48 38 14 88 post@dingruppen.no
En statsautorisert translatør synes nok maskinoversettelser er fyfy.

Statsautorisert translatør priser

En statsautorisert translatør sine priser baseres på en rekke ulike faktorer, og er ofte høyere enn vanlige oversettelsespriser.

Dersom du har behov for en oversettelse, er det imidlertid ikke sikkert du har behov for en autorisert oversetter.

Hva slags tekster krever en statsautorisert translatør, og i hvilke situasjoner kan en vanlig oversetter brukes? Dette skal vi nå forklare.

Vi skal i tillegg forklare hva som avgjør prisen. En statsautorisert translatør priser seg nemlig ikke som en vanlig oversetter.

Offisiell oversetter, eller vanlig oversetter?

En autorisert oversetter benyttes vanligvis bare når det er snakk om oversettelser av dokumenter med finansiell eller juridisk karakter. Dette kan for eksempel være tinglysninger, skjøter, fødselsattester eller lignende.

Dersom du for eksempel skal sende et dokument til en offentlig institusjon i et land, vil de ofte kreve at oversettelsen er utført av en offisiell oversetter.

Oversettelsen må da gjerne ha et stempel eller lignende som beviser at oversetteren er autorisert.

Grunnen til at myndigheter ofte krever at oversettelsen er gjort av en autorisert oversetter, er at informasjonen som oversettes ofte er av svært viktig karakter.

Da er det naturligvis viktig å være 100 % sikker på at all informasjon som er oversatt stemmer med originalen.

Det betyr ikke nødvendigvis at oversettelser fra «vanlige» oversettere er av dårligere kvalitet.

Myndigheter krever imidlertid en bekreftelse på at teksten er korrekt oversatt, og dette er det kun en autorisert oversetter som kan gjøre.

 

Når kan du bruke vanlig oversetter?

I og med at en statsautorisert translatør priser seg dyrere enn andre oversettere, er det ikke noen grunn til å gå for slike tjenester dersom du trenger vanlige oversettelser.

Skal dokumentene dine sendes til offisielle institusjoner som krever stempel? Hvis ikke, kan som regel en vanlig oversetter hjelpe deg med de fleste oversettelsesoppdrag!

Og velger du et profesjonelt oversettelsesbyrå, vet du dessuten at kvaliteten på oversettelsen blir bra.

En statsautorisert translatør priser seg ofte nokså høyt, og du kan derfor spare en god del på å velge vanlige oversettelsestjenester.

Et oversettelsesbyrå kan hjelpe deg med oversettelser av alt fra masteroppgaver til reklametekster.

Det er viktig å være god i engelsk for å oversette til dette språket.

Oversettelse av juridiske dokumenter

Det er i all hovedsak viktige juridiske dokumenter eller finansielle dokumenter som oversettes av en autorisert oversetter.

Men hva slags dokumenter er det egentlig snakk om, helt spesifikt? Her har du en oversikt over dokumenter som ofte krever autorisert oversettelse:

 

 • Firmaattester
 • Skattepapirer
 • Vandelsattester
 • Kursbevis
 • Vedtekter
 • Fødselsattester
 • Kontrakter
 • Arbeidsattester
 • Dødsattester
 • Vitnemål
 • Skilsmissepapirer
 • Vigselsattester

 

Det finnes også en rekke andre type dokumenter som hyppig oversettes av statsautoriserte translatører.

En statsautorisert translatør priser i noen tilfeller tjenesten basert på hvilken type dokument det er snakk om. Noen dokumenter er rett og slett mer kompliserte å oversette.

En god språkkonsulent tenker over mye innenfor teksten.

Hvem bør benytte seg av autoriserte oversettelser?

De fleste kan med fordel benytte en vanlig oversetter dersom de har noe som skal oversettes.

Men domstoler, helsevesen, politi og andre offentlige institusjoner må som regel benytte autoriserte oversettere.

Dersom du skal sende noe til en av de overnevnte institusjonene, er sjansen stor for at også du må benytte deg av autorisert oversetter.

Hvorvidt en oversettelse må være autorisert, er med andre ord avhengig av hvem mottaker og oppdragsgiver er.

Programvare for oversettelser er meget nyttig.

Hvordan bli statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør har gjennomført en eksamen som beviser vedkommende sin kompetanse innen oversetting.

Dette er en eksamen som gjennomføres hos Norges Handelshøyskole, og testen er todelt.

Kun etter bestått eksamen vil oversetteren få autorisasjon. Som regel vil oversetteren ha utført eksamen for et spesifikt språkpar, som for eksempel norsk til engelsk eller lignende.

Oversetteren kan ofte mestre oversettelser i begge retninger.

En autorisert oversetter kan også ta seg av oversettelser til og fra mer enn ett fremmedspråk.

Da må i så fall vedkommende ha gjennomført eksamen for hvert av disse språkene.

For å kunne ta eksamen som statsautorisert translatør, må vedkommende ha generell studiekompetanse i bakhånd.

Det er verdt å vite dersom du drømmer om å en dag bli autorisert oversetter, slik at du kan oversette viktige dokumenter.

Oversettelse og lyd går dessverre ikke helt hånd i hånd.

Oversettelse –  pris per ord

Siden en statsautorisert translatør priser seg noe høyere enn mange andre oversettere, er du kanskje nysgjerrig på prisen per ord som oversettes.

Dette kan variere fra oversetter til oversetter. Ulike autoriserte oversettere kan nemlig jobbe i ulike oversettelsesbyråer.

 

En statsautorisert translatør priser individuelt

Noen statsautoriserte oversettere jobber som frilansere.

Det er med andre ord opp til den enkelte oversetteren å avgjøre prisen på oppdraget.

Faktorer som kan spille inn er lengde på teksten som skal oversettes, samt vanskelighetsgrad.

Akademikere trenger ofte veldig gode oversettelser.

Oversette vitnemål

I mange tilfeller ønsker nordmenn å oversette vitnemål, for eksempel fordi de skal søke seg inn på et universitet i utlandet.

Andre vil kanskje oversette vitnemålet fordi de skal søke jobb i utlandet.

Dersom du har behov for å oversette vitnemål, kan en autorisert oversetter ordne dette for deg.

En statsautorisert translatør priser gjerne oppdraget basert på antall ord eller tidsbruk. Forhør deg med din oversetter angående pris.

Mye av det akademiske avhenger av tekst.

Sertifisert oversetter til akademiske tekster?

Dersom du har behov for å oversette en akademisk tekst, bacheloroppgave eller masteroppgave, kan som regel dette gjennomføres av vanlige oversettere.

Siden en autorisert translatør priser seg noe høyere, kan du spare en del penger på å velge vanlig oversettelse.

Mange tekstbyrå som tilbyr oversettelsestjenester har dessuten god erfaring med denne type tekster.

Kanskje du har behov for å oversette en tekst fra engelsk til norsk, eller omvendt? Med en dyktig oversetter er ikke dette noe problem.

Dersom du skal oversette viktige tekster som bachelor- eller masteroppgaver, er det smart å velge et oversettelsesbyrå med oversettere som kan engelsk på morsmålnivå.

Dette vil gjøre at den oversatte teksten flyter bedre. Du vil ikke ha en masteroppgave full av grammatiske feil!

Elise Skåtøy Homlong, tekstforfatter i Din Tekstforfatter.

Trenger du kvalitetsoversettelser?

Dersom du har behov for oversettelser, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Våre dyktige oversettere kan oversette fra engelsk, dansk og svensk til norsk, samt fra norsk til engelsk.

Vi kan oversette alt fra markedsføringstekster til masteroppgaver eller avhandlinger.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål relatert til tekstinnhold eller oversettelser.

Vi vet at statsautorisert translatør priser kan være høye, og har derfor et godt alternativ til deg som vil ha kvalitetsoversettelser uten autorisasjon.

Vi kan ta oss av de fleste skriveoppdrag, og leverer i tillegg raskt. Nå kan du også motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!