48 38 14 88 post@dingruppen.no
Transkribert tekst kommer fra lyd, gjerne spilt inn i et studio.

Transkribere lyd til tekst

Å transkribere lyd til tekst kan være nyttig i mange situasjoner. Kanskje du har intervjuet noen til masteroppgaven, og har et lydopptak? Det er også vanlig å transkribere avhør og andre muntlige samtaler.

Poenget med å transkribere lyd til tekst, er å få en skriftlig versjon av samtalen. Det å transkribere tekst er imidlertid lettere sagt enn gjort. Teksten skal først og fremst være en korrekt gjenspeiling av lyden, og i tillegg skal den være fri for skrivefeil.

Når en skal transkribere lyd til tekst finnes det også mange hindre. Kanskje kvaliteten på lydklippet er dårlig? Bakgrunnsstøy og lydopptakere av dårlig kvalitet kan ofte gjøre det vanskelig å tolke lyden.

Vi skal nå se nærmere på hva transkripsjon er, og hvordan du på best mulig vis kan transkribere innholdet ditt. Vi skal også se nærmere på hvilke krav som stilles til transkripsjon.

Motta gratis 500 ord!

Hva er transkripsjon?

Transkribering handler om å få overført innhold fra muntlig til skriftlig form. Dette gjøres som regel ved at én eller flere profesjonelle skribenter hører gjennom lydklippet og skriver ned det de hører.

Det å transkribere lyd til tekst er imidlertid mer enn som så. Den som transkriberer teksten må blant annet vite hva som skal inkluderes, og hva som skal utelates fra teksten.

Den ene metoden kalles verbatim transkripsjon, og den andre intelligent verbatim transkripsjon.

Et godt headset er fint å ha for transkripsjon.

Krav til transkripsjon

Det stilles visse krav til transkripsjon. Hvilke krav som stilles, kommer an på hva slags transkripsjonsform som benyttes.

Verbatim transkripsjon går ut på å transkribere lyd til tekst ordrett. Her stilles det krav til at også hosting, kremting og annen ikke-verbal kommunikasjon inkluderes. Dette vil for eksempel være viktig når en transkriberer et politiavhør.

Intelligent verbatim transkripsjon handler om å utelate ikke-verbal kommunikasjon som nøling, pauseord, kremting og lignende.

God lyd er det viktigste ved transkribering.

Transkribering via app – til å stole på?

Såkalt auto-transkribering innebærer at lydfilen tolkes av en app. Lyden vil da overføres til skriftlig form, men kvaliteten på resultatet blir sjelden bra.

Dette er rett og slett fordi et program ikke klarer å tolke lyden på samme måte som et menneske.

Dersom noen i lydklippet snakker litt utydelig, vil dette være spesielt utfordrende for en app å kunne tolke. Det å transkribere lyd til tekst er ofte en nokså intrikat prosess.

Den som transkriberer teksten må ha god språklig forståelse, og ikke minst – tålmodighet.

En app vil bare lage ord basert på hvordan programmet tolker lyden, og teksten vil som regel ende opp med å få dårlig flyt og grammatiske feil.

Har du behov for å transkribere lyd til tekst, bør du derfor finne en annen løsning. Som for eksempel et tekstbyrå.

Transkribering til firma bør utføres med utstyr av høy kvalitet.

Bestill transkripsjonstjenester i dag!

Det å transkribere en tekst handler om mer enn å bare få muntlig innhold overført til skriftlig form. Innholdet skal skrives på en viss måte, og den som transkriberer teksten bør ha god språklig forståelse.

Din Tekstforfatter utfører transkripsjonstjenester for både bedrifter og privatpersoner. Vil du teste tjenestene våre før du eventuelt bestiller mer? Ikke noe problem! Vi tilbyr 500 ord gratis til alle nye kunder – helt uten forpliktelser.

Motta gratis 500 ord!