48 38 14 88 post@dingruppen.no
Storytelling kan lande et salg ved å vekke oppmerksomheten.

Storytelling markedsføring

Storytelling i markedsføring blir brukt av mange bedrifter som ønsker å formidle et budskap på en mest mulig effektiv måte.

For menneskehjernen er historier verktøy som tydeliggjør verden rundt oss, og de er bygget på et budskap eller en sannhet.

Ved å bruke storytelling innen markedsføring, kan forbrukerne påvirkes til å utføre en spesifikk handling.

Det er imidlertid viktig å faktisk mestre storytelling markedsføring for at det skal ha ønsket effekt.

Vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner god storytelling, og hvordan dette kan anvendes innen markedsføring.

Dette er storytelling

Storytelling handler om kunsten å formidle en fortelling. På norsk kalles storytelling  ofte for «historiefortelling».

Vi har alle et forhold til fortellinger – enten det er fra barndommens spøkelseshistorier rundt et leirbål, eller god natt-historier fra sengekanten.

Fortellinger kan trollbinde og fascinere, og gjør at mottakeren kan drømme seg bort.

Noen er medfødt flinke til å formidle historier, mens andre liker best å være den som lytter til eller leser historien.

Med noen grunnleggende knep kan imidlertid «alle» mestre denne kunsten.

Siden god storytelling handler om å fange mottakerens oppmerksomhet og holde på den fra historiens begynnelse til slutt, har storytelling i markedsføring blitt populært.

Du kan i dag kommunisere i mange kanaler!

Storytelling i markedsføring – et nyttig verktøy

Mange markedsførere har fått øynene opp for storytelling, og benytter dette som et redskap for å tydeliggjøre budskapet sitt innen markedsføring.

Mange forbrukere ignorerer tradisjonell reklame – nærmest helt automatisk. Med storytelling kan bedrifter øke sjansen for at reklamen ikke blir oversett.

Det er nærmest umulig å overse en god historie. Storytelling i markedsføring kan både fascinere, overraske og engasjere mottakerne.

En av fordelene ved å bruke storytelling innen markedsføring, er at det er lettere å huske budskapet også.

En god historie har en tendens til å klistre seg fast i minnet vårt, og dette kan bidra til at vi husker merkevarer, tjenester eller produkter bedre.

Innen tradisjonell markedsføring er som regel selve tjenesten eller produktet i fokus. Dette fungerer ofte greit nok, men forbrukerne har en tendens til å glemme innholdet nokså raskt.

Hvis markedsføreren mestrer å kombinere storytelling og markedsføring, kan dette øke sannsynligheten for at forbrukerne husker varene eller tjenestene i lang tid fremover.

En god historie får folk til å klikke.

Slik mestrer du storytelling

For bedrifter er det naturligvis ønskelig at så mange som mulig av forbrukerne husker reklamebudskapet.

Dersom du vil overbevise så mange mottakere som mulig – og samtidig har en relevant historie – er storytelling markedsføring et utmerket valg. Men hvordan gå fram?

 

Snakk til målgruppen

Storytelling markedsføring vil alltid fungere best dersom markedsføreren vet hvem mottakeren er.

Én og samme historie kan ikke fenge alle, og du bør derfor tenke over hvem historien er tiltenkt. Lag derfor en kundeprofil og konkretiser hvem målgruppen din er.

Dette kan baseres på faktorer som psykografi, geografi og demografi.

En ung og treningsinteressert person vil kanskje fenges av en helt annen historie enn eldre mennesker som trives med andre aktiviteter.

Ulike mennesker har ulike interesser, drømmer, mål og livssyn.

 

Spill på følelser

Innen B2C (business to customer)-markedsføring, er det å treffe mottakerne på et dypere, emosjonelt plan ofte ønskelig.

Dette i motsetning til B2B (business to business)-markedsføring, hvor harde fakta og logiske argumenter preger markedsføringen.

Skal du kommunisere effektivt med storytelling markedsføring til privatmarkedet, er det derfor smart å berøre forbrukerne emosjonelt.

Dette øker sjansen for at forbrukerens følelser påvirkes. Når følelsene påvirkes, øker sjansen for at potensielle kunder gjennomfører ønsket handling – som kjøp.

Dette skyldes at mennesker ofte blir mer impulsive når følelsene påvirkes, enten det er lykke, sinne, glede eller tristhet som vekkes.

Sørg derfor får å ivareta det menneskelige aspektet i historien du skal formidle, og belys konflikter, personlig vekst og andre relevante ting.

 

Spenningskurve

God storytelling markedsføring kjennetegnes også av at historien har en spenningskurve. Dette betyr at fortellingen er oppbygget etter en nokså spesifikk struktur.

En spenningskurve øker sjansen for at du ikke bare fanger mottakernes oppmerksomhet, men at du holder på interessen deres fra begynnelse til slutt.

Spenningskurven innen storytelling markedsføring starter med et anslag. Her blir de forskjellige karakterene introdusert, samt en konflikt.

Deretter blir konflikten utdypet og presisert, og på tampen av historien nås konfliktens klimaks. Etter klimakset blir løsningen på konflikten presentert.

Innen storytelling markedsføring kan for eksempel løsningen på konflikten være en tjeneste eller et produkt du ønsker å markedsføre.

 

Hold historien enkel

Et annet tips innen storytelling markedsføring, er å holde fortellingen så enkel som mulig. Dette er ikke tiden for å briljere med kompliserte tvister eller tunge, faglige uttrykk.

Husk at det enkle ofte er det beste, og dette gjelder også innen markedsføring. En enkel historie vil nå ut til flere, og samtidig være enklere å huske.

 

Uventede vendinger

Storytelling markedsføring kan gjerne by på en uventet vending. Ofte er det beste historiene de som ikke er altfor åpenbare og forutsigbare.

En spennende tvist bidrar dessuten til at historien lettere huskes av mottakerne, da fortellingen ikke blir «kjedelig».

En god tekstforfatter kan bruke storytelling som i eventyr.

En teknikk som skaper tillit

Markedsføring handler alltid om at en bedrift kommuniserer et budskap til mottakerne sine, men som regel er kommunikasjonen nokså endimensjonal og flat.

Tradisjonell reklame handler vanligvis om å presentere en tjeneste eller et produkt for kunden.

Inkluderer du storytelling i markedsføring derimot, vil du kunne kommunisere på en mer livlig måte.

Storytelling innen markedsføring er med andre ord et nyttig verktøy om du vil oppnå respons hos mottakerne.

Mange av forbrukerne vil kanskje kjenne seg igjen i fortellingen du formidler, eller i det minste sympatisere med den.

Det at du treffer kunden mer effektivt enn med vanlig markedsføring, kan gjøre at vedkommende snakker om merkevaren din til bekjente.

Når mottakerne begynner å snakke om og promotere reklamen din, vil de nærmest fungere som ambassadører for bedriften.

En tekstforfatter skal tenke over mange aspekter ved innholdet de skriver.

Hjelp til storytelling i markedsføring!

Det å benytte storytelling i markedsføring kan være svært gunstig. På en effektiv måte kan du få forbrukerne til å huske budskapet ditt, og ikke minst – påvirke dem til å utføre en handling.

Å mestre storytelling er imidlertid ikke så enkelt. Dersom du trenger hjelp til å utforme bedriftens historie, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg med dette.

Kontakt oss i dag, så kan du motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!