Gravkiste klar til begravelse.

Tale begravelse

Har du planer om å tale i en minnestund eller begravelse? Finn ut hvordan du lykkes med tale til begravelse, og gjør seremonien minneverdig.

En tale for begravelse eller minnestund bør være minneverdig og fin, og skal hedre personen som har gått bort. Hvordan kan du skrive en vellykket minne- eller begravelsestale?

Mange synes det er ekstra vanskelig å skrive en god tale når talen er til en minnestund eller begravelse. Begravelsestalen skiller seg nokså mye fra de fleste andre taler.

Vi skal nå dele noen tips med deg som skal skrive tale til begravelse eller minnestund.

Ved en begravelsestale er det vanlig å gråte.

Minneord i begravelse: Oppbygning av tale

Det kanskje mest utfordrende ved å skrive en tale for begravelse eller minnestund, er å sørge for at talen får en god struktur. Uten struktur blir talen fort rotete.

Et tips er å starte hvert avsnitt med en lignende setning. For eksempel; «Du var omtenksom…», «Du var morsom…», eller «Du var flink…».

Da vil hvert avsnitt beskrive en fin egenskap avdøde hadde, og talen vil få en ryddig og sammenhengende struktur.

En tale for begravelse eller minnestund kan også vinkles som en historie. Da begynner du gjerne med å beskrive avdødes barndom, for deretter å beskrive voksenliv og alderdom.

Kiste klar til å begraves.

Dikt i begravelse

Mange synes det er fint å inkludere noen dikt i en tale til begravelse eller minnestund. Dette kan gjerne være et dikt som handler om livets slutt eller lignende.

Det finnes mange fine dikt som passer til begravelse eller minnestund. Dersom du ønsker hjelp til å finne eller lage noen verdige dikt, kan en taleskriver hjelpe deg.

Kiste inne i bilen.

En verdig tale ved båren | Talens innhold

Hva bør en begravelsestale inneholde? Det kommer litt an på hvordan talen er bygget opp. Det viktigste er imidlertid at innholdet hedrer avdøde og er verdig.

Skal du lage et sammendrag av avdødes liv, kan du gjerne inkludere informasjon om alder, navn, arbeid, ektefelle, interesser, egenskaper og annen grunnleggende informasjon.

Dersom du går for en mer kreativ variant av tale til begravelse, kan du gjerne fokusere på avdødes egenskaper. Hvordan/hvorfor var avdøde omtenksom, snill, flink eller lignende?

Fortell gjerne om gode minner du har om avdøde, eller fine opplevelser dere hadde sammen. Dette bidrar til å gjøre talen minneverdig, unik og interessant.

Menn bærer en kiste.

Hvordan presentere tale?

Det å lese opp en tale i en begravelse kan være vanskelig. Det skal ofte ikke så mye til før tårene presser på.

Dersom du synes det blir vanskelig å fremføre talen din selv, kan presten lese opp talen for deg. Dette er noe du kan avtale med presten på forkant.

Hvis du ønsker å lese opp talen selv, er det lurt å forsøke å ikke snakke for fort. Ta deg god tid og pust med magen.

Du kan fortsatt skrive med penn.

Lengde på begravelsestale

En tale til begravelse eller minnestund varer typisk i mellom tre og fem minutter. Du har kanskje mange ting du skulle sagt, men forsøk å passe på at talen ikke blir for lang.

Du kan gjerne lese talen opp for deg selv før den endelige presentasjonen. Ta tiden med en stoppeklokke, og sjekk hvor lang tid det tar.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Bestill ferdigskrevet tale

Det å skrive tale til begravelse eller minnestund kan være utfordrende. Det er ikke alltid like enkelt å finne de rette ordene. Heldigvis kan en taleskriver ta seg av skrivingen.

Din Tekstforfatter skriver unike taler fra bunnen av til ulike anledninger, inkludert minnestund og begravelse. Vi sørger for at talen blir minneverdig og fin.

Bestill din tale til begravelse eller minnestund. Vi leverer den ferdige talen til deg innen kort tid.