48 38 14 88 post@dingruppen.no
Når du skal transkribere intervju, er det veldig viktig å følge med.

Transkribere intervju

Det å transkribere intervju er i mange tilfeller nyttig. Kanskje du har et intervju som er spilt inn i forbindelse med en bacheloroppgave? Da ønsker du kanskje en skriftlig versjon av intervjuet.

Transkripsjon betyr enkelt og greit at muntlig innhold fra en lydfil overføres til skriftlig form. Dette kan kanskje virke som en enkel sak.

Men det kan være mer komplisert enn en hadde trodd. Det er tidkrevende å transkribere, og du kan møte på mange utfordringer underveis.

Å transkribere et intervju fra et dårlig lydopptak kan for eksempel innebære mye spoling fram og tilbake. Det gjelder også å vite hvordan innholdet skal transkriberes. Hva skal inkluderes, og hva kan utelates?

Ulike transkripsjonsmåter

Vi skiller som regel mellom to ulike fremgangsmåter når det kommer til det å transkribere innhold.

Verbatim transkripsjon går ut på at alt som sies i lydklippet inkluderes – som pauseord, nøling, hosting og lignende. Dette kan være aktuelt for transkripsjon av avhør.

Intelligent verbatim transkripsjon er kanskje mer aktuelt når en skal transkribere et intervju. Da vil unødvendige lyder utelates, som «eeeh» og lignende.

Hvilke lyder som skal utelates, vil imidlertid komme an på kontekst og type intervju.

Det kan med andre ord være utfordrende for en uerfaren person å skulle transkribere intervju. Derfor anbefales det å få profesjonell hjelp til dette.

Transkribering til firma bør utføres med utstyr av høy kvalitet.

Transkribere intervju til bachelor

Veldig mange ønsker hjelp til å transkribere intervju som skal brukes i bachelor- eller masteroppgaver.

Dette er gjerne et intervju du har lagt mye tid og arbeid i, og det er viktig at det blir best mulig når det skrives ned i skriftlig versjon.

I masteroppgaver og bacheloroppgaver er det avgjørende at kvaliteten er høy, og at all informasjon gjengis korrekt. Dette kan et tekstbyrå hjelpe deg med.

Et godt headset er fint å ha for transkripsjon.

Transkribering via app – hvorfor unngå dette?

Det kan være fristende å finne en app eller et program som kan transkribere innhold for deg. Det å transkribere et intervju vil imidlertid sjelden bli bra om det overlates til en app.

Hvorfor? Appen klarer ikke å tolke alle ord og lyder korrekt. Dette fører til at intervjuet ikke blir gjengitt korrekt, og at unødvendige lyder kommer med.

Benytter du deg av app for å transkribere et intervju, bør du i det minste sjekke at alt stemmer, og gi teksten en grundig runde med korrektur og språkvask.

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Transkribering pris

Det er smart å få et tekstbyrå til å transkribere innholdet for deg. Dette koster naturligvis litt penger, men det er en god investering.

Du kan da være sikker på at alt innholdet gjengis korrekt, og i tråd med krav som stilles til transkribering.

Så, hva koster transkripsjon? Dette kan variere en del fra tekstbyrå til tekstbyrå. Som regel vil prisen bestemmes av antall timer som ligger bak arbeidet, eller antall ord som transkriberes.

Transkribert tekst kommer fra lyd, gjerne spilt inn i et studio.

Bestill transkripsjon

Har du behov for å transkribere et intervju? Å få lydinnhold overført til skriftlig versjon kan by på utfordringer.

Det er derfor best å få et trent øre til å høre på lydfilen din, og lage en korrekt gjengivelse av innholdet.

Din Tekstforfatter transkriberer innholdet for deg – raskt og effektivt, og med høy språklig kvalitet.