48 38 14 88 post@dingruppen.no
En SWOT analyse gir deg et helhetlig bilde over konkurrentene.

SWOT analyse mal

SWOT analyse mal er et ypperlig verktøy for deg som skal analysere bedriftens svake og sterke sider, eller om du skal planlegge driften strategisk.

En SWOT-analyse gir deg også mulighet til å identifisere eventuelle ulemper som kan ha innvirkning på bedriftens videre utvikling.

Men hvordan lages egentlig en SWOT analyse, og hvordan bruke den?

Motta gratis 500 ord!

SWOT analyse mal forklart

SWOT er et akronym for ordene «strengths», «weaknesses», «opportunities» og «threats». SWOT analysen lar deg med andre ord kartlegge bedriftens styrker, svakheter, muligheter og eventuelle trusler.

En SWOT analyse mal er et diagram der du fyller inn aktuell informasjon i henhold til gjeldende parametere.

En SWOT analyse mal er bygget opp slik at brukeren kan fylle inn informasjon i fire ulike seksjoner – én for hver av parameterne.

Det betyr at én rute er satt av til styrker og én er satt av til svakheter, og tilsvarende gjelder for muligheter og trusler.

Til venstre i malen skriver du ned styrker og svakheter, som betegnes som de positive faktorene.

Til høyre i malen skriver du ned svakheter og trusler, som er de negative faktorene i en SWOT analyse mal.

Fra malen kan du lese av de interne faktorene øverst, som omfatter styrker og svakheter. Nederst i din SWOT analyse mal finner du de eksterne faktorene, altså muligheter og trusler.

Sistnevnte faktorer kan for eksempel være bedriftens potensielle kunder eller konkurrenter.

Interne faktorer – som for eksempel svakheter – kan være at bedriften har dårlig økonomi.

Å skrive sine tanker i notater kan være nyttig.

Hvem har bruk for SWOT analyse?

Det er ikke bare organisasjoner og bedrifter som har behov for å analysere styrker, svakheter, trusler og muligheter.

En SWOT analyse mal kan også være nyttig for privatpersoner, som for eksempel studenter som vil kartlegge fordeler og ulemper ved valg av studiested eller studieretning.

En SWOT analyse hjelper deg å få oversikten du trenger! For bedrifter kan en SWOT analyse mal hjelpe med å identifisere problemer, slik at firmaets ledere enklere kan ta de rette strategiske valgene.

Slik kan bedriften utvikle seg i positiv retning, og det blir lettere å oppdage og håndtere utfordringer.

Det er for eksempel vanlig å benytte en SWOT analyse i forbindelse med planlegging av bedriftens markedsføring.

En SWOT analyse mal kan imidlertid også være nyttig når bedriften ønsker å utvikle en generell strategi for videre drift, og kan i tillegg være et nyttig verktøy under team-møter.

Bedriftseiere kan med fordel bruke en SWOT analyse mal hver gang viktige beslutninger skal tas, da analysen tydeliggjør hvilke valg som er smartest å ta.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Hvordan skrive en SWOT analyse?

Selv om prinsippet bak en SWOT analyse er enkelt, er ofte selve analysen omfattende. Hvis du er usikker på hvordan dette skal gjøres, finnes det heldigvis hjelp å få.

Vi i Din Tekstforfatter kan skrive din SWOT analyse for deg, dersom du gir oss litt grunnleggende informasjon om bedriftens styrker, svakheter, trusler og muligheter.

Vi har lang erfaring med å skrive tekster, og sørger for å fylle ut en SWOT analyse mal for deg med nyttige og velformulerte opplysninger.

Da kan du presentere SWOT analysen for de andre i firmaet uten å måtte bekymre deg for skrivefeil eller lignende. Vi kan også korrekturlese din SWOT analyse dersom du allerede har skrevet den.

Kontakt oss i dag for å motta de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!