48 38 14 88 post@dingruppen.no
Teknisk dokumentasjon kan være vanskelig å skrive.

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon er noe mange bedrifter og produsenter av varer har behov for.

Dette er tekster som gir en beskrivelse av hvordan produkter anvendes, installeres eller repareres. Dette kan for eksempel være bruksanvisninger eller lignende.

Innen teknisk dokumentasjon blir det også laget tekster som gir en detaljert beskrivelse av hvordan varer produseres.

Dette kalles også for produksjonsunderlag. Teksten er ofte omfattende, og sørger for sikker, effektiv og korrekt bruk av produktet.

En teknisk forfatter kan for eksempel lage bruksanvisninger for mobiltelefoner, elektriske tannbørster, kosmetikk og en rekke andre produkter.

Motta gratis 500 ord!

Hvordan utarbeides teknisk dokumentasjon?

Det er som regel en teknisk forfatter (også kjent som «technical writer») som utarbeider teknisk dokumentasjon.

Forfatteren vil sørge for å skrive tekniske tekster som beskriver hvordan produkter produseres, installeres eller anvendes.

Den tekniske forfatteren vil ofte samarbeide og innhente informasjon fra eksperter og produktutviklere.

Dette sørger for at forfatteren har et faglig grunnlag for teknisk dokumentasjon.

Det ligger mye arbeid bak teknisk dokumentasjon. Forfatteren vil som regel sørge for både vedlikehold, utvikling og organisering av informasjonen som videreformidles til forbrukerne.

Bruksanvisninger skal som regel utarbeides etter internasjonale og nasjonale standarder. Det stilles spesifikke krav til utførelse, innhold og organisering.

Produsenten må også presisere hvem som er målgruppen, slik at den tekniske forfatteren kan tilpasse teksten deretter.

Ved forfatting av teknisk dokumentasjon, er det viktig å tenke seg nøye om.

Teknisk dokumentasjon – mal

Når en teknisk forfatter skal arbeide med teknisk dokumentasjon, vil vedkommende ofte ta i bruk en mal.

Dette er et hjelpemiddel som sørger for at den tekniske teksten eller bruksanvisningen får korrekt oppsett.

Som produsent av et produkt kan det være smart å overlate teknisk dokumentasjon til en teknisk forfatter.

Det å skrive en teknisk tekst kan nemlig være utfordrende – selv med en mal som hjelpemiddel.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Bruksanvisninger av høy kvalitet

Det å skrive bruksanvisninger kan være tidkrevende og innebære mye research. Det er derfor viktig at en profesjonell tekstforfatter tar seg av arbeidet. Dette vil sørge for at teksten får høy språklig kvalitet.

En bruksanvisning eller tekst for produksjonsunderlag skal være fri for grammatiske feil, skrivefeil, tegnsettingsfeil og lignende.

I tillegg skal teksten utarbeides etter spesifikke standarder, og formidle informasjon best mulig til leseren.

En god bruksanvisning er viktig for kunden.

Oppsummering

Teknisk dokumentasjon handler om å skrive produksjonsunderlag-tekster eller bruksanvisninger.

Dette er tekst som utarbeides med mål om å beskrive et produkts virkemåte eller produksjonsmåte, og bør derfor ha høy kvalitet.

Teknisk dokumentasjon skal ha høy språklig kvalitet, og samtidig skrives med målgruppen i tankene.

Når det er snakk om brukermanualer, er det spesielt viktig at teksten forklarer produktets virkemåte på en brukervennlig måte.

 

Få hjelp av en teknisk forfatter i dag!

Din Tekstforfatter har lang erfaring med tekstproduksjon, og kan hjelpe deg med teknisk dokumentasjon.

Vi sørger for at teksten skrives i tråd med produsentens og andre eksperters anbefalinger for produktet. I tillegg vil teksten din ha høy språklig kvalitet!

Kontakt oss i dag dersom du ønsker med informasjon om hvordan vi arbeider med teknisk dokumentasjon.

Ønsker du å teste tjenestene våre før du bestiller bruksanvisninger eller andre tekniske tekster? Få 500 ord gratis ved å fylle ut skjemaet under!

Motta gratis 500 ord!