskrivelser på nettsiden?

Eller ønsker du kanskje å finpusse på masteroppgaven før den leveres til sensur?

Med språkvask kan du sørge for at teksten din har god flyt og er fri for unødvendige formuleringer!

Hos oss mottar du de første 500 ordene helt gratis. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor!

Motta gratis 500 ord!

Hva gjør en språkvasker?

En språkvasker gjennomfører språkvask av teksten din. Språkvask er ikke det samme som korrekturlesing, selv om de to flyter litt over i hverandre.

Førstnevnte er mer omfattende, og kan beskrives som en form for tekstredigering. En språkvasker sørger for å redigere teksten din slik at den blir mer lettlest. I tillegg sørger vedkommende for at språket forenkles.

En språkvasker vil for eksempel bytte ut ord som kan erstattes av enklere eller mer velformulerte ord.

Språkvask inkluderer imidlertid korrekturlesing også, noe som betyr at stavefeil, kommafeil og diverse formateringsfeil blir rettet.

I tillegg til dette vil en språkvasker sørge for at ordbruken er konsekvent – for eksempel at det ikke benyttes ord som «selv» og «sjøl» om hverandre.

Inkonsekvent bruk av ord kan føre til at teksten blir tyngre å fordøye. En språkvasker vil enkelt og greit sørge for at teksten din blir mer behagelig å lese.

 

  • Språket forenkles
  • Korrekturlesing
  • Konsekvent ordbruk
Korrektur er en viktig del av jobben for en språkvasker.

Hvorfor ikke redigere teksten selv?

Det kan kanskje friste å fikse teksten sin på egen hånd. Dette er imidlertid ikke så lurt, da det er lett å «se seg blind» på eget arbeid.

Mange er ikke klar over egne skrivefeil fordi de er så innarbeidet. I tillegg er det mange som sliter med å mestre god setningsoppbygging, noe som kan resultere i dårlig tekstflyt.

Det å korrekturlese eller utføre språkvask på en tekst er ofte tidkrevende og intrikat arbeid – avhengig av tekstens kvalitet i utgangspunktet selvfølgelig.

Profesjonelle tekstbyrå benytter gjerne mer enn én språkvasker per tekst, noe som sier litt om hvor mye arbeid det er snakk om.

Dersom du ikke er sikker på om du har kompetansen som trengs, er det i mange tilfeller best å la en profesjonell språkvasker ta seg av jobben.

Da vet du at teksten har høy kvalitet før den når mottakerne!

Språkvask handler ofte om å pirke i tekstens grammatiske kvalitet.

Når bør du få hjelp av en språkvasker?

Er du ikke klar over egne mangler og skrivefeil i teksten, er det naturligvis ikke godt å vite hvorvidt den trenger språkvask.

Skal du sende et privat brev til et familiemedlem, ja, da er kanskje ikke språkvask nødvendig.

Har du imidlertid en tekst som skal leses av mange, eller en tekst som er viktig, er det absolutt en fordel å få en språkvasker til å se på den.

På flere språk finnes det viktige regler du skal følge for grammatikken.

Vi redigerer og korrekturleser tekst!

Har du behov for språkvask? Din Tekstforfatter har dyktige tekstforfattere som har lang erfaring med korrekturlesing og språkvask.

Enten du har en masteroppgave, bacheloroppgave, produktbeskrivelser, GDPR-tekster, kategoritekster eller noe annet, sørger vi for at teksten din blir klar for «take-off»!

Vi leser nøye gjennom teksten din flere ganger, og sørger for at språket blir mest mulig lettlest og korrekt.

Få hjelp av en dyktig språkvasker som redigerer bort skrivefeil, tungleste setninger og inkonsekvent ordbruk.

Når teksten lever opp til vår høye standard, leverer vi den tilbake til deg. Imponer kunder og andre mottakere med velskrevne tekster!

I dag kan du motta de første 500 ordene helt gratis hos oss! Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor!

Motta gratis 500 ord!