48 38 14 88 post@dingruppen.no
Svenske undertekster kan hjelpe deg med å ekspandere til søta bror.

Svenske undertekster

Vi nordmenn liker å tro at det er lett for de andre Skandinaviske landene å forstå språket vårt, men dette er ikke alltid tilfelle.

Det er bevist at nordmenn er flinkere til å forstå svensk og dansk, men hva de er til å forstå norsk. Dette kan grunne i at Norge er et land med mange ulike dialekter.

Derfor vil det være ekstra viktig med svenske undertekster dersom du skal vise en norsk film til en svensk kundegruppe.

Mange norske bedrifter ønsker gjerne å utvide markedet sitt og ekspandere til andre land i Europa. Ofte starter en slik utviding med andre nordiske land som Danmark, Finland og Sverige.

Hvis du for eksempel skal lansere en reklamefilm eller kampanjevideo i Sverige, vil du ha langt større og bedre resultater hvis denne inkluderer svenske undertekster.

Nordmenn er glad i å se på TV-serier og filmer fra andre skandinaviske land, men her er det også ekstra viktig med gode undertekster.

Selv om vi har en generell god forståelse av det svenske språket, vil det alltid være uttrykk og fagspråk vi ikke er kjent med. Det samme gjelder for svenskene.

Ofte har de et større behov for svenske undertekster på norsk filmer, og derfor er det viktig å inkludere dette. Slik får de også med seg handlingen på skjermen uten problem!

Svenske tekstforfattere til undertekster

Om du trenger svenske undertekster, er det viktig at disse blir skrevet av personer som både kan svensk og norsk flytende, eller har en god nok forståelse av norsk til å kunne formidle handlingen fra tale til tekst.

Det er svært viktig at personen har god kjennskap til originalspråket, slik at ikke deler av handlingen forsvinner i oversettelsen.

Det er også viktig at personen som skriver underteksten har gode språkkunnskaper og en svært god skriftlig formidlingsevne.

Derfor er det smart å benytte seg av en svensk tekstforfatter. Dette er mennesker som jobber daglig med å skrive gode tekster som formidler et budskap til ulike målgrupper.

Videoer er ikke det samme uten underteksten til støtte.

Målgruppen bør være i sentrum!

Undertekster burde alltid skrives og tilpasses filmens målgruppe. Dette er spesielt viktig når originalspråket er annerledes enn språket til underteksten.

«Slang» og uttrykk må oversettes på en naturlig måte som samsvarer med både originalspråket og det nye.

Svenske undertekster burde derfor ha samme klang som det norske talespråket, uten at det mister verdien og budskapet til filmen.

En tekster har mange aspekter han eller hun må etterfølge.

Motta svenske undertekster!

Vi kan hjelpe deg med feilfrie og velskrevne svenske undertekster til ditt filmprosjekt. Skal du lansere en kampanje eller reklamefilm i Sverige?

Eller kanskje du har en kortfilm eller annet materiale som behøver svenske undertekster?Uansett hvilket behov du har, kan vi hjelpe deg med gode svenske undertekster.

Undertekstene vil alltid være grammatisk korrekte og helt fri for skrivefeil. De vil være tilpasset målgruppen for filmen, og du kan være trygg på at budskapet aldri blir forandret, men formidlet på en naturlig måte.

Hvis du har behov for svenske undertekster, kan du kontakte oss i dag. Vi hjelper deg gjerne med ditt filmprosjekt!