48 38 14 88 post@dingruppen.no

Tekst til hjemmeside for din bedrift

Tekst til hjemmeside er noe alle bedrifter trenger. Men hva skal en egentlig legge inn på siden sin? Er det nok med et par korte tekster på forsiden? Skal de lengre tekstene inn i blogginnlegg og andre undersider?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du best takler tekst til hjemmeside. Det finnes sjeldent et fasitsvar, men vi ser nærmere på hvordan du best løser problemstillingene.

Tekst til hjemmeside må plasseres riktig, slik at kunden og søkemotorene finner den enkelt.
Hvor var det du egentlig skulle plassere all denne teksten vi snakker om?

Hvor skal tekst til hjemmeside plasseres?

Når en snakker om tekst til hjemmeside, så er dette selvfølgelig et veldig bredt begrep. Tekster kan være rettet mot forsiden, tjenestesider, andre undersider, og ikke minst bloggen.

Vi skal nedenfor se litt nærmere på hva slags tekst som bør tilføres de forskjellige delene av din hjemmeside.

Forside

Forsiden er den viktigste siden for alle bedrifter på nett. Det er her kunden lander oftest fra Google, og det er også ofte her bedriften bruker mest tid på optimalisering. Så hvordan skal en takle behovet for tekst her?

Svaret er ganske så skuffende at det varierer stort. Det vil si, i noen tilfeller kan flere tusen ord knotes ned, mens det i andre tilfeller kan være bare en liten mengde tekst her. Din Tekstforfatter sin hjemmeside er et godt eksempel på sistnevnte.

En forside bør først og fremst si noe om hva bedriften holder på med. Dette er helt uavhengig av SEO og selgende budskap. Allikevel er selvfølgelig SEO meget viktig for forsiden, spesielt dersom målet er å rangere denne på førstesiden i Google.

Skal du skrive tekst til hjemmeside, så er forsiden viktigst, da PC, mobil, og nettbrett-brukere havner her oftest.
Din forside er der majoriteten av brukerne havner – sørg for at teksten her er optimalisert!

Tjenestesider

Dine tjenestesider er der du presenterer mer i dybden hvilke tjenester bedriften tilbyr. Dersom du har en interessant besøkende på forsiden din, så er han eller hun interessert i dine produkter eller tjenester.

Det er allikevel først når han eller hun kommer seg inn på selve tjenestesidene at konverteringene som oftest forekommer. Tekst til hjemmeside bør dermed først og fremst prioriteres til forsiden, men deretter fokuseres hardt på under tjenestesidene.

Merk at teksten her gjerne kan vike litt fra SEO og heller fokusere på konvertering. Det er nemlig sjeldent at helt kalde leads havner på dine tjenestesider. Ofte brukes disse også av bedrifter som landingssider.

Det er viktig å bruke god tid på å skissere tjenestesidene dine.
Bruk god tid på å utforme tekstene til dine tjenestesider, da kunden best konverterer her.

Diverse undersider

Om oss, kontakt, ledige stillinger, og mange flere undersider oppstår ved enhver hjemmeside. Det er nesten umulig å ikke ha slike sider, da behovet for segmentering av innhold oppstår ganske så raskt.

På de diverse undersidene er det viktig med gode tekster, men de kan gjerne ligge og vente noe i køen. Kanskje er her kontaktsiden viktigst, spesielt dersom dine tjenestesider ikke har kontaktskjemaer (dette burde du skaffe umiddelbart).

Sett bort i fra dette bør din tekst til undersider prioriteres i henhold til hva deres behov er som bedrift. Trenger dere for eksempel desperat ansatte, så skal dere helst fokusere på undersider for ledige stillinger. Er en mer etablert, så kan kanskje en utbedring av om oss siden vurderes.

Ved produksjon av tekst til hjemmeside må du ikke glemme undersidene, selv om disse bør prioriteres senere.
Undersider er kanskje ikke førsteprioritet, men når du lager disse er også teksten her viktig.

Blogg

Ikke glem bloggen din! Skal du produsere tekst til hjemmeside, så er bloggen kanskje det viktigste. Forsiden og tjenestesidene skal helst fokusere på de viktigste nøkkelordene. Det er her bloggen lar deg gå litt utenfor boksen til tider.

Som tekstforfatter er for eksempel et mål med tekst til hjemmesiden vår å få inn de som søker skribenter til oppdrag. Det er derimot ikke dermed sagt at de som søker benytter ord som «tekstforfatter», «skribent», «innholdsprodusent», og lignende.

Realiteten er at søkefraser som «seo artikler», «hvordan skrive en artikkel?» og «tekst til hjemmeside» for eksempel konverterer minst like bra. Siden vi derimot ikke kan optimalisere forsider og undersider for 10 forskjellige nøkkelord, så velger vi å bruke disse i bloggartikler.

Tekst til blogg kan fokusere på andre nøkkelord enn hva forside og tjenestesider gjør, og dermed trekke verdifull trafikk.
En blogg kan inneholde alt mulig av tekst, og den er dermed effektiv for å trekke trafikk.

Tekst til hjemmeside i 2020!

Tidene endrer seg, og skal du ha tekst til hjemmeside i 2020, så er det mange faktorer som skal vurderes. Spesielt for SEO artikler har mye endret seg, og flere endringer er på vei.

I en verden der Google stadig vekk endrer på sine algoritmer, så er det ikke godt å si hvordan tekst til hjemmeside vil se ut på 20-tallet. Det er uansett slik at spillereglene i denne artikkelen alltid vil være nyttige for å få mest mulig ut av tekstene på din side!