48 38 14 88 post@dingruppen.no
En statsautorisert translatør kan hjelpe deg med å ekspandere over hele kloden.

Statsautorisert translatør

En statsautorisert translatør er ofte påkrevd dersom juridiske dokumenter skal oversettes, og mottakeren er en del av et lands myndigheter. Dette kan for eksempel gjelde tinglysninger eller viktige vedtekter.

Er du usikker på hvorvidt du har behov for en statsautorisert translatør, eller om du kan anvende en ordinær oversetter?

Vi skal her se nærmere på når en oversettelse må gjøres av autorisert oversetter, og når det er like greit å bruke en vanlig oversetter.

Vi skal også forklare deg hvilke krav som bør stilles til en oversettelse – enten den er oversatt av en vanlig eller statsautorisert translatør.

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Hva er en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør er en oversetter som er bemyndiget til å kunne bekrefte eller stemple oversatte dokumenters korrekthet.

Dette gjør at oversetteren kan oversette dokumenter på en korrekt måte, og at mottakeren kan stole på at oversettelsen er rett.

Bevilgningen en statsautorisert translatør får, gis kun av Kunnskapsdepartementet.

Oversetteren får kun autorisasjon etter å ha gjennomført en eksamen, og denne utføres på Norges Handelshøyskole (NHH).

Global ekspansjon er en av flere aspekter en god fremdriftsplan kan hjelpe deg med.

Oversettelse juridiske dokumenter

Hva gjør en statsautorisert translatør? Som regel oversetter vedkommende hovedsakelig dokumenter og tekster av juridisk karakter.

Mottakeren som skal kunne tolke den oversatte teksten er gjerne en myndighet – som for eksempel et lands politivesen eller skattevesen.

Det finnes en rekke eksempler på dokumenter som krever en statsautorisert translatør. Dette omfatter alt fra skilsmissepapirer til dødsattester og tinglysninger.

Her har du en oversikt over dokumenter som hyppig oversettes av en statsautorisert oversetter:

 

 • Vitnemål
 • Karakterutskrifter
 • Tinglysninger
 • Kjøretøydokumenter
 • Skattedokumenter
 • Firmaattester
 • Arvepapirer
 • Skjøter
 • Adopsjonsdokumenter
 • Dødsattester
 • Fødselsattester
 • Kjøpsavtaler
 • Epikriser
 • Sikkerhetsdatablad
 • Politiattester
 • Vigselsattester
 • Legeattester

 

I dagens moderne verden er det et stort behov for internasjonal kommunikasjon, også mellom foretak fra ulike land.

Dersom finansiell dokumentasjon eller andre viktige dokumenter skal sendes mellom disse, gjør som regel en statsautorisert translatør jobben.

Oversettelse og lyd går dessverre ikke helt hånd i hånd.

Hvordan bli statsautorisert translatør?

Først etter gjennomført eksamen av typen «autorisasjonsprøve i oversettelse» på NHH kan en oversetter bli statsautorisert translatør.

Eksamenen vil gi oversetteren bevilling i språkretningen norsk til det aktuelle fremmedspråket, motsatt eller begge deler.

NHH forvalter bevillingen med delegasjon fra den norske stat, i dette tilfellet Kunnskapsdepartementet.

Eksamen for statsautorisert translatør gjennomføres todelt. Det er én skoleeksamen, og én hjemmeeksamen.

Sistnevnte må bestås før skoleeksamen kan gjennomføres. Oversetteren må ha generell studiekompetanse for å komme inn på studiet.

For å lykkes som statsautorisert translatør, er det viktig at en har en genuin interesse for språk og fremmedspråk.

Dette legger grunnlaget for at en kan jobbe effektivt med oversettelser.

Gjør deg klar for verdensmarkedet og store inntekter.

Profesjonell oversetter – mange fordeler

Ikke alle oversettere er statsautoriserte, men de er like fullt dyktige og profesjonelle. De fleste oversettere i Norge er ikke autoriserte, men jobber gjerne i et tekstbyrå eller som frilansere.

Du får mange fordeler ved å velge en profesjonell oversetter, fremfor å oversette på egen hånd.

Dette gjelder enten du får hjelp fra en statsautorisert translatør eller en ordinær oversetter.

 

Uten skrivefeil og grammatikkfeil

Den oversatte teksten vil som regel få høyere kvalitet når en profesjonell oversetter gjør jobben.

Dette innebærer at den oversatte teksten blir uten dumme skrivefeil eller grammatikkfeil.

En oversettelse med skrivefeil vil fremstå som lite profesjonell og troverdig. Dette er ikke heldig dersom det er et viktig dokument eller en masteroppgave som er oversatt.

Sørg for at en kompetent oversetter lager en oversettelse fri for slurvefeil.

 

Tilpasset målgruppen

Oversetteren sørger også for å oversette teksten din slik at den tilpasses målgruppen for målspråket.

Det må ofte gjøres små justeringer for at teksten skal appellere til mottakere i et annet land.

En oversettelse fra svensk til norsk vil for eksempel måtte justeres i enkelte tilfeller. Selv om Sverige og Norge er naboland, vil ikke nødvendigvis et svensk ordtak

 

God flyt

En profesjonell eller statsautorisert translatør vil også sørge for at den oversatte teksten har naturlig flyt og fremstår flytende på målspråket.

Dette er viktig for at teksten skal fremstå som troverdig hos målgruppen.

 

Innholdet skal oversettes – ikke ordene

En profesjonell oversetter sørger for at det er innholdet som oversettes, og ikke nødvendigvis de enkelte ordene i originalteksten.

En oversettelse som er oversatt ord for ord vil som regel aldri bli bra.

Når det kommer til juridiske dokumenter og lignende er det ikke så stort rom for tolkning.

Denne type dokumenter er derfor ofte oversatt uten at teksten tilpasses målgruppen på noen måte.

En statsautorisert translatør vil likevel kunne måtte endre på setningsstruktur og lignende i den oversatte teksten.

Setningsoppbyggingen i engelsk og norsk er for eksempel veldig forskjellig, og det fungerer derfor dårlig å oversette ord for ord.

I en artikkel på engelsk der det benyttes ordtak, vil oversetteren ofte måtte erstatte dette med et norsk ordtak med tilsvarende mening.

Oversettes ordtaket direkte, vil det mest sannsynlig ikke gi noen mening for norske lesere.

Du kan ekspandere til hele Europa med engelskkunnskaper.

Oversetter norsk engelsk

Mange ønsker seg hjelp fra en statsautorisert translatør dersom en tekst skal oversettes fra norsk til engelsk.

Dette er nyttig dersom du har behov for å oversette for eksempel en fødselsattest, vitnemål eller lignende dokumenter fra norsk til engelsk.

For de fleste andre teksttyper vil en ordinær oversetter kunne gjøre en like god jobb. Har du for eksempel behov for å oversette en reklametekst, artikkel, masteroppgave eller lignende, vil en profesjonell oversetter hjelpe deg med dette.

Det kan være fristende å ta seg av oversettelser fra norsk til engelsk selv. De fleste nordmenn føler at de behersker det engelske språk relativt godt. Sannheten er at de færreste av oss nordmenn mestrer engelsk på morsmålnivå.

Derfor bør du vurdere å la en profesjonell oversetter ta seg av oversettelser fra norsk til engelsk – uansett hvor enkel teksten måtte virke.

En tekst skal ikke se «oversatt» ut, noe den fort gjør om du ikke har stålkontroll på grammatikk og rettskriving.

En god språkvask er noe mange nordmenn trenger.

Oversettelse mellom nordiske språk

Dersom du har behov for oversettelse av juridiske dokumenter fra ett nordisk språk til et annet, er det enkelt å finne en statsautorisert translatør som kan hjelpe med dette.

Trenger du bare en vanlig oversettelse av høy kvalitet, kan en ikke-autorisert oversetter hjelpe.

Oversettelser mellom de nordiske språkene virker kanskje lekende lett, men ikke la deg lure.

Selv om språkene ligner, finnes det mange mulige fallgruver. Du kan fort ende opp med å mistolke betydningen av ulike ord.

Sørg derfor for at du får hjelp av en profesjonell oversetter dersom du trenger å oversette fra svensk eller dansk til norsk.

Husk at til og med disse tekstene må tilpasses nordmenn, siden det finnes danske og svenske uttrykk som ikke lar seg oversette direkte til norsk.

Det finnes til og med kulturelle forskjeller mellom land som Sverige og Norge.

En svensk reklametekst for sommerkjoler til svensk midtsommer (som tradisjonelt feires med maistang og dans), vil ikke fungere like bra på norsk. Dette kan endres til «17. mai» eller lignende.

En translatør i Oslo får nyte en av Norges fineste havner.

Statsautorisert translatør Oslo

Det finnes gode muligheter for å få hjelp fra en statsautorisert translatør i Oslo-området, samt andre storbyer som Bergen, Tromsø og Stavanger.

Du trenger imidlertid ikke å møte fysisk opp med dokumentene som skal oversettes.

I de fleste tilfeller kan en statsautorisert oversetter hjelpe deg via nett og digitale plattformer.

Dette betyr at du kan få oversettelseshjelp uansett hvor i landet (eller utlandet) du befinner deg!

Det samme gjelder oversettelser gjort av en ordinær translatør. Dersom du finner et tekstbyrå på nett, kan du få hjelp til de fleste oversettelsesoppgaver du har behov for.

Kanskje du har behov for å oversette et nyhetsbrev eller lignende? Få hjelp online!

Det koster å bruke tekstforfatter på nett.

Statsautorisert translatør priser

Vurderer du å få hjelp av en statsautorisert translatør til din neste oversettelse? Da er du sikkert nysgjerrig på hva dette koster.

Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på dette, siden prisen på oppdraget som regel avhenger av mange ulike faktorer.

Vi kan for eksempel nevne antall ord. Jo flere ord som skal oversettes fra ett språk til et annet, jo dyrere blir det.

Ta derfor direkte kontakt med en statsautorisert translatør dersom du vil ha et eksakt prisoverslag.

I de fleste tilfeller vil du kunne spare mye penger på å benytte en vanlig oversetter via et tekstbyrå.

Har du mulighet til å velge, bør du derfor vurdere vanlig oversetter. Så fremt det ikke er juridiske dokumenter som skal sendes inn til myndighetene, skal dette gå fint.

Programvare for oversettelser er meget nyttig.

Hvorfor oversette tekster?

Det finnes mange grunner til at noen har behov for oversettelser. Hele poenget med å oversette en tekst, er uansett at en mottaker med annen språklig bakgrunn skal forstå teksten.

Ved å oversette en tekst kan du derfor sørge for at budskapet ditt eller annen viktig informasjon når fram til en mottaker.

Kommuniser helst med mottakeren på vedkommende sitt morsmål, eventuelt på engelsk. Engelsk er tross alt et verdensspråk mange forstår.

Oversettelser trengs i de fleste bransjer fra tid til annen. Spesielt innen markedsføring er det et stort behov for å oversette tekst.

I slike tilfeller vil nok en statsautorisert translatør bli overflødig, da det finnes mange gode oversettere som gjør samme jobb langt billigere.

Ikke bruk maskinoversettelser slavisk.

Unngå maskinoversettelse

Dersom du ikke ønsker å bruke penger på en statsautorisert translatør eller andre oversettere, kan det kanskje friste å ty til maskinoversettelse.

Det finnes mange nettsider der innholdet er oversatt ved hjelp av Google Translate eller lignende programmer.

Maskinoversettelser gir imidlertid sjelden det resultatet du er ute etter. Setningene blir ofte nokså komiske, og egner seg ikke for nettsiden til en profesjonell aktør eller seriøs blogger.

Den oversatte teksten vil dessuten ofte inneholde grammatiske feil dersom den er maskinoversatt.

Husk at en maskin eller programvare (enn så lenge) ikke kan erstatte en menneskelig oversetter.

Maskiner evner for eksempel ikke å velge riktig ord dersom ordet som skal oversettes har mer enn én betydning.

Dette kan føre til at den oversatte teksten har en helt annen betydning enn originalen.

Oversettelser er nå bare et tastetrykk unna.

Oversettelser på nett

Du kan med fordel benytte deg av et tekstbyrå som tilbyr oversettelser på nett. Først og fremst er dette ofte billigere, siden selskapet gjerne ikke har utgifter til kontorlokaler eller lignende.

I tillegg er det en svært brukervennlig og enkel prosess å bestille oversettelser! Oversettelser på nett tilrettelegger også for rask levering.

Du kan ofte regne med å få teksten tilbake innen noen få dager (eller til og med timer), noe som muliggjøres med dagens digitale løsninger.

Send inn dokumentene du trenger å oversette, og la deretter en profesjonell oversetter ta seg av jobben.

Du vil få dokumentene i retur innen kort tid – for eksempel på e-post. Stort enklere blir det ikke, og kvaliteten er fortsatt høy.

Du trenger med andre ikke møte fysisk opp med dokumenter som skal oversettes. Spar tid og penger ved å velge oversettelser på nett.

En god statsautorisert translatør tenker gjennom det meste.

En smart investering

Dersom du oversetter en tekst, vil som regel dette koste litt penger – helt avhengig av tekstens lengde vel å merke.

Det er likevel viktig å huske på at det er verdt å investere i godt innhold til nettsiden sin eller markedsføring.

Vil du øke sjansen for at målgruppen din finner deg og eventuelt handler varer og tjenester du selger?

Da bør du presentere innhold av høy kvalitet. Dette gjør at bedriften utstråler profesjonalitet. En maskinoversatt nettside vil ofte skremme potensielle kunder vekk.

De pengene du bruker på oversettelser, vil med andre ord kunne tjenes inn igjen rimelig raskt. Se på gode oversettelser som en investering, enten du benytter en vanlig eller statsautorisert translatør.

Google er i dag en fin arena for oversettelser.

Trenger du oversettelser?

Hvis du har behov for oversettelse av juridiske eller finansielle dokumenter, vil det ofte være nødvendig å benytte en statsautorisert translatør.

Vedkommende kan for eksempel hjelpe med oversettelse av skilsmissedokumenter eller lignende.

Det stilles ofte krav til at du har benyttet statsautoriserte oversettere hvis dokumentene skal sendes inn til en statlig instans eller lignende.

Dokumentet vil da ha et stempel fra oversetteren, slik at mottakeren vet at innholdet er korrekt.

I de fleste andre tilfeller vil vanlige oversettere kunne hjelpe deg. En ordinær translatør vil for eksempel kunne oversette annonser og andre markedsføringstekster, annonser, artikler, avhandlinger og bacheloroppgaver – for å nevne noe.

Hvis du har behov for oversettelser av høy kvalitet, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg med dette.

Vi oversetter tekster for mange norske og utenlandske bedrifter og privatpersoner, og kan vise til en fornøyd kundeportefølje. Kontakt oss nå for en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!