48 38 14 88 post@dingruppen.no
Storytelling norsk

Storytelling norsk

Storytelling kalles gjerne historiefortelling på norsk, og er et populært virkemiddel både innen markedsføring og litteratur. Formidle ditt budskap med en engasjerende historie!

Forbrukere blir ofte møtt av reklame og annen markedsføring hvor enn de snur seg. Det gjelder med andre ord å skille seg ut i mengden om du skal nå ut til kundene. Storytelling kan for en norsk bedrift være nøkkelen til suksess!

Finn ut hvordan historiefortelling kan anvendes. Norske bedrifter benytter storytelling hyppig for å nå ut til forbrukerne på en mer effektiv måte!

Motta gratis 500 ord!

Hvorfor bruke storytelling?

Storytelling er like relevant for en liten norsk bedrift, som for et stort amerikansk konsern. En av de viktigste grunnene til å benytte storytelling, er at budskapet ditt enklere kan nå ut til målgruppen. 

Vi mennesker har hatt glede av historier siden tidenes morgen, og historiene går ofte i arv fra generasjon til generasjon. Disse fortellingene kan både engasjere, røre og vekke sinne – alt etter hvilke virkemidler som anvendes. 

En kjedelig reklameannonse vil normalt sett ikke påvirke mottakeren i særlig grad, og den glemmes sannsynligvis etter få sekunder. Med storytelling – eller historiefortelling som vi sier på norsk – kan du sørge for at budskapet blir husket. 

Storytelling i organisasjoner

Storytelling virker kanskje ikke som en «norsk» greie, men dette virkemiddelet brukes faktisk av en rekke bedrifter og organisasjoner her til lands.

Se for deg en reklame for en veldedig organisasjon som hjelper fattige barn eller utrydningstruede dyr. I disse organisasjonene benyttes storytelling hyppig. Ved å fortelle om hvor vanskelig barna eller dyret har det, vil mottakerne ofte påvirkes i større grad.

Reklamen for en veldedig organisasjon som gir penger til barn kan for eksempel gå som følger: «Møt NN. Hun mistet moren da hun kun var fire år, og har siden da måttet klare seg alene på gaten».

Storytelling på norsk trenger imidlertid ikke bare å være relevant for veldedige organisasjoner. Teknikken benyttes også av selskaper som selger alt fra klær og aviser, til sjokolade eller andre ting.

Strategisk storytelling

Strategisk storytelling

Menneskets hjerne er mottakelig for historier, og dette gjør det mulig å anvende storytelling strategisk innen markedsføring.

Ved å bevisst påvirke mottakerens følelser – enten det er glede, sorg, sinne eller sjokk – kan du nå ut med et markedsføringsbudskap. Sjansen for at mottakeren skal huske budskapet ditt øker dessuten betraktelig dersom du utnytter historiefortelling på en smart måte. 

For at storytelling på norsk skal bli mest mulig effektivt, er det viktig å ha en viss dramaturgi i historien. Du skal vekke mottakerens interesse og nysgjerrighet, og deretter dra han eller henne inn i historien ved hjelp av et spenningsmoment. 

I en markedsføringskampanje for en veldedig organisasjon som gir penger til fattige barn, vil gjerne spenningsmomentet basere seg på hvordan det går med hovedpersonen. Historiens vendepunkt er å snu situasjonen for personen – for eksempel ved å donere penger. 

Vi hjelper deg med å fortelle historiene

Storytelling har blitt populært – også innen norsk markedsføring. Ved hjelp av historietelling kan du effektivt nå ut til bedriftens målgruppe med et markedsføringsbudskap.

Historien gjør ikke bare at budskapet blir lagt merke til – det øker også sjansen for at mottakeren husker det. For at dette skal skje, må historien som fortelles ha karakter, dramaturgi og et tydelig mål.

Dersom du er usikker på hvordan storytelling på norsk fungerer, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg. Vi har lang erfaring med markedsføring, og kan lage en historie tilpasset dine målsetninger. 

Kontakt oss i dag om du vil motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!