48 38 14 88 post@dingruppen.no
Tekst til nettside

Tekst til nettside

Tekst er et av de viktigste elementene på nettsiden din. Gjennom tekst kan du vekke tillit, forme hvilket inntrykk leseren får av deg og styrke både omdømme og digital tilstedeværelse.

Kommunikasjon mellom bedrift og kunde skjer via tekst. Du skal snakke med kunden, og til kunden på en måte som selger, informerer og engasjerer. God tekst skaper solide relasjoner mellom merkevare og kunde – slikt blir det økt konvertering av.

Motta gratis 500 ord!

Hvordan skrive innhold til nettside?

Når du skriver innhold til en nettside, må du ta hensyn til flere aspekter. Hvor hører teksten hjemme? Hvem skal lese teksten? Hva skal formidles og hva er formålet til teksten? En «Om oss»-side, en produkttekst, en landingsside og et blogginnlegg må skrives på helt forskjellige måter og det er viktig at teksten blir bygget opp på riktig vis dersom du vil se effekt.

På en nettside vil det være en kombinasjon av statisk informasjon og midlertidige landingssider. Statisk tekst vil være «Om Oss», «Kontakt», «Våre tjenester» og lignende tekster. Disse sidene gir ofte konkret og informativ informasjon. Landingssider for kampanjer, nyhetsbrev og digital kanaler, kan derimot være midlertidige og bygges gjerne opp for å konvertere brukeren til å utføre en viss handling.

I tillegg trenger en nettside optimalisert tekst som trekker trafikk og engasjer. Enhver tekst bør ha et definert formål og brukeren skal enkelt kunne finne informasjon på det de leter etter, eller forstå hvilken handling du ønsker utført. Når du skriver en tekst må du alltid ha brukeren i fokus, og sørge for at du benytter de rette ordene som fører til konvertering.

Når det gjelder selve utformingen av teksten vil dette variere. Men generelt sett er det viktig å bruke gode overskrifter og et språk som er optimalisert for leseren. Grammatikk, luftige tekster, uthevinger og et engasjerende språk er viktig. Men til syvende å sist handler det om hvilket formål teksten har og hvem som leser innholdet. Det er dette du må bygge teksten rundt.

Derfor er tekst så viktig for SEO

Tekst henger nøye sammen med SEO. Søkemotoroptimalisering er en teknikk brukt i tekst for å gi nettsiden din en bedre rangering på søkemotorer som Google. Jo høyere du rangerer på dette søkeordene, desto mer synlig vil du være for potensielle kunder og målgruppen. En plassering i søkeresultatene vil igjen føre til økt trafikk, flere henvendelser og salg.

Men hvordan klatrer du opp rangstigen på google? Jo, nemlig gjennom søkemotoroptimalisert tekst. Enhver tekst som skal prestere godt, bør være bygget på de rette søkeordene. Når vi jobber med SEO, tar vi for oss en søkeordsanalyse for å finne de beste ordene og begrepene som optimaliserer teksten.

Videre er det også viktig å fokusere på høy kvalitet og godt innhold. Riktig bruk av ord er ikke nok i seg selv, innholdet må også være nyttig og relevant til søkeordene som blir brukt. En optimalisert tekst må i tillegg benytte seg av andre elementer som fremmer SEO. Dette kan være gjennom å bruke de rette undertitlene, utheve de rette ordene og implementere andre viktige elementer.

Grundig og konsekvent fokus på søkemotoroptimalisert tekst, er et av de beste og mest kostnadseffektive markedstiltakene du kan gjør for din bedrift. Gjort på riktig måte, vil SEO føre til mer kvalitetstrafikk, flere kunder og forbedret synlighet på nett – helt uten at du må betale for dette. Gjennom optimalisert tekst kan du havne på den gjeve førstesiden til Google, og dette vil automatisk generere mer målrettet og organisk trafikk.

Skrive tydelig til kunder

Hvordan skriver du tydelig til kundene dine?

For å kunden kommunisere på en tydelig måte, må du vite hvem kundene er. Teksten må være skreddersydd for din målgruppe, slik at leseren både forstår og tror på budskapet du prøver å formidle. Med dette i bakhodet vil du også kunne produsere tekst som engasjerer, vekker tillit og styrker merkevaren. 

Først og fremst må du avklare hvem målgruppen er. Du ville ikke formulert deg på lik måte til en 18 åring som til en 80 åring. Her er det viktig å velge riktig tone-of-voice, slik at leseren klarer å relatere seg til innholdet. Bruk av ord, oppsett, elementer og formuleringsevne er gode stikkord her.

Videre er det også viktig å tenke på hvor teksten blir lest. Hvis du prøver å nå ut til nye kunder i målgruppen din, må du vite hvor på nett de befinner seg. Vil de oppsøke deg gjennom et Google-søk, eller vil de komme over deg på sosiale medier? Bygg teksten rundt plattformen, slik at du får frem budskapet på best mulig vis.

Treffsikker kommunikasjon kan være vanskelig, det finnes nemlig ikke et magisk formel som vil nå ut til alle. Vi er forskjellige og tilegner oss informasjon på ulike måter, og derfor er det alfa og omega at du vet hvem målgruppen er og hvordan du når ut til dem. Uten erfaring og kunnskap om de rette formidlingsteknikkene, blir det fort vanskelig å presentere budskap på riktig måte – men her kan vi hjelpe deg.

Vi gir deg de første 500 ordene helt gratis

Din Tekstforfatter vet hvor viktig godt innhold er for en nettside, og vi har selv sett hvilke resultater engasjerende tekst kan gi. For oss er både SEO og målgruppe viktige elementer, og kanskje var det nettopp dette som gjorde at du fant siden vår? Vi bistår med tekstproduksjon til en rekke industrier, formater og ulike målgrupper. 

Enten du trenger en tekst som selger til dine sosiale kanaler, en informativ produkttekst eller et blogginnlegg som øker organisk trafikk. Vi er eksperter på treffsikker formidling. Ved å benytte deg av et byrå og profesjonelle tekstforfattere, vil du få en helhetlig kommunikasjon og sterke merkevare.

Er du interessert i våre tjenester? Akkurat nå gir vi deg de første 500 ordene helt gratis, slik at du selv kan teste ut våre ferdigheter. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, og vi hjelper deg med å formidle tekst og budskap på måte som engasjerer og gir resultater.

Motta gratis 500 ord!