48 38 14 88 post@dingruppen.no
Storytelling

Storytelling

Storytelling er et sentralt og viktig verktøy innen markedskommunikasjon. Dersom en bedrift mestrer storytelling, kan dette ha positive utslag på både salg og image.

Det er imidlertid stor forskjell på god og utmerket storytelling. Å kunne bygge bedriftens markedsføring rundt en god historie krever både øvelse og talent.

Dersom du ikke er en utpreget storyteller, kan du med fordel la andre ta seg av denne jobben. Da kan du fokusere på andre arbeidsoppgaver, mens vi tar oss av planlegging og utførelse av tekst.

Du trenger med andre ord ikke å være den fødte historieforteller for at bedriften skal lykkes med markedsføringen.

Hva er egentlig storytelling?

Storytelling er ikke vanskeligere enn det høres ut som. Det handler enkel og greit om å fortelle en historie.

Direkte oversatt til norsk betyr ordet «historiefortelling», noe som kanskje gir deg assosiasjoner til den gangen du som barn hørte på spennende spøkelseshistorier rundt et leirbål i skogen.

Noen er naturlig flinke til å formidle historier og fortellinger, og evner å bygge opp spenningen før det endelige høydepunktet nås.

En god storyteller er nesten umulig å ikke lytte til, da de evner å holde på oppmerksomheten til dem rundt seg mens de forteller.

En god historie er også noe du husker – gjerne lenge etter du leste eller hørte den.

Storytelling innen markedsføring

En god historie kan både fascinere og engasjere den som leser den.

Fortellinger lar mottakeren skape egne bilder i hodet sitt, og kan være med på å utløse følelser som glede, frykt eller lengsel.

Dette er også følelser mange bedrifter ønsker å vekke hos potensielle kunder, da de kan øke sjansen for salg av produkter eller tjenester.

Dersom du for eksempel skal selge sminkeprodukter som ikke er testet på dyr, kan en kampanje basert på storytelling være med å få folks øye opp for ulempene ved dyretesting.

Ved å vekke reaksjoner som sinne eller frustrasjon, vil mottakerne ønske å støtte bedrifter som har samme synspunkt som dem selv.

Vanlig markedsføring har gjerne fokus på selve produktet, noe som er greit nok, men mottakerne har en tendens til å glemme budskapet eller produktet ganske fort.

Klarer du derimot å kombinere storytelling med markedsføring, øker sjansen betraktelig for at mottakerne husker produktet i lang tid fremover.

Storytelling er effektivt

Hvorfor er storytelling så effektivt?

Menneskets hjerne er designet for å sortere informasjon. Den kvitter seg for det meste med unyttig informasjon, mens informasjon av det viktige slaget gjerne huskes i lang tid. Dette er viktig å tenke på når bedriften skal markedsføre produkter og tjenester.

For at mottakerne skal huske informasjonen lengst mulig, er det viktig at markedsføringsinnholdet er strippet for uviktig informasjon eller unødvendig fylltekst.

Her er storytelling et suverent alternativ til tradisjonell markedsføring. Tydelig kommunikasjon vil kunne føre til at bedriften kaprer potensielle kunder og skaper konverteringer.

Hvordan mestre historiefortelling

Å mestre historiefortelling

Det er ingen tvil om at gode historiefortellere har evnen til å gjøre markedsføring mer interessant for forbrukerne.

For noen er den gode formidlingsevnen nærmest medfødt, men de aller fleste vil nok ikke karakterisere seg selv som fødte storytellere.

Da kan det også være utfordrende å skulle kombinere storytelling og markedsføring.

Du har kanskje nyttige eller interessante fakta og en god historie du ønsker å ta i bruk i din neste markedsføringskampanje?

Dette hjelper dessverre lite dersom du ikke mestrer storytelling på et tilfredsstillende nivå.

Kommuniser strategisk med storytelling

Storytelling er kanskje spesielt viktig dersom en skal lykkes med å kommunisere med en stor kundemasse.

Hvis du har et budskap du ønsker å dele, vil du naturligvis at dette skal bli husket av flest mulig.

Hvis du har kunder du ønsker å overbevise, gjelder det å ha en relevant og spennende historie å skilte med. I tillegg skal historien fortelles godt.

For å nå ut til så mange som mulig, bør du ha en plan for hvordan dette kan muliggjøres.

Strategisk kommunikasjon spiller her en viktig rolle. Det er ikke tilfeldig hvem du forteller historien til.

Vil du for eksempel selge økologiske grønnsaker, kan det være smart å fortelle en historie som er relevant for dette til en egnet målgruppe – for eksempel vegetarianere.

Spill på følelser og instinkter

Når du skal fortelle en historie er det også lurt å tenke på hvordan mottakerens følelser kan vekkes.

Istedenfor å bare servere nyttige fakta, bør du med andre ord prøve å kommunisere på et dypere plan.

Ved å bruke riktig fortellerteknikk kan du berøre mottakeren emosjonelt, noe som øker sjansen for at vedkommende vil huske budskapet eller produktet ditt.

Få oppskriften på en god historie

Oppskriften på en god historie

For å lage en minneverdig historie som både fenger og påvirker mottakeren, er det flere elementer som bør inkluderes. Her gjelder det blant annet å være unik, samt å vite hva du ønsker å oppnå.

Lag gjerne et tankekart før selve skrivingen starter, slik at du har en plan. Vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner storytelling av god kvalitet.

Vær menneskelig

God storytelling handler ofte om det mennesker flest opplever – som konflikter, følelser, personlig vekst og lignende.

Dersom dette inkluderes i en fortelling, gjerne sett fra et unikt perspektiv, vil du ofte ha et godt utgangspunkt for en historie.

Husk at dine potensielle kunder bare er mennesker, noe du gjerne kan utnytte når historien skrives.

Ha en klar struktur og hensikt

En klassisk historie er gjerne bygget opp etter en spesifikk struktur. Du bør blant annet være obs på at historiens spenningskurve gradvis bør bygges opp.

På denne måten vil du ikke bare fange mottakernes oppmerksomhet, du vil også sørge for at de lever seg inn i historien.

Dette er essensielt innen storytelling dersom mottakerne skal påvirkes følelsesmessig.

Følg gjerne en tradisjonell spenningskurve, der du begynner med et anslag (presentasjon av konflikt eller karakterer).

Deretter utdyper du og bygger opp konflikten gjennom videre storytelling. Mot slutten av historien nås spenningsklimakset, og deretter presenteres løsningen.

Denne løsningen kan godt være produktet du prøver å markedsføre.

  • Karakterer
  • Konflikt
  • Løsning

De beste historiene appellerer til følelsene

Storytelling blir ofte mer effektivt når det appellerer til mottakernes følelser – enten det er snakk om kjærlighet, tristhet, sorg, lykke, frykt eller empati.

Ved å lokke fram disse følelsene hos leseren, øker sjansen for at markedsføringskampanjen blir vellykket. Når følelsene settes i sving, blir mennesker ofte mer impulsive og handlekraftige.

Det finnes mange eksempler på hjelpeorganisasjoner og bedrifter med markedsføringskampanjer som er laget for å påvirke mottakernes følelser.

Du har kanskje sett TV-reklamer som oppfordrer deg til å bli fadder for vanskeligstilte barn i utlandet?

Da får du gjerne se et klipp av barn som har det vanskelig, noe som kan vekke følelsene dine.

Denne typen reklamer er en form for storytelling. Du blir gjerne presentert for et barn som lever i fattige kår, uten mulighet for hverken utdannelse eller tilgang på mat.

Deretter blir du representert for konfliktens løsning – altså å melde seg som fadder eller å gi en liten pengedonasjon. Dette kan hjelpe barnet til å ta en utdannelse eller lignende.

Dersom vi tar utgangspunkt i eksempelet nevnt ovenfor, vil mange mottakere kjenne på følelser som tristhet eller empati.

Og dersom en føler seg trist på andres vegne, er sjansen også større for at en også vil ønske å hjelpe dem.

En hjelpeorganisasjon kan altså effektivt skaffe nye faddere eller motta donasjoner ved å appellere til mottakernes følelser.

Overraskende og uventede vendinger

Dersom du tenker tilbake på de beste historiene du har blitt fortalt, er sjansen stor for at disse inneholdt overraskende elementer underveis.

Ved å flette inn noen overraskelsesmomenter i fortellingen, bidrar du til å holde på oppmerksomheten til mottakerne.

En veldig forutsigbar fortelling kan fort bli kjedelig i lengden.

Det enkle er ofte det beste

Når det kommer til storytelling innen markedsføring, er det viktig at historien ikke er for lang eller komplisert.

Prøv å formidle historien på en lett forståelig måte – helst uten bruk av interne uttrykk og tunge formuleringer.

Det er også smart å bruke korte setninger. Dette vil gjøre teksten mye lettere å lese for mottakeren.

Finn de gylne nøkkelordene

Et annet tips når du skal benytte deg av storytelling innen markedsføring, er å beskrive din egen bedrift eller merkevare med tre ord.

Finn for eksempel ut hva som er din bedrifts drivkraft og motivasjon, og belys gjerne de gode verdiene bedriften står for.

Med tre gylne nøkkelord å forholde seg til, vil du enklere kunne tydeliggjøre budskapet og historien.

Bygg en merkevare med storytelling

Bruk storytelling til å bygge en merkevare

Storytelling er en perfekt måte å kommunisere et budskap på, noe som skyldes at menneskehjernen er mottakelig for gode historier.

Helt fra vi er barn blir vi fortalt historier. Det er gjerne gjennom disse fortellingene vi lærer om hva som er rett og galt, og hvem som er ond eller god.

Historier bygges som regel på et budskap eller en sannhet, og det er dette som treffer mottakerne.

Storytelling er derfor et viktig redskap når du skal fremheve et budskap på vegne av bedriften.

Det finnes imidlertid visse fallgruver du bør være obs på når du benytter deg av historiefortelling innen markedsføring.

Når du skal bygge merkevaren din eller et produkt ved hjelp av storytelling, kan det være lurt å unngå at bedriften din fyller historiens helterolle.

Den verdifulle tiden som brukes på kommunikasjon med en potensiell kjøper bør heller vies til selve historien.

Ikke legg ut i det vide og det brede om hvor fantastisk bedriften din er.

Fokuser heller på å fange kundens oppmerksomhet med god fortellerteknikk, og flett elegant inn budskapet ditt.

Dette budskapet kan for eksempel være at produktet du selger kom hovedpersonen i fortellingen til nytte.

Vinkler du historien slik, kan storytelling være nøkkelen til suksess for din markedsføringskampanje.

Benytt historiefortelling

Ulike former for historiefortelling

Vi skal nå ta en titt på noen av de mest vanlige formene for historiefortelling innen markedsføring. La deg gjerne inspirere av disse, og finn en historie som passer akkurat din merkevare eller bedrift.

«Hvem er vi»-fortellingen

Dette er en historie som forteller mottakeren om bedriftens bakgrunn og motivasjon. Dette vil kunne gi mottakeren en følelse av å kjenne bedriften din, noe som igjen skaper tillit.

En slik fortelling kan brukes både på «Om oss»-siden på nettsiden din, i sosiale medier, i e-poster og som introduksjon i et foredrag.

Fortellingen om bedriftens visjoner

En god visjonsfortelling kan løfte bedriftens budskap betraktelig, og forteller mottakerne dine mer om merkevarens mål og mening.

En god historie kan få mottakeren til å ønske å nå dette målet sammen med bedriften din.

Dette er et godt eksempel på merkevarebygging, og kan bidra til å gi bedriften flere følgere i sosiale medier.

Lærdomsfortellingen

Storytelling om bedriftens lærdom er med på å formidle dyrebar kunnskap til mottakerne.

En lærdomsfortelling kan være med på å gi deg økt status som ekspert på et felt. Belys gjerne småfeil bedriften har gjort tidligere, og forklar hvordan dette eventuelt ble løst.

Den overbevisende fortellingen

Potensielle kunder kan kanskje ha fordommer mot eller unnskyldninger for å ikke kjøpe ditt produkt eller dine tjenester.

Med en fortelling av typen «jeg vet hva du tror», kan du gjennom storytelling komme med argumenter som bryter ned disse motforestillingene.

Skap tillit med storytelling

Skap tillit med storytelling 

I de fleste tilfeller handler markedsføring om kommunikasjon med potensielle kunder. Normalt sett er denne kommunikasjonen nokså flat og endimensjonal.

Bedriften kommuniserer enkelt og greit informasjon om et produkt til kunden. Når du benytter deg av storytelling derimot, blir kommunikasjonen både flerdimensjonal og livlig.

Nøkkelen til respons hos mottakerne er nettopp historiefortelling. Grunnen til dette er at mange vil kjenne seg igjen i historien du forteller, eller at de sympatiserer med den.

Dette vil igjen kunne medføre at kunden snakker om bedriften din og promoterer merkevaren din – nærmest helt ubevisst. God storytelling gjør enkelt og greit at mottakerne stoler på deg.

Tilliten vil i mange tilfeller også føre til at mottakerne kjøper produktene eller tjenestene du ønsker å selge.

Hvis en potensiell kunde kan identifisere seg med dine mål og verdier, er sjansen større for at kommunikasjonen ender i salg.

Derfor er det så viktig at historien din gir mottakeren en følelse av tilhørighet, eller at den er gjenkjennbar.

Trenger du hjelp med storytelling?

Det å mestre storytelling kan være utfordrende – selv om du vet hvordan det i teorien bør gjøres.

Vi har dyktige tekstforfattere som har lang erfaring innen storytelling.

Derfor kan vi enkelt hjelpe deg med å utforme og skrive den perfekte historien for dine produkter, merkevarer eller tjenester.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!

Motta gratis 500 ord!