48 38 14 88 post@dingruppen.no
God lydkvalitet, i for eksempel studio, er viktig for transkribering.

Tips til transkribering

Transkripsjon, eller transkribering handler om å overføre tale fra et video- eller lydopptak til et skriftlig format.

Men det er flere faktorer som må vektlegges om du ønsker deg et godt stykke arbeid!

En tekstforfatter kan hjelpe deg med alle dine transkriberingsbehov, slik at du er trygg på at arbeidet er utført av profesjonelle fagfolk.

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!

Tanker om transkripsjon

For å gjøre god transkripsjon må innholdet forstås av skribenten – både med tanke på lyd og innhold.

Det er en kunst å transkribere, og det tar tid å lære seg de gode teknikkene for å kunne transkribere korrekt og effektivt.

Hvis du trenger transkripsjon, vil det derfor lønne seg å få hjelp fra et byrå med profesjonelle fagfolk. Dette vil spare deg mye tid!

En transkribent kan jobbe med en rekke ulike emner og lydfilmer. Transkribering er ofte aktuelt i tilfeller hvor lyd fra intervjuer, politi- og advokatforhør, foredrag eller forelesninger må bli omgjort til tekst.

Det handler ikke bare om å skrive ned det som blir sagt, men å forme lyden etter behovet for oppgaven.

I noen transkripsjoner kan det være aktuelle og nødvendig å markere nølende lydforlenginger, og forsterke enkelte deler av samtaler og stavelser.

Det er også viktig å vurdere hvilke deler av en samtale som er nødvendig å ha med, og hva som kan utelates.

Det er mange unødvendige detaljer i en samtale som ikke er nødvendig i en transkripsjon, og en tekstforfatter vil vite hva som er aktuelt å utelate.

Lydkvalitet er viktig ved transkribering, og et skikkelig headset kan hjelpe godt på.

Slik sikrer du høy kvalitet på lydopptak

For å redusere arbeidsmengden og tiden, er det mye du kan gjøre for å forenkle transkripsjonsprosessen for en tekstforfatter.

Mange byråer tar seg gjerne timebetalt og derfor vil det være gunstig for deg å gjøre jobben så enkel som overhodet mulig.

Sørg først for at utstyret er i orden og ikke reduserer kvaliteten på lydopptaket. Mange mikrofoner er veldig sensitive og fanger dermed enkelt opp diverse bakgrunnsstøy.

For å minimere dette vil det lønne seg å finne et rolig sted bak lukkede dører og vinduer. Da vil du redusere mengden bakgrunnsstøy og andre forstyrrelser.

Sørg for at både intervjuer og intervjuobjektene snakker rolig og tydelig. Snakker dere for fort kan mye tid forsvinne til at tekstforfatteren må spole frem og tilbake i lydopptaket for å få med seg alt som blir sagt.

I tillegg er det viktig at intervjuobjektene ikke snakker i munnen på hverandre og ikke avbryter mens den andre snakker.

Hvis du passer på at mikrofonen er plassert med likt mellomrom mellom hvert intervjuobjekt, vil du også sørge for at lydnivået er jevnt gjennom hele opptaket.

Da legger du også til rette for at lyden blir fanget opp fra alle deltagerne, og det vil bli enklere for tekstforfatteren å transkribere innholdet!

PC og notatblokk er tilstrekkelig for mye arbeid på nett.

Gunstige priser på transkribering!

Vi i Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne med å transkribere dine lyd- og videoopptak. Vi har erfaring med en rekke ulike transkriberingsprosjekter.

Teamet vårt jobber hurtig og effektivt, slik at dine ønsker blir nådd. Spar tid og la profesjonelle fagfolk ta seg av transkriberingen din.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! Vi gir deg de første 500 ordene gratis. Da kan du se vår kvalitet risikofritt. Fyll ut skjemaet nedenfor nå!

Motta gratis 500 ord!